«M H E T A.F.C. U L N Redactie E/W.van Teunenbroek No. 24 24 januari 1956 A.F. C. -NOBELPRIJS Op de 18e Januari werd de AFC-NOBELPRIJS 1956 overhandigd aan de Heer J.P.SCHEEPSTRA. Namens -g-ehe-el AFC -wensen wij de Heer Scheepstra geluk met deze welverdiende onderscheiding. SECRHARIAAT JEUGDCOMMISSIE Na onzo oproep, voor oandidaten in de va cature, van secretaris der jeugdcommissie 1.3 één candidaat opgegeven. Bij enkele candidaatstelling is derhalve gekoaen de -Heer 'W.van' Teunenbroek. Witte de With- straat 36 bel. Wij wensen hem en AFC van harte geluk met deze verkiezing PROGRAMNA- 5 FEBRUARI 1956 OVVO-AFCAFC 2-NAUTILUS8 Rapiditas 2-AFC 3; AFC 4-Sohoten 2. ^3 UITSLAGEN 21 EN 22 JANUARI Watergraafsmeer - AFC 6-1 DCG 3 AFC 3 PROGRAMMA 28 EN 29 JANUARI 1956 WA AFC 2 AFC 4 A j az 6 AFC 6, 109 B 302 14.00 AFC 12,00 RFC 2 14.30-Haarlem 4 14.00 AF'C 5 II„30 SNA 5 JUNIOREN A 11Ï30 AFC 11,30 AFC 5 .JUNIOREN 3 11,30 Volewijckers AFC, A 601. 2e v Ie v ïïrGr.meer 2, C 505,2e v BI.Wit 5, L 517: 3e v. 10,00 AFC 2 10.00 AFC 3 10.0.0 BI.Wit 6 ZATERDAGMIDDAG 15.00 Sloterdiik HEDW, B 604 Arsenal 4C.' 633 AFC 4, H 638, AFC, 10. Buiksl.4 2e v. 5e v. 4e v. LIGGING TERREINEN Janselaan, Bovenkerk, Haarlem: Jan Gijzenvaart, Ha xrlem. SNA: Spaarndammerdijk naast Spartaan. v lewijckersBulkslotermeerdijk, einde Waddendijk, Vervolg: zie bovenaan volgende kolom. 'OOLPROGRAMMA VOOR 29 JjiNUARI pool A (f 0,25) en B (f l): HMS-OWO AFC-WA 3, OSV-ïï'gr.m. Donar-Zeoburgia DCG-Holland Zandv,M.-HFC HBS-Lugdunum DW-PEC 9, BI. Wit-Helmond 10 oUSV-Volendam Reserve Pool A en B: ll.Zeist-ZFC 12.NFC 2-AFC 2 13.Haarlem 4-AFC 4 Pool C (f 1): 1. St.vog.-DOS 2. Roda Sp.-VVV 3. Fortuna-NAC 4. EIndhoven-Sparta 5. Exoelsior-Vites.se Blauw Wit; Bijvelden Stadion. Sloterdijk:: Velserweg veld 4. CORPS CONTROMLBILE Willen de volgende Heren Zondag a.s. aan wezig zijn om 12,30 Bij voorbaat ónze dank 'Van der Velden Erdbrink, R.van Nek, Jansen, ThonusBoogaart, Suurbeek, Zwaag. DE 4S TERMIJN VAN DE CONTRIBUTIE VERVALT cp I februari. Postgiro 241002 t.n.v. de 2e Penningmeester van AFC, Grevelingen- straat 21. KENT UW PLICHT l h PERSONALIA Het huwelijk van JIP CVOGEL en "^BEA ROORDINK wordt op 1 februari om 10.40 ten Stadhuize voltrokken. Namens geheel AFC wensen wij het jonge paar van harte geluk LEDENLIJST Nieuwe leden: Joh.Boskamp (don) Winter- dijkstraat 2. Tot ballotage toegelaten D.B.JtL^sbergen (don) Titiaanstraat 23 CElderenbos (don) Valeriusstr. 237 hs I.Oei Ing (ads) 14-6-42, Sohubertstr, 4%. A.S.A.Pulle (wl) Hotel Vondelhof, van'; Baerlestr, 2 (nog overschr. nodig), Weer opvoeren als lid: W.Verspoor (ads) Roosevèltlaan 223 J. J.H,Huisman (wl) Fr.v/Hierisstr. 85 (nog overschr. nodig). Bedankt als lic. W.D.J.v.d.Veen (don). Adresveranderingen: J.de Groot (wl) Galileïplantsoen 131. W.H.v,, Teunenbroek (wl) Witte de Withst.36, "VAN POOL TOT POOL" Uitslag Pool 15 januari; Pool A:_ 8 pnt. Hans Honstra won'/ 6,50. Pool- B; 6 pnt. W.Brusse won 10. Pooi C: 7 pnt.B.Soholteh,J.v.Straten, A.TielemanSde WaalJ.M.FIessoman,Mevr Hauber. Na loting won J.v.Straten 43. Uitslag Pool 22 januari: Pool A: 7 pnt. E.W«v.Teunenbroek 6. Pool B: 4 pnt. Chr.Ooldors,C.Clasie, Na loting won C.Clasio ƒ4. Pool Cr 8 pnt.: H.L.Schooneveld,A.J.Bos J.E.C,Kat. Na loting won A.J.Bos 25» DE PREMIE IS THANS OPGELOPEN TOT 45 Programma voor 29 januari, zie linkerkolom. Vervolg Programma Pool C: 6', LImburgia-Amsterdam 11. Alkmaar-BVV 7.ADO-EBOH 12.Ensohede-Sch.H.S 8'. Ajax-Rigtersbleek 13.Feijenoord-PSV. 9.'NOAD-HVC lO.SVV-Emma gen ■i^H«HHHMHHMaBHHMMH^BB8| •v o r O 8„ •J^~--^^fc._aï4ll**9£W&~-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1956 | | pagina 1