^S" s HET A.F.C. -BUL Eedactie E.W.van Teunenbroek No. 28 28 februari PROGRAMMA 11 MAART AFC-Baarn, TIW 2-AFC 2, AFC 3-Haarlem 3, VVB 2-AFC 4 PROGRAMMA 3 en 4 MAART 14.00 üWü-AFC 14-00 AFC 2-Nautilus 2 14.30 Rapiditas 2-AFC 3 12.00 AFC 4-Schoten 2 Indien de competitie-wedstrijden voor a*n* Zondag wederom v/orden afgelastdan wordt op het A«FoCP-terrein seld s A-F.C, 1 - A.F.C, 2 aanvang 2300 uur. "VAN POOL TUT POOL" Wat in het vorige Bulletin heeft gestaan Redactie E.W. fljnenbroek U L 27 februari 1956 BROGRAMPPA 26 AFC-Baarn, TIW 2-AFC 2, AFC 5-Haarlem WE 2-AFC 4. 14. 14 12. 1 PROGRAPPA 16 er, 19 FEBRUARI 00 OVVO-AF'C autilus 2 30 Rapiditas 2-AFC 3 00 AFC 4-Schoten 2 00 ZSG0 5-/Jr0 5; B 109, 2e veld 12. jui:i' 1.0. 10. 11. JUNIOREN B 10.50 ZFC-AFC: 2~Rivalen) E 3e veld Spartaan 6-AFC 6; B 302, 3g veld '1, 2e veld 00 ZSGO 2-AFC 2; C 505, 2e veld 50 AFC 3-TIW 2; L 517, 3e veld 601 10. 'ör ïïeerlandia 3-AFC 3; C 633, 00 TIW 2- AGMIBDAG 638, Ie veld -Siatordijk; LIGGING TERREIPEN OW 0Krui S 1 aan Rapiditas: Sportparklaan, Weesp. GO: Velserwe rtaan; Spaarndaamerdijk, ZF CW o s t z an e rdi md am erlandia: Buivehdrechtsekade naast Rath Doodeheefvei*. TI- bdW e e s'p or zijd e IJPT NIEUWE LEDEK: A.S.A.Pulls (wl) r, vondelhof van Baerlestraat 2 (nog overschr.t C.Elderenbos (don) Valeriusstraat 257 ks D.B.Kinsbergen (dor) Titiaanstr. 23. Oei Ing (ads) 14-6-42, Sohubortstr.45. TOT BALLOTAGE TEN: H.B.van Manen (welp) 17-1-47, Handelstr.6 de Graaff (don) Prins Bernhard- laan 2, Nieuwer-Amstol. J.U.R.A.de G (ads) 10-6-40, Prins Bernhardlaar 2, Nieuwer-Anus tel. ADRESVEP.;4-]IERIITG-; lil.M.do' Bruin (wl) legerno. 35.07.23.022 2e Cie.Pel.P nO.1 Ermeio. over "V/AT POOL TOT POOL" het vorige Buileiin gest de Pool, die niet is doorga re is afkeuring der velden, geldt deze oer voor do 12-februari-pool. Wie toen een formulier en geld- inleverde, kan r volstaan met het inleveren van b formulier (dus zender geld) mits hij r.elfde kolommen invult als or, het vori- 3 houden'stug vol, ondanks ijs en WOL 10 FEBRUARI 25) en F 1): '00L Ajf 1. Baam-I 2. OVVO-AFC 5.' Wa- gr.m,—Bonar Zeeburg!' d-Vr.soh. 12". Zi C-WJ 13.PEC- ;00L C I) 1. A'dam-Roda Sport 2. EBOH-Ajax 3. V W-Port una \G -Eindhoven par t a-Ex o e1s i o r 6, BVC-Sto.rmvog.els 7. 6/"ol :,vijck, -A^-kn /V-Er I0..Rapid- 11;GVAV-SVV .'V-Poyenoord .'igt.ersbl.-NOAD PROGR.iA.-A. dat Idg het vorige Bulletin was ing e s1ot enmo et U z at erdagvo oral meebrengen, daar in de zaal geen pr«gram- erdon verstrekt -.PARTEN kunt U nep bestellen bij do aange geven adressen. donderdag zijn'zo ook aan do kassa van hot Minervapaviljoon veri bovendien nog'zaterdag van 3-5 n'de zaal vanaf 7.-30. WIE HET er kunnen n plaatsen,bespre rd.cn, -. ■.TLOTING v IMPBCkA. geschiedt na it Cabaret in de Grote Zaal. Enige'for- abele prijzen zullen daar toegewezen worden: een pracht-radiotoestcl, een prima fiets, oen promie-cbligatievan nominaal derlan'dso Gemdonto, onz. PRIJS i,50, twee kwartjes uitloting wordt in het volgende Bulle tin gepubliceerd, dus als niet kunt ko men, kunt tkch 'loten kopen: bel op 85411 en zo worden U thuis lg IHHMBMBHHNBKfiBHiMHMHMHnH -i o r o

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1