\SSSÊL HET A.F.C. - B.U L L E I II Redactie E.W.van Teunenbroek No. 1 2g juni, 1956. BESTUUR EN COilHISSIKS Ingevolge besluit van de Algemene Ver gadering van 18 juni 1956 zijn het Bestuur en de verschillende commissies samenge steld als volgt: BESTUUR G.H.H.Kappelhoff voorzitter, E.V7,van Teunenbroek secretaris, PERS- EN PRGPAGANDACOHIISSIE •oudstra IK'.de Bruin ï.Izn. G.Stallrnann A.van eter Valk G. H.Elserman G.Th.van Nigtevegt J.Tj.Steensma ELFTALCOIEIESSIE penningmeester, vice-voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester, commissaris van mate riaal, commissaris, commissaris. voorzitter, secretaris, lid B.P. Bonkink CA.Quint T'lvan der Har el Tl ten' Oosten H.v.d.Velden Erdbrink lid, 0van Rhijn H.Timmerman :cAsco:.g.assiE A.Waayer, K', Gerrits ï.ten Oosten A.IIets wBrusse lid lid lid plaatsverv. lid J. Tj.Steensma :H.van Teunenbroek 0. J. van der Heul J.Meijer, L. o.Nijd'am oesbergen E*Woudstra ICLUBAvormcoiziüSii N.Lelouz :L.S.Mjdam C.Th.Bogaart voorzitter, secretaris, lid lid (ambtshalve) A.G.Glas voorzitter, CKerker secretaris, .Hannoma lid. SUBCOMMISSIE-A F.van Klinken voorzitter, G.Nijman secretaris, O.do Vries lid. SUBCOMMISSIE-B (jeu gdcommissie) H.D.Scheepstra voorzitter, W.van Teunenbroek secretaris, ll.de Granje, lid, II.van Teunenbroek O.van der Heul LIS.Hijdam J.Vermeulen ENQUSTEC0I2HSSIE CONTRIBUTIES 1956-1957 Dftor.de Algemene Vergadering werd de contributie voor het seizoen 1956-1957 als volgt vastgesteld: werkende leden- 4-2 30 25 20 .15. buitenleden junioren A junioren B welpen 0,15 zegel, 0,15 0,15 n Desgewenst kan men "PER Kv/ARTAAL betalen. Ook is het mogelijk, een doorlopende giro machtiging te verlenen, bijv. eens per maand-of per kwartaal. HET BESTUUR ZOU HET BIJZONDER WAARDEREN ALS DE LEDEN REEDS NU TOT BETALING VAN DE CONTRIBUTIE OVERGINGE P05TGIR0 241002 t.n.v.. 2e penningmeester van A.P.C. IDENTITEITSKAARTEN De senior-leden, die in het bezit zijn van een identiteitskaart van de A.V.B., worden verzocht deze ter behandeling voor het seizoen 1956-1957 in te zenden aan de 2e secretaris, d G.Stallrnann, adres Valeriusstraat 237. GEBOREN JAC Q U E S zoon van de Heer en Mevrouw MELLEGERS- ZWAAN. iNamens geheel APC wensen wij de beide jouders veel geluk met deze zoon I - UBtWNMMHMHU j J j j J 1 Wa»

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1