'""-'■^m HET A.P.C. -BULLETIN Redactie E.W.van Teunenbroek No 25 12 Januari 1954 BRIDGEDRIVE OP 17 JANUARI De koppels, die hebben ingeschreven voor onze "oudejaarsavond-bridgedrive" moeten Zondag a.s. om 8 uur aanwezig zijn in het Clubhuis. Wie zich'nog niet heeft opgege- j ven verzuime niet dit alsnog spoedig te doen bij Joop Gilkens, Stadionplein 37, te—I lefoon 90063 UITERLT.Tïf mraERTULC. U tam i VRIJWILLIGE CONTROLEURS Voor de wedstrijd tegen De Spartaan op 17 Januari verzoeken wij de onderstaande heren op de gewone tijd. aanwezig te zijn: Van der Velden Erdbrihk,Suurbeek,De Vos, Boogaard, R.van Nek,0.van der Heul,Sier huis, Boszhard,Schooneveldt,Van Klinken. HET A.F.C. -BUL No. 24 LEÏ II T?nl^lnLJUZ.-.yftr' Teunenbroek ---- HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1954. 5 Januari '54 BRIDGEDRIVE OP ONZE OUDEJAARSAVOND LIGGING TERREINEN iAPGS: Spaarndammerdijk naast DÏÏS. lOVVO: Kruislaan, Stichting Voorland. |DWV: Leeuwarderweg o/h IJ. Ivolawijckers: Buikslotermeerdijk. Watergr.meer: Voorland, Middenweg. Oo onze oudejaarsavond, 17 Januari a.s., ;BBdA: Voorland, veld 15. organiseren wij weer een BRIDGEDRIVE MET DAMES in ons Clubhuis, als gewoonlojk onderj de bekwame leiding van Joop Gilkens. PROGRAMMA 17 JANUARI Deelnemers (-neemsters) met partner wordt verzooht zioh op te geven aan de Heer Joh. Gilkens, Tel. 90063, Stadionplein 37, vóór Donderdag 14 Januari. HVC-APC; APC 2-VVA 2; AFC 3-DJK 2; Zaandijk 2-APC 4. LEDENLIJST NIEUWE LEDEN H.R.Kniphorst (wl) Van Baerlestr.95" overschrijving nodig). TOT BALLOTAGE TOEGELATEN E.D.Ohm (don) Stadionweg 209' IJ HEBT A.F.C. NOG GEEN VERJAARSCADEAUTJE gestuurd, omdat U niet goed wist,, wat te geven. Een klein bedrag op "A.F.C,-60» rekening 109401 t.n.v. J.H.Esser, Herengracht 92, prijs voor onze Bridgedrive, aan Joop Gil kens, Stadionplein 37. Er is altijd iemand thuis (nog de UITSLAGEN 3 JANUARI 1954 AFC-Helder 1-2; alle andere wedstrijden werden afgelast. PROGRAMMA 10 JANUARI 1954 2.00 AFC 2.00 APGS 2 12.00 AFC 4 2.15 0W0 4 10.00 AFC 6 JUNIOREN 12.00 DWV 2 12.30 Volevdjckers 3 ASPIRANTEN 10.00 AFC 10.00 OVVO 10.00 W.g'meer 3 ZATERDAGMIDDAG :.30 BBdA de Spartaan AFC 3 Spartaan 3 AFC 5 WMS 4 32.09.16.285 S.A.A.T., SRO 1953'" Kon.Willem II-kazeme, Tilburg. A.v.Dijk (don) thans c/o M.P.Tonohard, 48 Rue du Marê*óhal Fochi Vörsailles, T.H.v.Veen (wl) thans p/a Koene,Adm. Ruyterweg 200' WIE WEET HET ADRES VAN IJ.v.d.Weg (wl) v.h. in mil. dionst. ;H.Stuurman (wl) W.H.Schenk (don) v.h. Kerkstr.59. iS.Salmagne (don) v.h. Nic.Maesstr. 58 AFC AFC VRIJWILLIGE CONTROLEURS B 109 ivoor 10 Januari (AFC-Spartaan) nodigen wij H 308 3e v|uit. yander Velden Erdbrink,Suurbeek,De Vos,Boogaard,R.v.Nek,Sierhuis,Boszhard, A.503 6e v Sohoönevöldt,Van Klinken,Toet,Hannema. K*516 Buiki-Afsohrijven (liever niot) aan T.v.Veen, W.g'meer AFC 2 AFC 3 AFC sloot 3 B 602 2e B 605 3e N 619 Ie Tel.31777. VAN DE ELFTALCOMMISSIE V v! Donderdag a.s. 7 Januari om 7.30 begint de Y! vergadering van de gezamenlijke elftaleom- I missies in het Clubhuis. I Bij onze--10 km trainingsveldloop Kalfje s- '-\ laan-ommotje) dienen de deelnemers de lin- kerzijde van d.e weg te houden

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1954 | | pagina 1