iM A.F.C. - Redactie: E.W.yan Teunenbrop-k No. 13 PROGRAMMA 5' DECEMBER Beverwijk-AFC; AFC 2-NFC 2: OVVO 3-AFC 3- AFC 4-Madjoe 2. 25 November 1954 UITSLAGEN 20 EN 21 NOVEMBER AFC 6-0 Spartaan 3 1-2 W'g.meer2 0-1 de Meer 2 DEC 5 Helder AFC '3 AF'C 4 AFC 5 AFC 6 SLTO 5 AFC 7 JUNIOREN Ajax 3 AFC 2 Spartaan 3 AFC 3 JUNIOREN B g.meer AFC ZATERDAGMIDDAG Energia -AFC 4-3 8-1 1-1 1-2 2-10 4-1 2-3 PROGRAMMA 27 EN 28 NOVEMBER 14.00 AFC Vnlendam (verrassine 14.30 DJX 2 AFC 2 12.00 AFC 3 DCG 3 14.30 de Eland 2 AFC 5;B 109 14.30 Heemskerk 3 AFC 6jP 314 14.00 AFC 7 JUF 10 REN A 10.00 AFC 12100 ZSGO 2 11.30 AFC 3 12.30 SNA 3 JUNIOREN B 10.00 AFC REVYA 4;N 312 Ajax'; 501 AFC'2,-F 506 W''g.meer 3;: L AFC 4; R 523 518 DWV;601 10.00 Z.eeburgia 3 AFC 2;C 605 4 AFC 3:F 636 ZATERDAG? :IDDAG 2.30 AFC-HBM;10 V3TSRAI 2»30 AFC Politie 2e v. 2e v. 2e v.j 2e v. 3e v.: 3e v.| 2e v.j 3e v. j 3 e v 2e v.j 3e v.j 2e v. SINT EU O LAAS aOI-II HET VERRASSINGEN Gebruik makende van de reglementsbepa ling, die dn de laatste Algemene Vergade ring is vastgesteld, heeft het Bestuur besloten de eerstvolgende thuiswedstrijd G-V0LF an te vijzen als VERRASSINGS WEDS'^: t brengt met-zich mee, dat alle senior-leden (.waar end er begrepen de bestuurs- én ouumissieleden) a.'s. Zondag de volle entreeprijs van 1,50 voor de 'overdekte tribune moeten betalen. Junior- leden (beneden de 20 jaar) kunnen desnoods volstaan met 50 oents. De ondersteunende leden zijn vanzelfsprekend senior-leden. V7ij hopen dat ook de obligatiehouders -en misschien zelfs wel de spelers...- bereid zullen zijn, deze operatie "-vette recette" te doen slagen CORPS CONTROMOBILE len de volgende Heren Zondag a.s. om half één vcor &s controle? Door de verrassingswedstrijd wacht her, een zware -taak. Va» "linken,Suurbeek,De Vos-, R.var. Nek, Jansen, Sierhuis Kohier, Boogaert. Eventueel bericht van verhindering tele fonisch:' 7101 VAN DE CLUBAVONDCQMMISSIE Biljarten: - oltzappel/stallmann- Woudstra/ igtevegt; C o lijn/No u tman- Kalsbeek/Vermeulen. 9.30 Alandt/üe Waal- Be ssem/Suurbeek; Elserman/Stumpf-Mets/ Waayer. Autoracé-wedstrijq.gnj_1045 ALLE PAREN Ook niet-d s zijn welkom Nergens 'ezel lij, nergens zoveel gelach S! LIGGING TERREINEN -C: Complex Water gr. meer. de Eland: Veiserweg veld 5. Heemskerk: Spaarndammerdijk bij Sloterdijk. ZSGO: Veiserweg. Spaarndammerdijk naast Spartaan. ruisiaan b/d viaduct. Spaarndammerdijk. LEDENLIJST TOT BALLOTAGE TOEGELATEN: oeser (wij Stadionweg 115. ieghout (don) Linderdijkstr. 10'. mturier (don) Valeriusstr. 123. (223 rspuor (welp) 24-4-45, Rooseveltlaan A.Hoogeboom (ads) 4-3-59, Zwaluwetraat 45 Badhjevedorp. ADRESV ERAND ER INGEN VIIhonus wlp e s e ar t e s s t r, 56'. •de Bruin (wl) R^cseveltlaan 34", •Sprink (wl) Biothof 3'. Klinken.(wl) Molenpad 9. C.Gallee (wl) Marnixstr. 169", Dr F.v.Zutphen (wl) Weteringschans 114'. 0NS_:;iEUW5 VERDEDIGINGSSYSTEEM Nu in tste tien minuten van de wed- strijd tegen Helder, (van 2-0 naar 6-0is gebleken, dat ons grendelsysteem neg wel een. en;: vertoonde, hebben de beste deskundigen zich erover beraden, welke afsluiting afdoende- zou zijn, A1Semec >t erover eens, dat het HA-HA RIJ, ,it gebied niet tQ overtr- b is eenvoudig, ijzer sterk en...doeltreffend. Vocr d' -ïidel: Handelsonderneming "Cyclia", Singel 390. PTALCOMLLTSSIE Woensdi s, géér. ning, Tovember ds er Topics of the day: I. Het succes van deze week lag op een' ander tea Lan voetbal. Het. komt toe sepstra, die zich een vaortr astheer betoonde voor net eerste elftal en de dames. 2' Het voor de meest sportieve man van toe aan Van poorte van het 6e elftal. Bravo

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1