E T A.F.C.- B U L L E T I N Redactie E.¥.van-Teunenbroek' To.16 22 november 1955 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de buitengewone Algemene Vergadering van ïïoensdag 30 november a.s. zal als punt 5 van de Agenda behandeld worden de wijziging in de Statuten'en het Huishoude lijk Reglement. Het concept van de nieuwe"redactie ligt voldoende exemplaren ter inzage in het Clubhuis en op de cïubavond, OUDERCOHXISSIE De onofficiële öudercommissio, samengesteld ^lit en door ouders onder het (groot-)vader- lijk wakend oog van het Bestuur, dringt er bij de AFC-ers met kinderen ten sterkste op Ie. dat zij de orde en rust in het Clubhuis in en op de terreinen, .helpen bewaren; :2e. dat zij met hun kinderen op e en. redelijk tijdstip huiswaarts, keren. Na afloop van de vergadering zal, indien de tijd'dit toelaat, een vergadering van de AFC-Sociëteitsvereniging worden gehouden* C.Kerker, A.Kleijn, N.Leloux, C.'Quint. CORPS CONTROMOBILE PROGRAIMAM 4 DECEMBER Vriendenschaar-AFC; AFC 2-Uithoorn 2; AFC ^-W'gr.meer 3; AFC 4-Blc Mal UITSLAGEN 19 EN 20 NOVEMBER Baarn AFC 3-3 AFC 2 TIW 2 7-0 Haarlem 3 APC 5 5-0 AFC 4 VVB 2 1-1 JUNIOREN A AFC DCG 0-2 3 AFC 2 7-1 HOREN 'B AFC DWS 4-1 AFC 2 BI.Wit 3 0-7 3 - -■'. AFC 3 2-0 Zeoburgia 6 AFC 4 5-0 ------ ---•------------------- -■ PROGRAï MA 26 EN 27 NOVEMBER 00 AFC HMS 1000 Amsterdam 3 AFC 2. 12v00 Madjoe 2 AFC 3 12:30 VSV 3' AFC 4 12,00 AFC 5 Ajax 6;B 109 2e v. 14.00 AFC 6 OVVC 5;3 502 2e v. JUNIOREN A 00 Volewijckers - 00 AFC 2 .■30 AFC 3 ra 11.3C Spart- 0 SDW 00 AFC 3 11,15 AFC ZATERDAGMIDDAG 14,30 RKAVIC AFC;.501 Buiksl. 3 BI.Wit 3;C 505 2o v. ■lil1'U 61.1 B 604 2e v 3 o v Rap 3; C 633 3o v. TIW 2; H 638 5e v. AF C /<^^ta^vé7uZee. LIGGING TERREINEN <f Jollenpad, Amsterdam: zonder nader beriohtJÏÏK-veld Madjoe: ICruislaan naast Zeeburgia, VSVHagelingerwegDriehuis Volewijckers: Buikslotermeordijk einde Wad dendijk. De Spartaan: Spaarndamraordijk. Multatuliweg, (Slotordijk) iddenweg, zijweg Kalfjes laan te ^justelveen. "Il Willen de volgende Heren weer om kwart voor één aanweizg zijn cm te helpen bij de controle: v.d.Velden Erdbrink,' Schooneveldt irbeek,v ,d ft. van LEDENLIJST J^L-frallotage toegelaten: W. Buckert(don) Boterdiepstr. 35 J.de Groot (wl) Amersfoortsestraatweg 114 Huizen (pest Bussum). G.J.v.Kernebeek (wl) Amersfoortsestraatweg 114 Hulzen (post Bussum). .Nijssen (welp); 18-3-44 Albr.Du'rerstr.39 hs. iR.Sohmüll (welp) 9-4-45, p/a Fam.Sutherland Rooyaards, 2e Oosterparkstr. 257. F.J.Essolman (ads) 24-5-43 Utrechtsestr.75. J,L,A. Stassen (wl) 22-5-36 Ouderkerker- dijk 49. H.P.v.d.Graft (ads) 28-7-40 Patroclosstr, 2CiM (nog overschr.nodig). .A.F.v.d.Cingel (ads) 21-2-40 v.Eeghenstr. 159" (nog overschr. nodig). jH.Mock (ads) 8-6-40 p/a Fam. Schoo, Banstr. ;50 boven (nog overschr, nodig), [B.Eeltink (wl) 21-11-35 Rooseveltlaan 56"' (nog overschr. nodig.) Aaresverandering .Galavazi (don) Koninginneweg 10 Zandvoort, nnaars van de 19-november pools: i 8 punten E.Co-melissen 12.25 8 punten J. W..v. d,Heijden 9,50 7 punten Mevr. M.Hauber en L.Woudstra, na (volkomen eerlijke) loting onder medisch toezicht-van Dr,Hofstee gewonnen door L.Woudstra 43, voor 26 november 1 A 0.25) en B (7TT oten-HelderVy Reserves: J"3 -Baarn ^-1» *l .TA i. Holland-W' gr.m. ilhelmus J-"L S-Velocitas "L-0 Bl.Wit-Bo Quick. y ll.Heerenvoen-AGCVV V* 12.Madjoe 2-AFC 3 i-J 15.VSV 3-AFC 4 J-/ POOL C; z.o.z. ----------------------------------

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1