Redactie; E.W. van Teunenbroek HET A.F.C.- BULLETIN No. h 30 Augustus 1955. Programma 11 September 1955 B.v.d.Bergh, J.de,Boer, Bremer?v.d, Broek, Broersma, Bottelier, Blote, HET A.F.Co- BULLETIN Redactie E.W. van Teunenbroek No. 3 23 Augustus 1955 h September 1955; H.B.C.-A.F.C. (Vriendsch.) Uitslagen 1e A.R.O.L. dag; H.F.C. - Quick 0-0 H.F.C.w.n.s. D.W.V. - H.V.V. i+-1 Frisia - A.F.C. 0-3 Z.A.C. - H.B.S. 0-if Programma 28 Augustus a.s. s A.R.O.L. 11.00 uur D.W.V. - H.F.C. 12A5 uur H.B.S. - A.F.C. 1*+.30 uur Concours Hippique 15.30 uur Finale A.R, O.L - VARIA Ten overvloede zij hier nog eens medegedeeld, dat op de 2e AROL-dag alleen toegang kan worden verleend op vertoon van het diploma 2e ter mijn. Dit geldt voor alle leden, ook voor hen, die reeds enige jaren lid zijn. De contributiebedragen zijns werkend lid ƒ36,15 of maal ƒ9.50 buitenlid junioren adspiranten studenten welpen "12.in militairen k.in donateurs "25.15 "20.— "16.-- "20.— "12.— tf.— "20.-- eens eens "6.75 "5.50 "if.50 "5.50 tenzij anders overeengekomen. CORPS CONTROMOBILE Het Bestuur zoekt d aan om Zondag a.s.a te treden 1 Jansen, Romijn, Thonus,v.d. Veltema, Sierhuis,R N. Kalsbeek. Graag om 10 uur pre hoopte verhindering aan de heer L.Wouds P.S. Nieuwe stijl, koffie mee. Vindt U e volgende leden Is controleur op J.Meijer Jr., Velden Erdbrink, .van Nek, Eeman, sent! Bij onver even bericht tra,tel.710135. d.w.z. brood en ook niet? Adresverandering s J. V/eijers (wkl,) Molenpad 18 Th.G.H. Poierrié (don.) Frans v.Mierisstraat ho De volgende jongelui worden ver zocht Zaterd-ag 27 Augustus a.s. om 12.00 uur aanwezig te zijn in het Olympisch Stadion en zich te melden bij de Heer Berger Bückert, Boersma, H.de Groot, Holtzappel, Janssen, H.Kohier, Lenz, D.Ohm, H.Ohm, A.Reddering, J.Stigter, C.Stigter, Teiwes, Vingerhoed, Vreeswijk, v.West, W.Zadeits, J.Zadeits, H.de Bie, J.de Bie, J.de Boer, Vogel, Duin- ker, Stenvert. In verband met belangrijke AROL- voorbereiningen wordt op aller aanwezigheid gerekend. Afschrijvingen in uiterste nood zaak onder Tel. 57063 vóór Don derdag 8.00 uur. TOTO De onderstaande wedstrijden zijn deze week uitgekozen zowel voor pool A als pool C; pool B vervalt dus. Voor verdere bijzonderheden zie bijgesloten pool-formulier. D.W.V. H.B.S. Amsterdam N.O.A.D, Volewijckers P.S.V. Sparta H.V.C. Rapid J.C. Vitesse M.V.V. Elinkwijk B.V.V. H.FC A.F.C. Stormvogels Ajax S.V.V. S.C.Enschede RODA-Sport A.D.0. Feyenoord Fortuna Alkmaar E.D.0. Emma z.o.z. Pi C \T A t? r AiprioTriOo !f II

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1