HET A.F.C. --BULLETIN S£->£iï£i_.5iïïi_I^2„Ï£ÏB£^ïoek„ No. 8 25 September 1951. ALGEI-ffiNE VERGADERING te houden op a.s. MAANDAG 1 OCTOBER om 7.45 in het Res taurant van het STADION., AGENDA:' 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen. Stukken. 4. Begroting seizoen 1951-'52. 5. Reglementswijzigingen (zie hiervoor de afzonderlijke tekst verderop, in dit Bulletin). 6.Verkiezing Reclamecommis sie; Candidaten voor deze commissie wor den bij de Ie Secretaris ingewacht. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Mocht onverhoopt deze vergadering geen doorgang kunnen vinden omdat het ver eiste aantal stemgerechtigde leden niét j aanwezig zou zijn, zo wordt reeds nu voor! alsdan een tweede vergadering met de zelfde agenda..uitgeschreven tegen MAAN DAG 1 October a.s. om 8.15 in het'res taurant van het STADION. PROGRAMMA 7 OCTOBER a.s.; A.F.C.-Westfrisia Velox 2UA..F.C.2. V.V.A.2-A.F.C.3. De Germaan 2- A.P.C.4. Uitslagen 22 on 23.-September:- A.F.C,- H.V.C.2 - R;.K.V.V.A. A.F.C.4-' Baarn A.F.C.2. A.F.CV3 W.M.S.2 R.K.A.V.I.C.3-A.F.C.5 A.F.C.6- Heemskerk A.F.C.7- RAP3 Junioren: 'D.W.S.- A.F.C. A.F.C.2- Aalsmeer. Nautilus- A.F.C.3 Adspiranten: ■■-. Zeeburgia- A.F.C. N.F.C.2- A.F.C.3 A.F.C.2- FIT- Ahrends 2- A.F.C. 5' Zaterdagmiddag: A.F.C.- O.S.D.0. Adspiranten: A.F.C.6- J.H.K.3 J.H.K.4- A.F.C.7 7-2 7-0 0«-4. 5-1 8-0 -2-1 2-3 0-2 Q-l .1-3 - 5-1 5-3 3.-1 Q-7 2-2 7-1 2-7 Ligging terreinen: K.V.C.: Sportterrein Birkhovon-j -A'foort. TIWKruislaan/ïïeesperzijde R.E.A.V.I.C.Middenweg b.d.Kalfjeslaan D.W.S.: Velsorweg veld 6 T.D.0. Voorland. J.H.K, Jollenpad, zijweg Amstelveenseweg Slipperboys: terrein T.O.G., Kruislaan. Lijnden: Badhoevelaan; met bus G van het Haarlemmermeerstation, A.B.C. lo-KLASSER Door een welverdiende 4-1 overwinning op AJAX is A.B.C, kampioen geworden en heeft een plaats in de Ie klasse veroverd. Namens het. Bestuur van A.F.C, onze harte lijke gelukwensen Probeer e-r in te-blijven. Van d e Veteranen. Zaterdag 29 September om 3.30 op het ter rein van D.ÏÏ.S. a.d.Spaarnèammerdijk spe-- len we tegen de D.W.S.-veteranen. Opstelling: Gerri-ts, Nesenberend, Jb.van NekKI oyn', D-e*e*&&«-TW, Ne sekerWaayer BiW> >T &kBeen v.d. Valk Knopp er. Re serve: WwmiwimLfA...' PROGRAMMA ZONDAG 30 SEPT. 2^0 H.V.C..-A.F.C. 2.00 A.F.C.èr't Gooi.2 Ie veld - 12.00 A.F.C.3-D.W.S.4 2e veld 2.00 T.I.W.2-A.F.C.4 2.00 A.F.C.5 - Meteoor 3 2e veld- 2.30 R.K.A.V.I,C.6-A.F.C.6 2.0Ó A.F.C.7 - Nautilus 4 3e veld. Junioren: 11.30 A.F.C.-Blauw Wit 2e .veld 10.00 D.W.S.2 - A.F.C.2 11.30 A.F.C.3 - JOS Adspiranten: 10.00 A.F.C.-Spartaan 2e veld 10.00 T-.D.0.-A.F.C/2 10.00 A.F.C.3 - Argonaut 3 3e veld 10.00 J.H.K.2 - A.F..C.4 Zaterdagmiddag P.9 Sn-pt. 3.00 Slipperboys'-. A.F.C. 3.00 Lijnden A.P.C.6.. 3..00 A.F.C.7 - S.D.W.2. 3- Niouwe Leden: J.L.Hopster (adsp.) 24-12-'34 Jan van Ga lenstraat 167'. E.Honsdrecht (don.) Geleenstraat 42. H.Waayer (welp) 16-4-'41 Olympiaplein 23. Tot ballotage toegelaten: FTimmerman ads30-8-35Reinier Claeszenstr.104' (n.o,), B.Blankvoort (jun.) 21.11.'34,Dongestr.9 J.C.v.d.Horst (don.) David Blesstr.20' A.Bok (welp), 26-3-40.Rooseveltlaan 162"' P. J.D.Molhuysen (adspj 26-2-'38,Minerva- laan 39' J.Schouvrenburg (welp) 7-4-'40,Lutmastr.73' R.ten Brinkhof (welp) 26-5- '40, Eribbëstr.-57' H.WlJ.XÖhler (welp) c26-7-«41,QuintenMassys- str.2".E.R.Th.Wolking (don) Legmtferpl.12' F.Overwoei (welp-) 16-3-40 Van ïuyl.1 v.Se- rooskerkenplein 47' W.W.Thumann (welp) 16-3-'41,Roerstraat 47' .Weer opvoeren; als lid: - C.T.ter Horst {W.l.) Roelof Harstr.7r" Bedankt als lid: E.J.Benedict (w.l■-.-•. 'Veranderingen: - Ai J,Bos van w.l, in don. P.Eskes van don. in w.l. Adrcsveranderingon: J.H.v.v.Velden (w.l.) nu Keizorsgr. 312' HiD,Scheepstra'(wl) nu Agamemnonstr.3. 'E.Pais (w.l.) N.O.I.B. Mjonrode,Breukelen. Wie weet het juiste adres van B.vanAmols- voort, vroeger Roompotstraat 11 *hs Tcrroinknocht H.C.Zonderman,Buito.nBrouwerstr.6' De Heren Hauber,Timmerman,v.v.Valk,Houtman, Dorenbos,Leloux,Nesenberend,v.Veen,Hurwits, B.onN.I(alsbcek,Stoensma, Buren, Cserno,Hei jn,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1