E'TA.r.G. - E ctie_ van icunenbrockLj; tntSLA&ELA 17 Ai: 19 AFRIL i I '.pril 1954 He 11 and ia a?G AFC o-r niet do-prgegaan )REN As (wl) wordt: dpi. scld.H.de wijs, 3.33.06.15..436, Ag D,iv.Onv.Verb.A. afpelot .A, Kamer 51, A.G.F.-ka- zer ijk. r (wl) wordt: Dpi. .C.ïr<-np, A.F.C., - 3 U Redactie:.V.Avan Teunenbroek o )ril 1954 BUIIEHGEAOHS ax. WDERi: G Het Bestuur rrept de leden op tot bijwo- ng van de Buite] Igemene Leden- •vergadering op VRIJDAG 25 AFRIL 's avonds B uur in Liet Clubhuis. AGENDA: 1. C 'tulen. I ko- men stukken.4. Bestuursvoorst tot verhoging der contributie. 5. Rondvraag. 6. Sluitii Indion pp deze vergadering niet g leden aanwezig zijn om bindende besluiten -te kunnen yj. erdt reeds nu een twee- de vergadering uitgeschreven op dezelfde dag, aanvang 8.30 met dezelfde ag Teneinde de leden uidelijk beeld te geven van de stand van zaken, zal de 2e ester tor verg' oorlezing doen van de achterstallige contributies. AAATEÜR TRAINER CURSUS ■/.men, die er voer voelen om deel te Bondswe an onze secretaris. Nadere ge gevens zulle i rden verstrekt. ;jfc 5 juhioreh 12.00 r ROGRAMïA 24 EK 25 AFRIL sndam-AFC De Vcleaijckers 2-AFC 2; AFC 3-ITJ 2; OSY 2-AJ UITSLAGEK 10 EI: 11 APRIL Fe Kennemers AFC 4-5 AFC 2 I 2 2-4 5 eburgia 5 1-0 5 stelzwaluwen 2 1--0 JUNIOREN DAS AFC 0-3 ADSPIRANTEK AFC 2 Lijnden 0-0 ZATERDAG!LTDDAG Beker) ASA 1-2 PRO RIL 1954 --- 2.30 Holland AFC 2,00 OVVO 2 AFC 2 12,00 WA 3 APC 3 uitgest 9 ld Ie v. lijnden 2,B 109, 2e v. RKVVA, 5 502, cerek AFC, B 602, 11.30 Sloterc 2, B 605, ZATERDAGMIDDAG 2e v, 2e v. 3.00 AFC 6(Kampioen) - AFC Veteranen. LIGGIIIG TERREINEN Hollandia: Geldolozeweg (echt oen naam vnor rAFC te Hoorn. OW0 Krui s 1 aan Heemskerck: Spaarndammerdrjk t.o. No643 Sloterdijk: 'Vels- o ld 4. ledenlij; J. J. Henstra f r/e lp)' 7-1-45, Krammers tr„ 11", yheïs. (welp) 9-4-42, Roerstr. 10' h. .F.Sc Lutl 5 >-4~43,de Lairesse- str. 1 A. .Roodo (welp) 28-9-42,Haarlemmermeer- str. 47' (welp) 2-2-43,Veerstr.30". rote (welp) 8-2-42, Surinameploin 10. aDRE^VER.ATAELIHGEA ii. F.Hoefkcns (wl) thans Van Tuyll v.Se- ■roosksrkc Ai. a (wl) thans Dpi.Jager R.Hannema, •ornc.321125134, 41c Reg. 412e Gardebataljon Jagers, E Cio.Cies- Legerplaats "De Driesprong" post Ede.' HST PaaSPROGRaVW WH A.F.C. Op het van iedere AFC-er staat natuurlijk srste punt het be stol! asbroden bij de "DE TIJD", Stadionweg 173, 139-14.1, Jan Evertsenstraat 128, enz. Lrukte geldt speciaal: ST U stel d' om zeker te zijn dat U ze op tijd in huis hebt i dat broed heeft geproefd één keer, Die wil geen andere bakker meer TO.Q C 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1