I HET A.E.C. -BULLETIN Redactie: E.W.van Teunenbroek No. 20 24 December 1951 HET BESTUUR VAN A.F.C. WENST ALLE LEDEN EEN PRETTIGE JAARSWISSELING EN EEN IN IEDER OPZICHT VOORSPOEDIG 1952. MAANDAG 31"DECEMBER GEEN CLUBAVOND. 1 JANUARI 1952. Zoals wij reeds in "De Schakel'1 bekend maakten, zullen op Nieuwjaarsdag de za van ouds bekende "Six-wedstrijden" in ere worden hersteld, tenminste als de weers- en terreinomstandigheden dit ver oorloven. OPSTELLING SIXERS: Ie veld rechterhelft; TEAM A-TEAM B. lebber? Jb.v.Nek,Staats,Verhaaf ,BÏjker ■J.v.d.Voort. B» Van Teunenbroek,Disselkoen,M. de Bruin Geluk,v.d.Valk,G,ter Horst. Scheidsrechter:G.Buren. Ie veld linkerhelft: .TEAM C-TEAM D C. Hjil^a2jTe_l,Kappelhoff,Glas,Kinsber- gen,J.MellegersBriedée 2.' O.Th.v.Nigteve-gt.BonkinkjQuint. ^.iT^- me rmannWaay e rFvdHurk Scheidsrechter:J.Kohier, 2e veld,rechterhelft: TEAM E-TEM F E. S.de Waal.Stumüfj.T.Sr-hpopQ+.-v.q^p^T-j Meijer, Colijn,W. de Jonge. F. H.F.v.d.Hurk.Alandt.jfl.t.AT- Horst, Rob Meijer, ÈouwensNesenberend. ■Scheidsrechter:ïï,v.d.Marel. 2e veld linkerhelft: ISAM G-TEAM H. G. StajAmann,v.Driel,Leloux,C. Kerker, Feldmann,Heineman, S« O.v.d.Heul. J. W.Meijer, Wiggemans en, Bo- gaart,Janssen,Br.Stallmann; Scheidsrechter:T.v.Veen. 5e veld, rechterhelft; TEAM I-TEM J. I. DS t esmanvMan en Srv.Rijn, Timme"r- J man,Boswijk,Brender a Brandis. Dorenbos.de Granje Sr.,Veltema,W.v.d Hurh,Bote Geisler,H,v,d.Bergh. Scheidsrechter:Jo TOjnand. 3e veld, linkerhelft: TEAM K -TEAM L K. Sn^Ue^an,&errits,R.v,Nek,L,Nijdam, Peperzeel, Steensma,' L. Hendriks7N„Kalsbeek,H.v,Teunenbroek, Sohooneveldt,0.de Vries,Galavazi. Scheidsrechter:J.Gilkens. ALLE SPELERS (SENIOREN EN JUNIOREN), DIE NIET STAAN OPGESTELD, ZIJN RESERVES Reserve-scheidsrechter: W.Brusse. ALLE WEDSTRIJDEN VANGEN AAN OM 12 UUR Duur der wedstrijden": 2 maal tien min.+ vijf min. rust, Erotesten kennen'we niet. BALLEIDING: E.IV.van Teunenbroek. NIEUWJAA Ti S R E U N I UITSLAGEN 25 .DECEMBER 1951 Evenals het vorige jaar komen ook op 1 Januari van 1952 THOMASVAER EN PIETER- NEL een terugblik werpen op hut afgo- lopen jaar on hun wens uitspreken voor 1952. AANVANG 4 UUR. Baarn A.F.C. 2 A.F.C,3 W.M.S.2 Meteoor 3 D.V.O.S.2 T.1.77.5 JUNIOREN A.F.C. A.F.C.3 ADSPIRANTEI A.F.C. A.F.C.2 A.P.C.5 'l.-F.-C. H.V.C.2 R.K.VVA.2 A.F.C.4 A.F.C.5 A.F.C.6 A.F.C.8 W'g.Meer Tavenu D.W.V. TABA BI.Wit 5 1-2 4-2 3-0* .1-3 3-1 0-3 0-9 2-2 3-2 0-2 5-1 2-3 'o.P.) PROGRAMMA 50 DECEMBER 1951 2.30 O.S.V. 12.00 A.F.C.S JUNIOREN 11.30 A.F.C.2 10.00 A.F.C.3 ADSPIRAITTEN 1Ï.30~T0G 10.00 A.F.C.2 10.00 A.W.V. 11.30Swift 3 10.00 Z.S.G.0. A.F.C. Lijnden 4 Z.S.G.0. Or.Zwart A.F.C, T.I.W.2 A.F.C.3 A.F.C.4 A.F.C.5 (2e v.) 3e v. 2e v. 3e v. 3e v. 3e v. 2e v. j LIGGING TERREINEN O.S.V.: TerreinZuideinde A.154 Oostzaan, T.O.G.: Krüislaan b-d-Middenweg. A.W.V. Jaagpad voorbij Ringdijk. Swift0lymp i ap1e in Z.S.G.0, Volserwog. OPSTELLINGEN, A.F,C,l. Zimmerman,Colijn,v.d.Bergh,Meilegers, BouwenSjFcldmann,Wildschut,Bosvdjk,Bij- kerJanssen.Disselkoen. Res: Briedé"e,R., Meijer, Brendera Brandis. Bijeenkomst" Nassaukado/Overtoom: 1.15. A.F.C.8 Bakker,de Vries?Stork,Galman,de Wijs, Beelonan,Hannema,v„d, Weg, Denker, Nijman, do Koster. Res: Droog,Galldo. ''-, AFSCHRIJVINGEN 8e ELFTAL vóo'r Vrijdag 8 uur bij de Hoer' Van Manen, Deurloostr 71 hs. Tol, 96360. LEDENLIJST, Tot ballotage toegelaten: R.dc Jong (wl) Valoriusstraat 75. F.H.D.van Dorsser (wl) Rooseveltlaan 562 Bedankt wegens emigratie Th, A.Brink (dolnJT Adresveranderingon: A.Bookolman (wl) thans:Patroclcsstr. 62 F.Overweel (welp) :Van Tuyll van Seroos- kerkenplein 17'

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1