~m mmz$2&ïMmïjdèu&^%z H A.F.C. - Redactie E.?/.van ïeunenbrcek UÏT.SLAGE] Helder AFC 6-2 TIW 2 2 G-O AFC 5 Haarlem 3 4-9 WB 2 AFC ZSGO 5 AFC 5 0-1 de Spartaan 6 AFC 6 6-4 JUNIOREN A de Spartaan. AFC 3-0 ZSGO 2 2 0-3 AFC 3 2 6-2 JUNIOREN B ZFC 2-0 AFC 2 Rivalen 1-6 Neerlandia -3 3 5-2 TIW 2 AFC 4 3-1 ZATERDAGMIDDA Ne. 31 20 maart 1956 IJST Nieuwe leden: 551 1-46 Prinsengracht J, elenkamp (welp) 10 F.. V. Sterk (welp) 29-11-4 Ilolenbeekstr. 1 ischer (ads) 3-4-42 ïïouwermanstr.15 (nog ovcrsehr. nodig). Tot ballotage toegelaten (döia ...J.C.Dooleman (don) TTic.Bee'tsstr Adresvorandoring: A.Slaver (wl) Stadionweg 215 hs. andere categorie: 138 b. terdijk 8- FRGG. i JtT 1956 2- Amsterdam ijoe 2; V-3; 2 e 14.30 HMS 14.00 AFC 12.00 AFC ■12.-00 AFC JUNIOREN 11.30 AFC NWV; j 12.00 WA 2 AFC 2: JUNIOREN B 10.00 AFC DWV; 10.' 11.15 SCA 2 AFC ZATERDaGNIIDNaG 15.00 AFC RKAVIC; Ie veld Ie veld 3 1< veld '501; 3 e C 505 i 2; 3: 60: 60 2e v. C 633 10. 2e v. -LIGGING TERNE WA WA: SCA: G eme ent e lijk Sp ort t e r re in HOL LAN] 2e veld=Jan van Galenstraat. 3e veld=Velserweg, Zuidelijke Wandelweg Complex C. veld van HOLIAHB-IERL Kaarten voor do wedstrijd Ho 11 and-Ierland op 10 mei in het Feyenoordstadion, kunnen uitsluitend schriftelijk worden" besteld bij :gt ft.Th. van'Nigt Zoomstr. 8 b. vóór 27 maart a. s.. PERSONALIA Op zaterdag 24 maart wordt te Bloemendaal hot huwelijk ten stadhuizo voltrokken van AAL AFNEIG VEL 4 en BOLTJES .H.Hcffmaim jnperlc van w. i. naar dm. 'V POOL TOT POOL" Uitslag vcm de 18 A-?c ;-pool: B-Pool C-Pool ors,N. G.v G. a. 3-raanbrcm. "Na loting won N. G. van Rijn de prijs, 5,50 6 pnt. Ir J.F.Hofstee on J.N.Holt appel. Na loting -.ven J.N.Holtzapp (natuurlijk) de prijs.'/ 5,- 8 pnt. 5.Scholten, 25. REN.E IS NU OPGELOPEN TCT 55 PRCGRAHNA VOOR 25 HAART LGOL a- (.7~0,g5) en b l) -AFC' rn-OSV OW -r WA-ECG ,'r.m.-Holland r^i c (.M) l.DCS-Fortuna 2,A'dam-Eindhoven 5Sparta-Ajax 6. Vr.soh.-Zeeburgir.. 4. Willem II-Alkmaar< 7. Lugdunum-HW 8. Gouda-; 9. AFC 2-;.,'dam 3 10.AFC3-] :adjoe 2 11. AFC 4-VSV3 12.De Valk-I 13.Gooi-Bl.Nit 5. Emma-Sp.Cl.Ensche 6. Volew.-Graafschapj 7. BVV-Feyoncord 8. FSV-Elihkwijk 9.■Schev.H.Sp.-DFC IC.VVV-Exoelsior ll.Vitesse-Noad 12.EBCH-HVC 13.NAC-AD0 ZIJN WIJ NERKSLIJN IE I.: CNZE ITBALPC A.F.C.-ors' geeft daar z het antwoord OP AR BLIJFT IE TIJD Namens-geheel A.F.C, wensen vrij het jonge paar van harte geluk cv hun verdere levens pad grote veranderingen, die zich-in een razend snel tempo voltrekken in de voet balwereld, iat menigeen do verzuch ting slaakt: "Naar blijft de tijd Het antwoord hierop kan A.F.C, met grote stelligheid geven: NE TIJD is nog steeds gevest: adionweg 173 en blijft het beste adres voor o.a. Uw Paasbroed, al Uw Paasartikeleh en natuurlijk r>k voor Nv dagelijks brood. DE TIJD BAKT SNEL] GEBRUIKT.HEM NEL I tx- - VAN TE ELFT t% Ne jeugdleden A. Jansen,Sehorn, Brouwer, --- i - J.Stigter,J.H.Rooze,Noordervliet,J.Neizer I Gecombineerde vergadering der E.C. en Dirkzwager worden voor 3 wedstrijden m' pril cm 8-3':: ir- ^et Clubhuis. opgesteld wegens wegblijven zonder bericjit. op -^■^— 9_1 -i 1 -jst-.:_*^*»*e

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1