*f eurtenbr o ek 'NE VERGADEïij No. 41 5 .juni 1956, Iet Bestuur roept de leden op tot het bij- zonen van de ALGEïËNE VERGADERING, te hou- IDAG 18 JUNI om ifcolf acht in ms Clubhuis aan de Z.Wandelv/eg. roor hot geval dat dese vergadering geen Verkiezing der Elftalöommissie. Van de thansfungerende leden, de he ren A.Glas, C.Kerker, H.Stumpf, S.de V/aal en J. L.v.d. Voortzijn al leen de heren Glas en Kerker herkies baar. Tn ovp.rl n.i- mat rlTH ftalf» armuissie HET A.F.C. - BULLETIN Red act ie E.W. van Teunenbroek No. 40 Het ligt in de bedoeling van het Bestuur de Jaarvergadering op 18 Juni te doen plaatsvinden. Het zal op prijs worden gesteld, als de leden deze avond voor deze Verga dering willen vrijhouden. UITSLAGEN EO en 21 Mei T56 PLAATSKAARTEN voor Juni a.s AFC 3 - WA 3 AFC 4 - de Kennemers DWS 5 - AFC 5 SNA 3 - AFC 6 Fit 4 - APC 7 3-2 3 0-3 2-3 1-3 uitgesteld VETERANEN AFC - Fokker 2-0 .PROGRAMMA £6 Mei '56 19.00 uur AFC VETERANEN - •AMST. SCHEIDSRECHTERS PROGRAMMA 27 Mei '56 14.00 uur AFC 2 - APGS 2 Ie veld JUNIOREN A 10.00 uur AFC - Watergraafsmeer B502 Ie veld JUNIOREN B 10.00 uur AFC 4 - Volewijckers 7 H638 2e veld SPELERS VAN HET 2e ELFTAL WORDEN PER KAART AxiKGESCHREVEN. PROGRAMMA WOENSDAGAVOND 25 Mei 1956 19.00 uur AFC Jun.A - DWV Jun.A B502 Ie veld 19.15 uur AFC Jun.B4 - Zeeburgia E638 2e veld Jun.B6 GEBOREN SASKIA MARGO dochter van de Heer en Mevrouw Wijnand - de Jong. Namens geheel AFC onze hartelijke gelukwensen. 22 Mei 1956 de Olympische op 24~Juni a.s. te houden in het Olympisch Stadion te A'dam uitsluitend schriftelijk aan te vragen bij üe Heer E.W.v.Teunen- broek, Witte de Withstraat 36 voor 26 Mei a.s. OPSTELLINGEN VETERANEN Scheepstra,' Wiggemansen, Nijdam, Nesëker, Stallmann, v.Nigtevegt, Waayer, Bonkink, Disselkoen, v.d.Valk, J.van Kek Reserves Kappelhoff, Nesenberend, Kleyn, Glas, Burger. J E _U G D Woensdagavor'd"~2*5~Me_i a.s. Spelers "van Jun.Al en Jun.B4 zijn reeds per kaart aangeschreven. AFC JufiAL-Wat erg::...meer JunAl Toiweè, Bremer, Broek, Reddering Euwes, Vreeswijk Res.: Hoogeboom, burg, Leider 'Hr. anjaardv.d~. WürsterLenz, v.d.Bergh, Blote Bouwer, Schouwen- Voomeveld -Bijeenkomst 9.30 uur AFC. AFC Jun.B4-Volewijckers Jun.B7 Domhof, Uirksen, Prins, Schaap, Beuke, Quint, Henstra, Elzinga, E.Meyer, Bdhtzingerm Ittmann Res.: Mulder, Aders, Esselman L. ider Hr. Elzinga Bijeenkomst 9.30 uur AFC Zaterdag E L P 26 Mei E N T55 6 3e veld Jun.B3-V.ELPEN I 4.00 uur Jun.B3 Kuikens. Doeleman, v.d. Bijl, Diemer, v^cojr, Fakkel, Swart, Enge]., R.Meyer, Draisma, v.d.Wetering Leider Hr. Vermeulen Welpen J.Th.v.d.Horst, M.G.Maris, Woud, straWcJ kingVerkaaikKramer Brandenburg, v.Driest, R.v.Waesberg Ridderikhof, Koudijs (wit shirt) Leider Hr. Vogel jgimeaLm-^È^ RBMI^HHHBHHMSRi^nHSHa! iifaK^t ^PS!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1