m I .Or atie E 3.van ïeunenbr Ho. ht "ÜIKïASEK-17 EN 19 AFRI1 Lendia AFG - AFC t doorgegaan -? f Lijnde* L 2- - [OREN RK.WA SPIRANTEN FC Sioterdij CRDAGFUDDAG 6 Veteri -2 PROGRAMMA 24 on 2? APRIL ter Res' e ei- to om i: y.d. ADpPlRAi::TETT h, ÏTÖÖ WA 2 1000 10'. 00 AFG F. ZATERDAGMIDDAG 0 Ervea 0' AFC-Comb. 516, 3e v, AFC 2, B 605, 3e v. AFC 3, 1 619, 4e V.' SOA E, G 632,. Se v. AFC, beker, groep'2 ACC (Er.22 -pril 1954 ;:nge?t lji~(v,-l) wordt:dpl.scld.H,de wijs, ;.no.33.06.15.436, 4e. Div.Onv.Verb.A. fpoleion Gob.A, Kamer 51, W.G.'F.-ka zerne Harderwijk. i Tromp (wl) wordt: Dpi.Mar.4e kl.C.Tromp, Gcb.B 3o DepSt reohaussê* .Hem III-ka- z e rn eAp e ld o c xi\ .Steeman'(wl)" wordt: Dpi. scld. D.Steeman, -.i-in. 34.06.06.343, 4-1 I.G. 4e pel. - Jnijderskazer* .FC- skers 2 AFC 3 TI;: - v. 2.3 2 ■■■-ijekers 5 AFC 5;' B 109, Buiksl.3 FC 7,.. D 3C SPAIiHIITG TO l!5T tot hot laatst zit er in de a.s. '.FC-autorally e opdracht ntmoe- te vinden, ook hen, ad thuis zijn AFC-his'torie ohrj'cfgeld5,voor do chauffeur sr 2,50 voor j i inzittende. Vele- fraaie troostprijs grootste rst: gezellige reunie 'loop in hot Clubhuis -anmelding;Zo spoedig mogelijk bij Otto van Heul, Gorrit v.d.Veenstraat 118, Tel. L94. Desnoods tot 2--'Uur xan •liet Clubhuis. GIART: Zatere April vanaf 2 uur van het Clubhuis.. LIGGING TERREINEN Julianaweg, Volendai::. V o 1 ewijc ke r s Ho s v e ld'. -V ZuideindeA- 1540ost zaan Akers: Buikslntermeerdijk, einde ddendij cr jEnergia:,.Mosplein. LIen. .rdèrweg, rea: Zuid- Lex C. ioeii de HOUDT VRIJDA A.S. VRIJ ^Urt 23 April om 8 uur: Buitengewone in het Clubhuis., Agenda in ulletin, F GEL TROOSTRIJKAOGRD Een teleurstellend seizoen loopt op zijn Ons jubileum-seizoen ("Ben je zestig", :As in het zioht. De beste manier ^m te- rgestelden "op* te wekken en in een fees telijke stemming te geraken is, een goed geschenken glas HE. ['S bier te drinken. Maar dan ook alleen Heineken 1 Als er geen Kiekens bier as, dan dronk je nrg beter een waterplas... Aeinekens bier schuimt en kan niet krassen Heite-kerwken ken.Heineken'alleen. Lneken, dèfabriek die zoveel hop door bier doet e bier is bost, i altijd best.. erkt het verschil roods koer kon ons-. Hy cv— l: *%feze wedstrijd is eeli kdlllJJlUUliy^edstrijd 10 „00 AFC .JUNIOREN ïo;oo vva 3 12.00 2SG0 j>SPIKANTEN 1,00 Wilsk: 10.OO-DÏÏS 3 10.00 AFC 4 U„ 15 '■'TÏÏB.l 2 ZSG0 -6, beker 3e v." AFC 3, X 516 AFC 2, A, beker 2e v. AFC 2, B, beker AFC 3 beker Swift 5 beker tfC 5 beker 3e- v. 2e v. BES TUURSMEDEDE LITTG DèHeer Ap)..-..van' Nek heeft zich dóór druk ke werkzaamheden genoodzaakt -gezien, ,zich uit het Bestuur terug te trekken. In zijn plaats'stelt het.Bestuur candidaat de Heer Hide.Bruin Mzn, Eventuele bëzwafer tegen deze, candidaatstelling moeten.bin nen 14 dagen worden ingebracht -bij de se cretaris, de Heer G. Th.' van Nigtevegt, Z-onrnstj-aat 8.y /jaste'rdain. Bi, 5r de Lur >ól -;t i— - '■■-

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1