m A.P.C. - U factie: E.W.van ïeunenbroek 28 22:Februari 1955 BESTUURSMEDEDELING Baar na de mededeling in het Bulletin var 15 Februari betreffende voorziening in de vacante functie van Commissaris van Mate rieel geen bezwaren of 't e gene and id at en zijn' ing e di endis da.Kee r G .E, E1 s e rman J.Offringa (wl) 1-3-^35, Pasteurstr.55' '.S.Toussaint (-welp) 27.-7-45, .J. Luykeri'str, ?tog fd.cn) Overtoom 45.5^ (21. A.C. ek (adsr)l2-8-42AHaarl.meersiri, ,,Kamm (ads) 17-12-41 Haarl.meerstr.41 h. i pd (-ads) 25-7-42 Legmeerplein 14. J, .v.d. [crst (ads) 8-8-42 Stadionweg 275'. H E R e d ie t i e E Wv an T e un e nb roe k a.F.C. /o. g7 15 Februari 1951 BES TÜURSIIEDEDE LIEG In de vacature voor Commissaris van Mate rieel wordt thans door het Bestuur candi- daat gesteld de Heer G.H.Elserman. Indien binnen8 dagen na deze pr.blicatie geen bezwaren zijn binnengekomen., wordt de Heer Elserman, overeenkomstig art. 49 van het Huishoudelijk Reglement, verkozen verklaard PROGRAMMA 27-FEBRUARI AF C -Vol end air.; AFC 2-JOS 2; -Be Spartaan 3-AFC 3. FI.TSLAGEIJ 12 EI? 15 FEBRUARI Alle wedstrijden werden afgelast. PROGRAMMA 19 FF 20 FEBRUARI PLAATSIAARTEH HOLLAHD-BELGIF jangskaarien voer bovengenoemde wed strijd, welke, op 3 April a.s. in het 01. Stadion sterdam gehouden zal worden, kunnen uitsluitend schriftelijk worden aan gevraagd aan de Heer G. ïh,.van Uigtëvegt Zoomstraat 8, v'ó'r 23 Februari a.s. LEDENLIJST ADRESVERAIFBERIHGEH: (zie ook blz. 2) 4H,G. Tciwes f don) VAaldeck Pyrmontlaan 16 b, J. leiwes ads) .-, I laver (wi): dpi.korporaal-. A.Klaver, leg'örno.'35.04.18.202:. 4e div.Genie Bat, B.Comp.ie, Gebouw VII, kame-r 78,legerpl. Nunspeet. BE: fH.d.e Graaf LEBEF; 4RC 0 AFC-è 3 12,30 ZSGC -.0 ODO 12, 7 HA7 .r 2 4 Yolewijckerr 4 JÜNI0Ï 411e elftallen Junioren-B zijn VRIJ. ;rdag:. AFC ZSG0 2 sburgia 3 5;'B 109 314 ■nmarkt 2; 501 506 LojBuiks BI,Vogels;R 523 2e v. 3 e v 2,3ev 3e v 1. 1 FIGGING TER niei imislaan, Stichting tf'gri er. Voorl; nd id'd Volevdjckers: Buiksloi dijk, d endijk. 4 terrein 4' r, Voorland. BE HEER EK ?1EVRC ft; Icoi missie en vrienden voor d< .in Loohten onder vinden. /"ingerhoed (d w; BE C44B;Ar CKBG04441 SS IE 9 uur:Ouint/^wart-Holtzappel/ j Steensma/ï/alther-Bouwens/] 10. uur: Quint/Svrart-Kalbeck/Vermeulen; Aiandt de ÏÏaa] zappel/StallmarJ s 11' -v-t. 11 uur',7e ud s t ra/vII ig-j tevegt-Sc ra/v.d,Heul; Kerker/Meijer- Glas/Fihsl Elserman/Stumpf-Esser/part' j ner; il en-C o lijn/Houtman. BKJAR'ISHilO uur:; 4ts - ;e- uurbc'. - Bruin/\ broek;11 üurtHolt r l/Stallmann-Alandt/' '/do Vries-3tcensma/4aIthor0 12 uur: - W. ik/de Vries-Glas/Kins- bergen;(ui stra/v.d.Heul-IIlèy ;e- -4444 VCOR /x.F.C. Tot Ion, dat ±$f :;ieh te ve 'en Ll-stcun. Het soho 4 n.1. levert het beste -3 (kostbare) \un- ■t dit erg - 8'. T

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1955 | | pagina 1