wtmmamm 18 11 10 9 8 6 5 4 1 Het 'A,FcC, .- J3jg Jül js; Redactie; EWrvan Teurienbr0ek No,37 UITSMGBN 21 en 22 April 1951 ■25 April 1^1 de Germaan 2 - JUF-C Aa:?.c,3 - v„v«A,3 T..0.0..2 - A«.I\.C'.4 Alax 6 - A,F, O, 5 A.F.C :6 v- EK" DBS 2 Ahrends 3 - A 0F„-CS7 JUNK Z SO0 p - A F 0 C 2 PVC 3 - \f»Mefer2 rü-""— OOj'ax JOS 2 - A-.1*60,2 A. F.C..3 Uithoorn Volew,5 - A5?,C4 Watorgr meer 4 AeF.0.5 ScEihkeïTSvên B - AiïwC* 14 April Bilthoven a.F.C,, 21 A'0^,0.-Black' Devils 1 - 4 2-3 niet doorgeg, 1-1 1-1 4-1 1-0 afgelast 2 - 2 0-0 0-2 0-0 4-1 1-1 2-2 8-3 4-1 In verband, mét de Koninginnedag op Maandag 30 April a»s0 zal de volgen de week OÉSN CLUBAVOND worden ge houden Maandag a9's;', .laatste dag voor in schrijven voor het Vierballen-tour- nooi Op Hemelvaartsdag 3 Mei spelen wij" met ons 2e elftal in het Zilveren Kraai"-tournooi van HoB*S0 Deelnemende verenigingen zj iris H-B.S.-3 en 4'?K.P,C.2}H,V«V-.^ïA;fe.'c.Iï DoW0S;3«Quiok 2 en i,,;F0C-2.. Spelers voer dit tournooi worden nader aangeschreven. PFCGJ^J5i,_28_en 29 Ajril 1951 A0IVC6 - 1\D0W,4 3e v" -Voor de Klaverjas-wedstrijd bij D.w.S. op /rxjdag a.s- worden de volgende heren uitgenodigd? 7.d,Valk0Ieloux o-üumpfnJIc B.Kalsbeek.Keijn Jongkind, vc Veen. „Buren-, Aanvang 8 uur in Café v,Stokken 12 00 uur 2„Ou uur 2,30 uur [LOKEN? 00 uur 12o00 uur 12330 uur ADSIaEANTENj i.5 'uur rjj FC Zeeburgia - A,F,C„ Keerlandia - AVïVC A,F.C,3 - W.K.S.2 10,-00 uur; S -OhA- 2 10,00 uur 10-00 uur 10„00 uur Zeeburgia a^F,C,2 Ahrends - A.FrJC 3 C,4 - Blauwwit 5 3e v 3e vr0 iA-FC-5 - Volewijckers 7 2e hiOGTLKOÏ^2H3INEN SemTSportpark a/d i.ntwerp- sestraat weg Bergen op Zoom- zeeburgia; Kruislaan b/d tunnel idia: Duivendrechtsekade naast rtatïï en JJoodeheef ver fc—Spaarndammerdijk naast Spartaan ;enas' Zuid»Wandelweg Sportcomplex CO- Erert van Rosberg er BOizabeth v,d,Bosch Oteliike felicicaties Haarlemmerdijk 4 KEI K0NILBAL--T0URN0CÏ OM~m~ZILVEREN BEVRIJDINGSBEKER VAN A.B.C, zal* Ji't jaar gehouden worden op a-s, Maandag 30 April-Koninginnedag, Èn wel op her sportterrein C aan es Ouxd-lvurdelweg(bij de Boeren- wetering Deelnemers ziin'Aiax Blauwwit,SaCs/Kaar lem^O.Y^VoÓ..., '«VcGaA en ACB,C, Be wedstrijden vanger, om 10 uur 's morgens aan- AantaJ weustrljdenj zes. Einde van do epor-.dag om en nabij 5 uur na middag 0P00 !UFeC.l ^h21ïïL s;'Mi"i:] egij.ro 9 Geluk, -KSiltarn- -"Wildschut jouwens, -PA Am- letraat .lsbeek. ^..N,Kalsbeek-Herok. BakkerKloet tfoud,P,'iiamer, «er 4 aan b-,.,-hins- /0° 3dag 00 uur,Tel;92258 z oz r 28 ^SLilSl 1;aO.0 -terrei 00 ö:^5 -■ hC, Vetten ,-JLi 0.. Cr, Zat ten v< "VHM "T)iQ0SaK»Ó - aTfTcT Vriehds, C4 - de Spartaan 3 2e'v. A;/Fuu0'5 - Vespucci 2 2e v.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1