HET A.F.C. -BULLETIN Redactie: E.W.van Teunenbroek 18 December 1951' In verband met de Feestdagen zal er G-EEN CLUBAVOND zijn op Maandag 24 en op Maandag 31 December^ LEDENLIJST PROGRAMMA 50 December I BEDANKT ALS LID I LéSchaaphok (don), ----------T'tTOT BALLOTAGE TOEGELATEN: CiEèigea? {welp) 12-12-41 .Minervalaan 12 HET A..F.C. - B o..I_LJLXZJ^ Redactie: E.W.van'Teunenbroek.. No. 18 11 December 1951 PROGRAkiiA .25 DECEMBER 1951 Baarn - A.F.C.; A.F.C.2 - B.V.C. 2: A.F.C.3 - R.K.V.V.A, 2 W.M.S,2-a!f.C UITSLAGEN 8 EN 9 DECEMBER Z.F.C. - A.F.C.- .2-0 Alle overige wedstrijden gingen niet doorregens afkeuring ;der terreinen. PROGRAMS/IA 15 EN Ï6 DECEMBER .AS..V. A.F.C.2 A.F.C.3 D-CG.2 (,2e v.) Z.S.G.0.4 (2e'v.) S.CA.3 (3e v.) Roda 3' ('3e v.) A.F.C.8 Germaan (2e v.) A.F.C.3 (ie v.) 2.00 A.F.C. 12.00. R..C.H..2 2.00 Baarn 2 12.00 .A.F.C.4 2.15 A.F.C,. 5 2.30 A.F.C.6 12.30 A.F.C.7 10.00 A.W.V.3 JUNIOREN. 10.00' A.F.C.2 10.00 Oosterpark ADSPIRANTEN 10.00 A.F.C. 10.30 Aalsmeer. 2 11.15 A.F.C.3 10.00 Z.S.G.,0.3 11.15 Zeeburgia 5 LIGGING TËRRTÜTITON Swift (3e v.) A.F-.C.2 (ie v.) Uithoorn (3e v.) A.F.C.4 (2e v.' A.F.C.5 (Ie v. R.C.H.Heemsteedse Sportpark. Baarn: a/d Zandvoortweg achter de boer- denj van v.d.Wadfi. A.W.V. Jaagpad .voorbij Ringdijk. Oosterpark: Terrein S.D.C. a.d. Ouder- kerkerdijk. Aalsmeer: Sportlaan. Z.S.G.O.. Velserweg. Zeeburgia: Kruislaan bij de tunnel. RECTIFICATIE --.—.« In het vorige Bulletin stond abusieve lijk gemeld, dat de Heer H.D.Scheepstra donateur zou zijn geworden. Iedere A.i-.O.-er zal begrepen hebben, dat dit een abuis was. De Heer Scheepstra bliift werkend lid, doch zijn adres is thans' Agamemnonstraat 3. CORPS DIPLÖMOBILË Het Bestuur dankt bij dezen bijzonder de 4 12 C.D.-ers, die Zondag j.1. ter be- schikking stonden voor de' wedstrijd te gen Z.F.C.benevens de drie "faculta- tieven", die zich nog Zaterdag en Zon dag hebben gemeld. Het Bestuur houdt zich aanbevolen voor de volgende wad strijd'op ZONDAG 25 -DE CEMBER tegen "Baarn". ------- ADRES VERANDER ING --" U.J.F.Hermens, .Kapitein Staf,. Nederl. Mil. Missie; Java-HÖtel Djakarta. BIJ AFKEURING VAN TERREINEN behoeven de A.P.C.-ers .nog niet :met hun ziel.onder hun arm te gaan lopen-' De Heer Van der Pijl is iedere Zaterdag en Zondag in touw om ons Clubhuis tot een gezellig trefpunt te maken. De "SOEP t VAN DE WITTE" heeft terecht eenVrote ■j vermaardheid Breng Uw vrouw in ex- i tase, maar kom zelf naar ons Clubhuis j Nergens zo goed, nergens zo gezellig, nergens zo goedkoop! KIEN AVOND' VOOR SENIOREN. Hebt U al in Uw.agenda genoteerd, dat U voor VRIJDAG 21 DECEMBER 's avonds geen andere afspraken meer kunt maken omdat U dan beslist moet komen op de I üPNAVOND 0I: ffiLD EN 6F.V0ftttT.TT! in ons Clubhuis ----- OPSTELLINGEN A.F.C.1. Zimmerman, Coli.ja, H.v.d.Bergh,Meile gers, Bouwens ,Feldmann, WildschutBos wijk, Bijker, Janssen,Disselkoen I Reserves: Briedë^Herok, Janbroers. I A.F.C. 2. 12 tmr. Boteaeisler,v.d.Voort,G.ter Horst, F.Meijer, Stallmann, R.Meijer fEuwesB. Tromp Brender a Brandis,Heinem^n, Groenewoud? Reserves:Vogel,Leloux,L.N.Kalsbeek.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1