-■■■•■■ HET A.F.C. - BULLETIN Redactie -E.W.van Teunenbroak Ho. ALGEMENE LEDENVERGADERING. .De reglementair voorgeschreven Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden, op Woensdag 29 September om 8 uur in het Clubhuis. Kadere mededelingen vol- 7 September 1954 ''^vervolg Ledenlijst) R.Hannema (wl) Rhijnvis Feithstr, 22' Bedankt als lid: ....Balk (don), E. R. Balk (don), G.v.Avezaath '.don), J. Immig (don), O.M. de Munnick (wl). ■HE I A.F.C. -■ Redactie E.W.van Teunenbroek -Eo. UITSLAGEN AR0L-T0URN00I Ajax APC 3-2 Ensch.Boys EBOH 3-3 EBOH w.n.s. Ajax EBOH 0-2 PROGRAMMA 5 SEPTEMBER 1954 2.30 DWV- APC oefenwedstrijd 12:00 DIJV 3 APC 3 12.00 DWV 4 APC 4 2.00 ZSGO 2 APC 2 competitiewedstrijd JUNIOREN 2.00. R.K.A.VIC - AFC. LIGGING TERREINEN DWV: Leeuwarderweg, Buikslotermeer. ZSGO: Velserweg, terrein IK RKA.VIC: Middenweg, zijweg v.d.Kalfjes laan. TYtfnwr.T.Tcim ADRESVERANDERINGEN G.H.H.Kappelhof (wl) thans p/a Van der Veldestraat 5, Amsterdam. A.van Dijk (don) thans Agamemnonstraat 9» Tot ballotage toegelaten: De Heer Van Gey-lswyk (don) Mee kienburg- laan 10, Bussum. Overschrijving verkregen: H.R.Sinot (wl) per 25 Augustus 1954. Bedankt als lid: L M.C.IJff (ads). ^(T ONS ZESTIGJARIG JUBILEUM De vaoanties zijn achter de rug; er moet weer gewerkt worden l De repetities voor onze Jubileumrevue:"A.F.C, in diamanten gloed" beginnen v/eer op 3 September (Vrijdag a.s.) in de Van Ostadestraat 101 j daarna wordt er gerepeteerd op Dinsdag 7 September en zo vervolgens, 's Dins dags en s Vrijdags jm 8 uur. HOUDT DEZE AVONDEN VRIJ: KOMT GEREGELD. BULLETIN 4 31 Augustus 7.954 VAN DE ELFTALCOMMISSIE TOPICS OF THE DAY 1. De uitslagen van verleden Zondag toon den wel Is waar een overheersing van Ajax over da gehele linie, maar... ons eerste elftal speelde beter 2. Het massa-vervoer van APC 2, 3 en 4 van en naar het Ajax-veld geschiedde Zondag geheel buiten bezwaar, van de clubkas mot particuliere wagons.'Dank en hulde Een voorbode van het. "Corps diplomobile rcdivivus"' 3. De vergaderingen van de nieuwe E.C. beginnen met een Serie moppen, het geen de vlothoid der besprekingen zeer ten goede komt. "Keep smiling" en "Zwaarwichtigheid, adó"! BELANGRIJKEMSDEDELING VOOR.HET TWEEDE Het tweede elftal spoelt a.s. Zondag zijn eerste competitiewedstrijd. Allo spelers worden a.s. Donderdag op training verwacht en n& afloop daarvasa word-t ^.o^r dit p'l.f* tal oen oefenwedstrijd gespeeld tegen elf resterende spelers. Het 'tweede elftal speelt dit jaar onder de lijfspreuk: "Maar..wij komen terug" Het 5e. 6e en 7e elftal spelen proefwed strijden op Zaterdag 11 September. Houdt die middag dus vrij. NIET BESCHIKBAAR G. van Rijk, E.do Groot, VIERDE ELPTAL Nu de(dwaze) indeling van hot 4e elftal zodanig is, dat het zwaardere tegenstan ders krijgt dan het 3e elftal, zal de E.C. de opstelling van het 4e aanpassen aan de sterkte van zijn afdeling. TER OVERNAME GEVRAAGD Wie hoeft ter overname een paar voetbal schoenen maat 29 Aanbiedingen liefst telefonisch aan de Heer Jan Meijer, 80710. Eventueel schrif telijk, Kanaalstraat 132. ■PW: PP.Tt -^^i 1 i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1