4* dr\ m .ats E T A.F.C. - BULLETIN Redactie 'E.W.van Teunenbroek Ho. DWV AFC 4-4 >oi ZSGO' 2 AFC 2 1-6 ion DOT 4 AFC 3 2-5 DïïV 3 AFC 4 2-3 lit- Ll, JUNIOREN RKAVIC AFC /ASPIRANTEN DWV AFC 3-0 ds.ij veld K n. er Pt. ,VIC' 3rool H.F.C.-Adspirantentournooi De AFC-adspiranten behaalden de 5e prins. PROGRAMMA 12 SEPTEMBER ZFC AFC 4 ZSGO 4; B 109, 2e v. AFC 6 P 314. 2,00" AFC 2'.'00 RKAVIC 2 2.00 AFC 5 12.00 DEC 5 JUNIOREN 10..00 AFC 2 ZSGO 2; D 506, 2e v. 10.3Q 'Aalsmeer 3 AFC 3; K 517 AD SP IRAN TEN 11/15 AFC ZSGO; 601, 3e v. 10r00 AFC 2 BI.Wit 3; C 605, 3e v. 10.00 Or.Zwart 2 AFC 3, F 636. ligging Terreinen RKAVIC: Middenweg, 'zijweg Kalfjeslaan. DEC: Voorland, Middenweg Watergr.meer. Aalsmeer: Spórtlaan, Aalsmeer. Oranje Zwart: .Kruislaan hoek Weesperzijde. LEDENLIJST Adresveranderingen. D/Steeman (wl) wordt'dpi.sold,D.Steeman, Legerno. 34.06.06.343, R.R.L. ARM 30, Deelen (bii Arnhem). huizen, Zeeburgia:' Kruis laan bij de tunnel. Ajax: Middenweg; RKAVIC Middenweg, 'zijweg Kalfjeslaan, Amstelveen, - Volewijckers: Mosveld o/h IJ. 7 September 1954 ALGEMENE LEDENVERGADERING De reglementair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden, op Woensdag 29 September on 8 uur in het Clubhuis. Nadere mededelingen vol- ...n. Houdt deze avond.vrij UITSLAGEN 4 EN 5 SEPTEMBER ^vervolg Ledenlijst) .^.Hannema (wl) Rhijnvis Feithstr, 22' Bedankt als lid: .-..Balk (don), E. R. Balk (don), G.v.Avezaath 'don), J.Immig (don), 0.M.de Munnick (wl). Nieuwe leden: Cr.Staalman (don) H.v.Borselenkade 14,Am stelveen (post A'dam Z 2).' A.H.Brian (don)' Sassenheimstr.51' •Engelkes Sr.(don) Herculesstr.46' Staats (don) G.v.Heemskerklaan 24 Am stelveen (post A'dam Z 2).. evr. G.C.Nestelroy-Du Marchie, Sarvaas (don) Amsteldijk 167, 3 ot ballotage toegelaten CJ.L.Koreman (welp4-7-44 Patroclosstr.30' I.V.Brandeburg (welp) 3.9.44 Miohelangelo- straat 54' 'TITEITSKAARTEN seniorleden, die willen spelen,moeten omgaand hun identiteitskaart inleveren straat 237. Wie die kaart Zondag niet in orde heeft, kan niet spelen PERSONALIA Op 13 September a.s. te 11 uur wordt ten Stadhuize hot huwelijk voltrokken van NICO JCALSBEEK en DOLLY KEESMAAT Namens geheel A.F.C, wenst het Bestuur het jonge paar veel geluk CORPS DIPLOMOBILE Voor de thuiswedstrijd tegen ZFC .verzoekt jhet Bestuur de volgende Heren, assistentie itè verlenen bij de controle: iv.d.Velden Erdbrink,Zwaag,Suurbeek,v.d. ;Hurk,Do Vos,Sierhuis. [Hun aanwezigheid om half ê"ó*n zal zeer op prijs worden gesteld. Afschrijven, bij de.'.le jpenningmeester L.Woudstra' Tel. 710135. ÜDENTITDITSKAARTEN IDENTITEITSKAARTEN I De Sub-oommissie B (Jeugdcommissie) is thans samengesteld als volgt: B.Dorenbos,'voorzitter, 0.J.v.d.Heul, se cretaris, M.de Granje, H.W.v. Teunenbroek en T.Wiggemansen, leden, terwijl W.A.Kniese als toegevoegd secretaris zal optreden.. z.o.z. 56-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1