opsteiii_ngen" 3e 2e 3e HetA^C, UITSLAGEN 15 April 1951. A.F.C, -r Ajax 6 3-2 JUNIOREN: R.K.A.V.I.C. - A,F.-C 1-0 A.F.C.2 - Z.8.G.0, 4-6 ADSPISANTEN A*F„C. ■- ÊTauwWit 2-5 ZATE RDA G-MIDDAG i 5TV.I.B.- AnFoC. afgelast _P_R0GRAMMA__22 April 1951 2.30 uur: de "Germaan 2 -A0FCC.2 12,00 uur; A,F,C-3 - V.V,^,3 le_ 2.00 uur: T,0„G.2 - A,F.CC4 10.00 uur: Ajax 6 - A.F.C,5 2„00 uur: A.F.C6 - R.E.DES 2 10,00 uur: Ahrends 3 - A,FcC.7 JUNIOREN: 12.313" uur: A.F.C. - D.W.V, 10.-00 uur: ZcS G.-0, - A'.P.C»2 10,00 uur: A0F.C.3 - W,M,S.2 ADSPIRaNTSN: TO.00 uür: A.F.-C, - Ajax 10,30 uur: JOS 2 - A,F«C.2 11,15 uur: A.F.Co 3 - Uithoorn 12,. 30 uur: Volew, 5 - A»FtC04 11=30 uur: W'meer 4 - A,F„C,5 ZATE:m;GBaDDiLG__21_^j3r 11^1^51^ 3**00 uur: ~Sch' have rf'B - ArF<-C- LIGGING TERREINEN: dé Germaan: Spaarndammerdijk naast Revisieloods Ned0Spoorw„ T.O.G,Kruislaan b/d Middenweg Ajax: Middenweg Ahrends: ZuidWandelweg terrein C, Z.S.G.O.: Velserweg, Veld 18 J.O.S.: Kruislaan. b/d ?/eesperzi jde Volewijckers: Buikslotermeerdijk einde Waddenweg, Watergraafsmeer: Voorland Sohinkelhaven B*Amsteldijk vóór perceel 313, opgang Buitenvel- dertse Wandelweg., interk.nd-wedstrtjd~ njd|rl^nd^-'''"noorwegen Kaarten vöoF^bövenst'aande wedstrijd die op Woensdag 6 Juni a,s.'s avonds 7 uur gespeeld zal worden in het Feijenoord Stadion te Rotterdam,uit sluitend schriftelijk aan te vragen vóór 25 April a.s- aan den Heer G.Th.v.NigtevegtZoomstraat 8 2^_£S^2e_i^tal wordt per briefkaart aangeschreven'." A^.C^.JL Br ie dé 5 v« d- Voort ,v* d.Werf f, Fc v7"5.Hurk,Lendering,W, v.d,Hurk, Groenewoud,Groenhuyzen,J,de Waal, v.Stuyvenberg,Venema. Res: v.Soomerer Kamer. Leider: Sde Waal*"" B u 1 1 e t n No,. 36 18 April 1951 és^^JtA^l R-sberS jL*Kalsbeek,Steensica Leloux,ï\LKalsbeek,Herok,de Groot, de IIaan,BakkersKloet,Schaap. ResjHuls- man,vtSweedenc Le ider Kerker. k^sGhrlJyi^n 1 - 4 aan S.R.Kinsbergen, Tel, 92258 voor Vrijdag 20 uur. A.F0C.5.:t de Vries,Arnoldus,Weijers, GaTavazi,vnTeunenbroekjCaro,Minos, de Graaf,de Jonge,J.Brand,Voorneveld. ResjWeverink. Leider: Boogaart. Ld?j.QjL§.*J. Moesb"ërgen7Donk,Stokkink, Yanse,Zeegers;Immig,v,Dijk,K.Brand, Wille,Hoogenstrijd,Frisch. Rest Galman Leider: v„Manen ATF7C.7.: Keirn'v. ZuTphen,Wilmink, v,d.Zeijst.Kroese,Nijman,v,d.Ploeg, Hom, v.Ruyven.de Granje v.Hasselt Resj_ Zellerer Leider: v.Rijn l^liS^J. Bakker,KerkerGiponKramer WiggemaïïsenMei j erS ierhuis,Nauta vr.Emden,Bogaart,v,Rijn, Res: v. d.Heijde, Stallmann. é^5hrijj7ingen aan D.J.v.Manen, Deurloostraat 71 hs. Tel,96360 vóór Vrijdagavond 20 uur. foftEERDAGMIDDAG 21- APRIl" 3,00 uur: AeF.C.Vet. - Black Devils fa B5INSÜLINDE TOURNOÓl'jt Op 2de Pinksterdag zal het tournooi in den Plaag doorgang vinden. Voor- loopig worden hiervoor uitgenoodigd de onderstaande spelers: Arnoldus, Brand,K,Brand,Bijl,Caro,Donk,Gala- vazi,de GraafHendriks,W.de Jonge, Moesbergen,v,Tiel,v,Teunenbroek, O.de VriesWeijers,Wilmink,Zeegers. In verband met de nog te spelen comp. wedstrijden kunnen hierin nog wijzigingen komen» De spelers worden verzocht voor 28 April acs. aan 0CJ:vc d-Keul,Gerrit v.d.Veenstr1182 mede te deelen(per briefkaart) of zij aan dit tournooi kunnen deelnemen. Woensdag 2 Mei speciale training voor genoemde spelers,waarbij tevens nadere mededeelingen zullen worden gedaan door de algemeen spelleider 0, Jr, vr d,Heul„ gej'-Yolg opstelling n isugdafdeeIing. P^ÏJII J»Ü"u Vogel,K, v,Schuppen, Ge vïcJurriaans,Chr.de Looper, C«.G.J..Tromp,EeH,Linscheer,E.Pais, DfSteeman,II,P,v;d.Bergh,P,Scholte, Jvtiartog, ResjR.tfalkenhagen Icldsrt Heer H,Timmerman MlIInkomslU 12 uur A,FeC.-terrein.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1