k- M ;;.---'"' ^■■iVKsnnBaHi HET A.F.C. -BULLETIN "edactie; E,.Wovan Teunenbroek No. 11 19 October 1954 A._FDE VILDER OVERLEDEN. Op 13 October overleed nog onverwachts ons erelid A,Fe de Vilder. Zijn'warme liefde voor A.F.Coen zijn helder inzicht in wat nuttig.jgn nodig..was,, maakten dat hij een zeer - belangrijke plaats innam in csi£ verenigingsleven. Zijn heengaan is voor A.F,C. een zware slag. Eet Bestuur betuigt namens geheel A.F.C, zijn innige deelneming aan de familie met het geleden verlies. HET BESTUUR. PROGRAMMA 51 OCTOBER AFC-Hollandiaj Aalsmeer 2-AFC 2; AFC 3-VVA 3; Rapiditas 2-AFC 4. UITSLAGEN 16 EN 17 OCTOBER AFC 2 TIW o*»l Haarlem 3 AFC 3 3-0 AFC 4 TOG- 2 2-0 Eiiergiar 2" AFC o 3-1 AFC 5 Uithoorn 3 1-1 AFC 7 SDW 4' 5-2 JUNIOREN A BI.Wit 3 AFC 2 9-1 AFC 3 WA 3 3-2 El.Vogeis. AFC 4 8-4 JUNIOREN B DWV 2 AFC 2 2-2 AFC. 3 0r<, Zwart 2 7-0 ZATERDAGMIDDAG; Rombout AFC 3-7 PROGRAMMA 23 EN 24 OCTOBER 1954 jNi.euwe leden; E.VerboogTads) 25-7-41 Sallandtstr.3". B.DoStork (wl) Ie Const.Huygensstr.53"' J.W.v.Willigènburg (?/elp) 18-8-42 Van Woustr. 171". J J.D;Doeleman (welp) 7-8*43-, Nic.Beets- str. 58'. T.M.Flessèman (welp) 1-11-43Wouwerman- str. 29 bs *A.J.Sonneveld (welp) 2-5-44 Stalinlaan 58" viA.P.v.d.Heydon (don) Parnassusweg 36. ^0.J.Nieuwenhuizen (don) Overtoom 523. J J.F.Draisma (welp) 16-10-43 Adm.de Ruyter- weg 346 v/John H.Jansen (don) Joh.Verhulststr. 172. ^A.M.Schumacher (don) Ie Jan Steenstr.29!M ^H.v.Es (don] Lutmastr. 79". B.do Leeuw (don] Brahmsstr. 20. (26' ^W.R.Prihs f welp! II-6-43 R.Küehplantsccr.) ^A. Kuikens (welp) 31-3-44; Geulstr.21. »*M.v.Spankeren (welp) 1-1-45 p/a Fam.Frank J Scheldestr, 187. (33' R.Xinsbergen (welp) 13-2-47 Ferd.Bolstr. Adresyeranderingens .brommers wljd.plsold. J. Bremmers' legerno.350904023, 4-2-1. G. 2e Pel. Xxayenhoffkazerne, Nijmegen, ff.v,Weelde (wl) Larixlaan 274 Rotterdam.- «'A.J.Voet (don) Van Moerkerkenstr. 46' .W. ^G.H.Kappelhoff Beothovenstr.3 A'. Oversghrijving verkregeri, E.-BIuïo Qun): G.v.Rijk (wl). L .yjTöt. >J---J o* ago toegelatenIK E.v.Ö-rin ^don) Stadionkade 23. 'H VAN DE ELF TA LC OIvMI S S IE ia;00 Holland 12;00 NFC 2 1^,00 AFC 3 14;'30 Madjoe 12,00 AFC 7 .TOREN A AFC (vriendschappelijk) AFC 2 OVVO 3 Ie v. AFC 4. - ODA 2; N 312 2e v. 3 4 11,30 AFC 10,",00 DWS 12.00 DWV 10,00 AFC ■l':i!irOREN_B (vm. 11..30 Spartaan 10,00 AFC"2 ZA^ERJjAGMIDDAG 3,00 AFC v. Spartaan; 501 3e AFC 2; D 506 3e AFC 3; L 518 5e v. Slotermeer; R 523 ADSPIRANTEN) /.FC; 601 4e v. W'g.meer 2; C 605 3e v. FSC; 10 2e v. DE gezamenlijke elftalccmmissies vergade ren a.s. Vrijdagavond 22 Ootober om 8.15 in het Clubhuis. SPELERS. VAN HET EERSTE ELFTAL, houdt Zaterdagmiddag 6 November a.s. vrij. Het. plan is om dan, met de dames, te gaan naar Karel Prior, niet In zijn- oreatie als links-biimen (ofschoon dat ook de moeite Waard is) maar als kapitein van de Show-boat. LIGGING TERREINEN Holland; ïhorbeckelaan Utrecht. NFC' bij het Raadhuis te Amstelveen. iiadjoes Kruislaan naast Zeeburgia. DWS Velserweg. DWV;; Leeuwarderweg o/h IJ, De Spartaans Spaarndammerdijk. LEDENLIJST Bedankt als lid D v'underink (ads), C. G. Wijdoogen (ads), L.Bijker (wl). Jl Ze v. TOPICS OF. THE DAY 1. Top-scorer. in AFC'is tot dusver de speler ROHDE (jun.B 3) met 14 doel punten, op de voet gevolgd door Joop v.d,Voort (Zaterdagmiddag) met 13 2. Het 3e elftal organiseerde zelf zijn réis naar Haarlem (22 man) met privé- auto's. Een voorbeeld dat navolging verdient OPSTELLINGEN AFC 1 Den Dekker, Janssen,IVlellegers,Meijer,Colijn. Beekman,Wille,Bouwens,Kappel,Feldmann, H.Vod.Bergh, Res:WIldschut,Eskes. Grens rechter L.Nijdam. Leiding C.Kerker en de trainer Sluyk, Bus vertrekt 10.30 Victorieplein b.d. Wolkenkrabber. V.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1