HET A.F.C. - B U L L E T I Redactie; E.W.van Teunenbroek 21 HET BESTUUR VAN A.F.C. WENST ALLE'LEDEN EN DONATEURS EEN IN ALLE OPZICHTEN VOOR SPOEDIG 1956. 3 januari 1956 Dames en leden, die aan deze wedstrijden willen deelnemen, wordt'verzocht zich ten spoedigste op te ceven aan de Heer HET A.F.C. - B .U. L L .E I I N Redaotie E,7f.yan Teunenbroek Np. 20 20 december 1955 TWEEDE KERSTDAG, 26 DECEMBER Op 26 december, ~2weede Kerstdag- is er gfiBH-clubavond Wel spelen dan achtereenvolgens op ons hoofdveld: AFC 2-NFC 2 (om half twaalf; DE wedstrijd in deze afdeling j) en om 2 uur AFC-OSV. OP NIEUWJAARSDAG ZIJN ALLE ELFTALLEN VAN "A.F.C. VRIJ WANTDAN KOMT ER 'S MIDDAGS BEZOEK VAN THOMASVAER EN PIETERNSL IN ONS CLUBHUIS. |- UITSLAGEN 17 EN 18 DECEMBER Donar AFC 0-1 AF O 2 Lijnden 2 7-0 Spartaan 3 AFC 4 4-0 ZATERDAGMIDDAG RKAVIC AFC .-1 3-1 PROGRAMMA 26 DECEMBER 1955 TWEEDE KERSTDAG 14.00 AFC 11.30 AFC 2 12.00 AFC 4 14.15 REVVA 14.00 AFC 6 JUNIOREN A 11.30 AFC 10.00 WA 2 JUNIOREN B 10.00 AFC '10.00 WA 10.00 AFC 3 OSV NFC 2 Haarlem 4 2 AFC 5, B 109 0W0 5, B 302 DWV, 501 AFC 2, C 505 DWV, A 601 AFC 2, B 604 NFC 3, C 633 2e Ie 2e 3e 2e 2e 3e 3e LIGGING TERREINEN RKVVA: Leeuwarderweg bij de Waddenweg. WA: 2e veld Jan van Galenstraat. 3e veld Veiserweg, CORPS CONTROMOBILE Willen de volgende Heren op Tweede Kerst dag om kwart voor êên aanwezig zijn voor de wedstrijd AFC-OSV Van der Velden Erd- brink, Suurbeek7 R.van Nek, Jansen, I Schoonevelt, Thonus, Bogaart. Bij voorbaat I onze hartelijke dank WILT U GOED VOETBAL ZIEN Als U nu eens goed voetbal wilt zien, dan moet U WOENSDAG 28 DECEMBER om half vier naar het Olympisch Stadion gaan, want daar Speelt- dan PARTISAN(Joegoslavië) tegen WACKER. Dit mag U niet missen Houdt die middag vrij: vandaag ever een 'week om half vier; HOGESCHOOL-VOETBAL Jongensplaatsen: 0,50 (twee kwartjes j) LEDENLIJST NIEUWE LEDEN: H.W.van Hattum (welp) 13-4-45 Copernicus- straat 23, H.Vlaanderen (welp) 6-11-45 Westlandgr.125" E. J.Vijzelman (wl) Hunzestr. 123' (nog over schrijving nodig).. WEER AANGEMELD ALS LID: H.B.Lauer (jun) 14-9-38 v.Breestraat 167b. ADRESVERANDERINGEN JMMEijlders (don) Liaison SijldersVallee du Carei. Menton (France). J.E.J.Brouwer (wl) m.z. Overtoom 318. J.Meijer Sr., (wl) Corn. v. Alkemadestr, 74 Slot ervaartAmst erdam-F, ONZE TRAINER W.Vaal woont thans: Max Planck- straat 8 hs. Amsterdam-O. -WIE WEET DE ADRESSEN VAN: A. A.Antonissen. 'oud adres Volkerakstr. 19) en van G;Fckke oud adres Parkweg 25 den Haag) UIT DE BESTUURSVERGADERING Hoewel het- geen gewoonte is, uit de be stuursvergadering mededelingen te deen, Willen wij voor êên keer een uitzondering maken..cm de leden to tonen, hoezeer het welzijn der |E3<>aTS het Bestuur ter harte gaat. Overwegende, dat .het beste nog nauwelijks goed genoeg is voor de leden, heeft het Bestuur besloten, alle leden aan te raden voor hun- Kerstfeest uitsluitend de beroem de Kerstkrans te bostellen van Bakkerij "Do Tijd", Stadionweg 173, Tel.' 790343. Ook voor kerstkransjos on alle andere ge bak is dit het beste adres. Tolefonisch gedane bestellingen worc"in nog vó'ó'r de Kerst uitgevoerd e dag om kwart voor êên aanwezig zijn voor de wedstrijd AFC-OSV Van der Velden Erd- brink, Suurbeek, R.van Hek, Jansen, Ook voor kerstkransjes on alle andere ge bak is dit hot beste adres. Tolefonisch gedane bestellingen worden nog vó'ó'r de '4RdnK-£~.. V. V. V. V. V. V. V. V.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1