- 2 -. n Y l 5. Ras. Ie. klasse L. 0. de Vries, Donk, Stokkink, Janse, v^ Teunenbroek. Caro, Hondriks, K. Brand, Hanson, Engelkes, Hakkerj Reserves: v.d. Ven, Loning, Leider: Bogaart. 6. Res. 5e. klasse F. Klein,j.v. Tiel, Innig, Galavazi, Zeegers, v.d. Zeipt, v. Lijk, Hogenstrijd, de Gran- je, J. Brand, A.v. Tiel. Reserves: Gallee, Lekker. Leider: v. Rijn. 7. Res. 5e. klasse G. Bakker, v. Zutphen, Kels, -Bruin de Wijs, L. Woudstra, E.C. de Koster, Hoefkes, v. Halm, Zelleren, Voorneveld. Reserves: Ten Cate, Hannema deze beide spelers moeten hun identiteitskaarten nog verzorgen). Leider: v. Manen. Zaterdag a.s. vriendschappelijk, 15.00 uur A.F.C. - Nehamy, terrein A.L.C. N.N.,Gipon, Meyer, Kramer, Wiggemansen, v. Enden, Hannema, Bijl, Nauta, Bogaart, Stallman," Reserves Toet en Stork. Scheidsrechter: G. Buren. Le spelers, die nog geen indentiteitskaart hebben ingeleverd zijn tot op heden niet opgesteld. De controle der kaarten heeft reeds Zon dag a.s. plaats. Spelers, die' niet in het bezit zijn van een afgestempelde kaart 195l/l952 nogen dus op straffe van boete niet aan compe titie-wedstrijden deelnemen. Le onderstreepte aanvoeders hebben de i- dentiteitskaarten vóór Zondag a.s. in hun bezit. Het ligt in de bedoeling om nog een 8ste elftal in te schrijven. Zendt dus direct Uw kaart aan de Heer G. Stallmann, Vale- riusstraat 257. Le oudere spelers wordt aangeraden zich op te geven voor een 2e. Zaterdagmiddag elftal in competitieverband, aangezien voor 5, 6, 7 en 8 voldoende jongere spe lers aanwezig zijn. Afschrijvingen voor 5, 6, 7 en Zaterdag aan L.J. v. Manen, Lcurloostraat 71 huis, tel. 96560 vóór Vrijdagavond a.s. 20.00 uur. Gevonden een armbandhorloge; terug te be komen bij D.J. v. Manen, Deurloostraat 71 huis. Jeugd, Zondag. 9 September 1951. 10 uur Jun.Cor.ib. - Swift.Conb. Martin Duinker, B.v. Manen, H. Stuurman, H.Woudstra, H.L.St.Sie- vers, E.Besseling, M.de Bruin, P. Vaal, K.P.Kaufmann, A.Klaver, A.J, Eronchel. Reserves: C.Gerritsen, P.J.v.d. Vliet. 10 uur Adsp.Comb. - Swift Comb. R.de Jonge Urbach, W.J. Kels,-J.Cv Loorn, B. Hanewald, L.A. Koopman, ■B. Neseker,- G.vrdv Spoel,' C.J. van Raalten, P.A. Poppen, R. Jensch, P. Horn. Reserves: P.W. Hermans, j.a. Reyenga. Bijeenkomst 9.50 uur Swift-terrein. 10 uur T.I.W.Adsp.II - A.P.C.Adsp.II. Kruislaan, hoek Weesperzijde. J.W. den Dekker, A.L. Abbink, H.Bor. ger, Th. Nijssen, B.A.J.. Blom, H. Nijssen, W.den Hengst, J.J. Mulder, R.P. Idema, H. de Graaf, H.L. Rooze, Reserves: R.J.v.OverbeekeP.H.Scharringa. Bijeenkomst 9 uur Berlagebrug. Leider: de Heer Cserno. 10 uur Jun.2 - T.I.W.Jun. 2 op ons terrein, H.v.d. Ploeg, R.0. Zeef f, H. Lelie, J.P. Bijlstra, D.A.E. Nesvadba, H.P.W. Klein, J. ter Haak, E.v.d. Brink, H.E. Mulder, H. Palkenhage, P. Kat. Reserves: C.R.J. Schröder, J.B. Diemer, P.Th.v. Aalst Bijeenkomst 9.30 uur A.P.C.-terrein. R. Jensch moet zo spoedig mogelijk zijn keuringskaart aan de Heer Stallmann opzen den. J. Steensma, Jacob van Lennepkade 305/lHj telefoon 88289 heeft een paar voetbalschoe nen te koop. Verkeren in goede staat. Prijs 6,— Aan hetzelfde adres is een bruingeblokte wollen shawl te verkrijgen, welke medege nomen is na een Woensdagse trainingsavond. Palkenhage, Schaap en Weyers zijn zonder bericht weggebleven. Leze spelers worden niet eerder opgesteld voordat een aanneme lijk excuus wordt opgegeven. Le aanvoerders worden verzocht, evenals vorige keren de Heer van Teunenbroek Zon-r dagavond telefonisch de uitslag van hun wedstrijd te melden. Telefoon 85411. ATTENTIE AAOTOERLERS_!II Een speler moet worden gestraft met het toekennen van een indirecte vrije schop, 1 nemen door de tegenpartij op de plaats, waa de overtreding geschiedde, indien hij een der volgende 5 overtredingen begaat: 1. speelt op een wijze, die door de scheids rechter gevaarlijk wordt geacht, b.v. poogt de bal te trappen, indien deze door de doelverdediger wordt vastgehou den; 2. eerlijk aanvalt, dat is met de schouder, indien de bal zich niet bevindt binnen het bereik van de betrokken spelers en zij niet bepaaldelijk de bedoeling heb ben deze te spelen; 3 - E i—»

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 2