I HET A.F.C. -BULLETIN. Redactie: E.W. van Teunenbroek No. 4. 29 Augustus 1951.- Uitslagen 2.A.R.0.L.-dagi. H.B.S. - V.S.V. '2-2. V.S.V. wint na strafschoppen. Ajax - Blauw'Wit 2-0 Finale: Ajax - V.S.V. 3-1 Ajax wint definitief de A.R.O.L.-beker. Uitslag vriendschappelijke wedstrijd Zeebufgia - A.F.C. 3-3 Zondag, 2 September a.s. speelt pns eer ste elftal in Vlaardingen tegen Fortuna om 2.30 uur ter gelegenheid van de ope ning van het nieuwe Sportpark van For tuna. Aanvragen voor toegangskaarten voor de wedstrj-jd .Nederland - Finland in Rotter dam op Zaterdag, 27 October a.s. moeten voor 11 September a.s. in het bezit zijn van de Heer G.Th. van Nigtevegt, Zoom straat 8/l.' Zondag j.1. zijn in ons Clubhuis enkele regenjassen vermist, respectievelijk*, verwisseld. Degene, die per abuis een regenjas medegenomen heeft, of de vex- keerde heeft medegenomen, wordt verzocht zich met de Secretaris in verbinding te stellen onder No. 85411. Contributie kunt U betalen door middal van de Postgiro No. 241002 ten name van de 2e. Penningmeester van A.F.C, of p^r Gemeente Giro H. 7394 ten name van de. Heer O.J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veen- straat 118. Denkt U er aan, op Zondag, 9 September a.s. speelt ons eerste elftal thuis tegen Z.F.C, en heeft U alleen toegang tot onze terreinen op vertoon van Uw diplo ma 2e. termijn. Bedankt als lid G.v.d. Neut (w.1. D.v.d. Helm (jun. Weer opvoeren als lid A.F. Postma (w.1. Adreaveranderingen J.E. Cserno (don.) thans Achtergracht 19 W.F.Brommelcamp (w.1.) thans Deken v.d. Hagenstraat 24, Helmond. J.v.d. Werff (w.1.) thans c/o 60 Swinnow Foad Bramly, Leeds (England) J.H.Welsch (w.1.thans Valeriusstr. 248 J.v.Kuyen (w.1.) thans 2e. Wetering dwarsstraat 63/l J.Heidstra (don.) thans Okegherastr.37" Veranderingen M.de Granjé van donateur in werkend lid. Nieuwe leden: J.v. Tiel (w.1.), Willem Rooyaardsstraat Dr.P.j.de Vries (w.1.) Saxen Weimarlaan 30 VETERANENNIEUWS Vroeger dan andere jaren wordt begonnen. Het veteranen-elftal vertoont tekenen van "slijtage", vandaar dat de start anders is dan voorheen. A.s. Zaterdagmiddag, 1 September wordt gespeeld in het Blauw-Wit Veteranentour- nooi op de bijvelden van het Stadion om de Van Diermen Beker, welk tounooi op 8 Septem ber wordt voortgezet. Ons elftal wordt met de bekende soepel heid samengesteld, doch wie bang is verge ten te worden, doet'goed deze week telefo nisch of schriftelijk .één der ondergeteken den te verwittigen, dat hij beschikbaar is. Het Veteranen-Bestuur B.P.Bonkink, tel. 88517 Jac.v.Nek, tel. 29870 A. Waayer, tel. 98912 OPSTELLIHG EERSTE ELFTAL. Briedé, Colijn, Kappel, Geluk, Stallmann, Feldmann, Bouwens, H.v.d. Bergh, Bijker, Janssen, Disselkoen. Reserves: Wildschut, Claus, Mellegors, Vogel. Leiding: E.C. Bijeenkomst Zondag a.s., 11 uur Overtoom hoek Stadhouderskade. Zaterdag, 1 September, aanvang 3 uur A.F.C. 2 - S.N.I. I, terrein Zuidelijke Wandelweg. Bote Geisler, Bobeldijk, Linschoten, F.v.d. Hurk, Cas Tromp, G. ter Horst, Bokelman, Boswijk, Zimmerman, W.v.d. Hurk, Veltema. Reserves: Venema, v. Stuyvcnberg, Jan- broers, de Haan. Leider: S. de Waal. Zondag, 2 September, 2uur Spartaan 3 - A.F.C.5; terrein Spaarndammerdijk. Rosberg, Falkenhage, v.d. Voort, Eeman, Lendering, Herok, Groenewoud, Sprink, B. Tromp, Heinemann, Kuyen. Reserves: Hulsman, Weyers, Galavazie. Zondag, 2 September, 12 uur, Spartaam 4 - A.F.C, 4., terrein Spaarndammerdijk. Molenaar, L.N. Kalsbeek, J. Steensma, R. Meyer, N. Kalsneek, Kloet, Postma, Ak kerman, Welsch, Schaap, Bakker. Reserves: Immig, Brendis, A.Brandis, de Groot Afschrijvingen 1-4 aan S.Kinsbergen, tel. 92258 voor Vrijdag, 20,-- uur. Op Zondag, 2 September worden proefwed- strijden op ons terrein gespeeld, waarvoor de volgende combinaties zijn opgesteld:

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1