HET Redactie: E.W.van Teunenbroek A.F.C.- BULLETIN Mo. 15- 16 November 1954 UITSLAGEN 13 EN 14 NOVEMBER AFC OW O 3-2 SDW 2 AFC 4 2-1 ZATERDAGMIDDAG AFC BBdA 8-1. Alle andere wedstrijden werden afgelast. H.Breuker (welp) 7-10-44 Weteringschans 88 A.Wijnsma (welp) 31-7-43 Carillonstr. 2'. H.Maschhaupt (ads) 15-12-41 Hinervalaan 20 J.A.P.Gerritsen (don) Lekstraat 162. CORPS DIPLOMOBILE In een der vorige Bulletins stond een iet- I A.F.C. -BULLETIN Redactie E.W.van Teunenbroek No, 14 9 November 1854 PROGRAMMA 21 NOVEMBER 1954 AFC 3-de. Spartaan 3. UITSLAGEN 6 EU 7' JWEMBER 1954 Alle wedstrijden werden afgelast. Alleen werd gespeeld: Zaterdagmiddag AFC-FSC 2-1. PROGRAMMA 12 EN 14'NOVEMBER 2^00 AFC OVVO 12;00APG3 2 AFC'2 - 12.00 AF.C .3 g.meer 3 2e 12.00 SD AFC 4 2.00 AFC 5 APGS:3, B'109 2e 2.30 Héerenmarkt 2 AFC 7, N 312 JUNIOREN 10.00 DWS AFC, 501 5e 2.00 AFC 3 Volew, 3, L 518 3 e 11.30 AFC 4 Vespuoci 2,R 523 3e JUNIOREN WEDSTRIJD VAN DE WEEK 2e 10.00 AFC ZSGO, 601 10.00 AFC 3 Arta, F 636, 3e ZATERDAGMIDDAG 2.45 AFC BBdA, 10. 3o VETERANEN 3.00 AFC Black Devils 2e LIGGING TERREINEN APGSSpaarndammerdijk, Muit at ui iw eg bij de Haarlemmerweg (t/o de Coca Colafabriek) Heerenmarkt: Velserweg veld 17. DWS: Velserweg veld 10, 14 of 18. DE A.F.C.-SOCIËTEIT Hot Bestuur van de AFC-Scciëteitsvereni- ging is samengesteld als'volgt: D.J.Bessem voorzitter, G.Th.van Nigtevegt secretarij-penningmeester, J.N.Holtzappel, J.van Ocy, M.de Bruin Mzn. en A.Waayer leden. De Kroegcommissie bestaat uit de Heren B.EIserman, J, Scheepstra .en J.Walther.. Haar 'taak zal het zijn de ordo in de socië teit te handhaven met alle maatregelen, die zij -wenselijk acht. In verband daarmee wordt do ouders .er-.o-p ge-wezen, dart -kinderen aan- het tafeltje van hun. ouders1 dienen te blijven zit ten.' Bij onordelijke gedragingen zullen -zij (d.'i. de kindoren) zonder verdere waarschuwing verwijderd -worden. ---- VAN D E. CLUBAVONDCOMMISSIE PROGRAMMA' BILJARTTOURNOOI 15 NOVEMBER: pf-Mot s/Waay er itzappol/Stallmann-Cölijn/Hcutman. 10.30:De Bruin/v;TêünenbroèkyBpuwens/Leloux Schoepstra/v.d.Heul-Esser/Kappelhof. 11, 30 Al and t/Ds Waal-Kerker/Meijer. Glas/Xinsborgen-Steensma/Walther. 12,00:Woudstra/v,Higtevegt-Bessom/Suurboek. LEDENLIJST" ADRESVERANDERINGEN T KBr o o dwinn er (ads) Mr P.N, Arntzeniusweg' VD.v.Gemen "(wl) Lesslie'S.C. U.S.A.( 23 h. V E'.R. Kniphorst (wl) Oer.Terfcorgstr.30 VH.D.Scheepstra (wl) Apollolaan -9-1. ■^B.Nöséker (Jun) Willemsparkweg 168. H.v.d.Bergh (wl) Patroclosstr. 28. .-. CORPS CONTROMOBILE Willen de Heren v.d,Velden Erdbrink, Suur- beek,van Klinken,Jansen,Kohier enThonus"' zo vriendelijk zijn om half é*en aanwezig te zijn? Afbellen 710135. VAN DE ELFTALCOMMISSIE - TOPICS OF THE DAY 1. Het bezoek aan Karel Priors Boot was voor 41 AFC-ers een prettige gebeurtenis, 2, Bij het vertrek-met de bus daarheen werd gevraagd wat voor artisten ,zij waren. Antwoord: "Voetbal-artisten"Als je mij nu. j 3, De enige wedstrijd die doorging 'leverde do' 6o overwinning 03? voor hot Zaterdag middagelftal.-. Ongeslagen bovenaan' I NIET BESCHIKBAAR: i Engelkes KatBorkelmanEuw.esCTromp, Wol- ters,Sohaap,Kniphorst, V>gel. EEN AFC-ER ZWAAR GETROFFEN De' (bekende') AFC-er, bij wie' wei-d ingebro ken, wionö huis daarna- in de as wrèrd gë-" logd en' die-vervolgens met zijn auto,, op" weg naar het politiebureau,cen ernstig V. V. V. V. V. V. V. V. V.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1