T :d ist, h \JjuL*><- jtedaotie E.-W.yan TeunenbrcëF PROGRAMMA 2 APRIL 1955 JUBILEUMWEDSTRIJD (iets vertraagd) i.F.C. - Amsterdamse Tweedeklassers, HET A.P.C. -BUL No, 22 Maart 1955. •omp, /V. West, APC fcLLE WEDSTRIJDEN VAN 26 EN 27 MAART WER DEN AFGELAST. HFC-AFC (vriendsch.4-2. PROGRAMMA 26 EN 27 MAART 1855 Rapiditas (vriendsch.) APC 2- APC 4 r- uur o ode de .14'. 00 APC 12.00. DCG 2 lli'30 W» gr. me er 8 12.00 de Eland 2 AFC 5; B 109 14.00 Heemskerok 3 AFC 6; P 314 2.00 APC 7 RKVVA 4} N 312 UNIOREN A 0100 AFC Ajax; 501 1,30 ZS&O 2 AFC 2; D 506 JEUGDWEDSTRIJD VAN DE WEEK 2e v. 2e v. 2e v. 3e v. '1.30 AFC 3 W'gr.meer 3;L 518,5e-v ,2.30 SEA 3 UNIOREN B AFC 4; R 523 2e t ,0.00 AFC DWV; 601 3e v. ,0.00 Zeeburgia 3 AFC 2; C 605 3e v. .0.00 DWS 4 AFC 3; F 636 2e V, AïERDAGKIDDAG i.OO BBdA AFC; 10. LIGGING TERREINEN C&: Velserweg, ïatergr.meer: Voorland, lion-;e Eland: Velserweg. .eemskerok: Spaamdammerdijk bij Sloterdijk (t.o. No.641). IS GO: Velserweg. NA: Spaamdammerdijk naast de Spartaan, leeburgia: Kruislaan b-d.tunnel. WS Spaamdammerdijk, )BdA: Voorland. LEDENLIJST ilEUWE LEDEN '.OOmens (ads) 21-3-41, J.v.Eijokstr. 18' f. J.Meijer (don) E.Wolffstr.141" 1EDANKT ALS LID: .Woudstra jun)B.Groen (jun),H.Kuypers '5 jun),ïï.v.d.Hurk (wl). ADRES VERANDER INC-EN C.v.Hattem (wl.) 2e Atjehstraat 6.2'.. H.G. Kleintjes, (wl) Dintelstr. 63". M.M.de Bruin (wl) 42 Manhasset Avenuo, Manhasset. New York. 'C.H.Kleijn (wl) Frans Zwaanstr.32.Zandvcort (telefoon 3470). VAN DE CLUBAVONDCOMMISSIE PROGRAMMA VOOR MAANDAG 28 MAART 1955. BILJARTEN: 8,00 Bouwens/Leloux-Kalsbeek/ Vermeulen; 9,00 Alandt/de Waal-Mets/Waayer, 10.00 Steensma/ïïalther-de Bruin/v,Teuneh- broek. 11,00 Kerker/Heijer-Esser/Bcuwens. MIESEMAÜSEN;9.C0 Quint/Swart-Steensma/Wal- ther; Hcltzapp6l/Stallmann-Colijn/Feldmann. Elseiman/Stumpf-Esser/Bouwens. 1000 Mets/ Waayer-Kalsbeek/Vermeulen; Hnltzappel/Stall- main-Woudstra/v.Nigtevegtv.Nek/de Vries- Bouwens/Leloux;3cheepstra/v.d.Heul-Esser/ subst.Kappelhof. 11.00 Soheepstr/v.d.Heul- Holtzappel/Stallmann; v.Nek/de Vries-Woud- stara/v.NigtevegtKerker/Keijer-Glas/Kins- ttin/vt Teunenbroek-Quint/S-art Kleyn/Wiggemans en-St e ensma/Walther VAN DE ELFTALCOMMISSIE VERGADERING VAN DE GEZAMENLIJKE COMMISSIES op Maandagavond 4 April, (clubavond). JAN DE F/AAL, terug uit het ziekenhuis, dankt alle AFC-ers voor de betoonde belang stelling en voor de mooie fruitmand. De E.C. stelt er prijs .op te publiceren, dat Diok Disselkoen eigenerbeweging zijn plaats in het eerste elftal heeft willen afstaan urn jongere spelers een kans te geven. TOPICS CF THE DAY. 1. De prettige ontvangst bij HFCverleden Zondag, was een'veelbelovend voorteken van wat het a.s, amateurvoetbal kan zijn. 2. Om de wedstrijd tegen HFC (die Zaterdag avond pas voor elkaar kwam) te kunnen spelen moest de secretaris van de E.C. Zondagmorgen per taxi alle spelers af rijden om ze op tijd te bereiken. Zo'n energie is een. voorbeeld vcor de spelers AFC kan nog bij de bovenste drie komen Het eersteklassesohap. ligt voor het grij- 3. pen. :aar ten worden. voor die kans moet gevoch- Jongens. [,GA ERVOOR I" L- ZONDAG 3 APRIL-al 10.00 LEC JUNIORE:: 10.00 AFC 10.00 JUNIOREN P AFC 109 10.4 ?!eerlar. TCG 2, I RIJ AFC, A 601. 501 de vela VERLOREN, g tijdens dé training, het yoetbalbr Lnot, Terugb gen bij de terro' &t. .;.Qr,;:o - v 3 .Heul, Ca 3' JUBILEUM-JNÜG-I T0URN00I pril houden ons Jubileum-Je' mooi, waaraan van enzé :Jun.A I, JunB 1 eiv Jun.B 5. rs van'des ballen vragen dus in Duders nm rr.ee te mo- '- ^c £g Paasdag v r ij I 330- 36KL V^« 7 O X?' T 'M 1 K j rt 3U-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1