Hst A.»F,q Redactie^ F, A v an_T e u n enbr o e k Door de schitterende overwinning van ons eerste elftal, is A.FeC. de finitief veilig, en blijven wij voor de tweede klas behouden UITSLAGEN £LMaart en1 April IL R.C o - a7p,c" 2 de Spartaan 3 - A.F., C04 3 Wo!M.S03 - A.F.Cig 0 ADSPIRANTSN A.F3C<4 - Ajax 5 ZATERLAGMI DDilG- AoF,C<-. - (5 cara A,5\CoAdsp,;5 - 1951. - 6 - 1 - 2 0-1 5 4 2 0 Sohinkelh. Alle andere wedstrijden afgelast of gestaakt-, PROGRAMMA 7 en 8 Apjr UI9 51_. 2730 uurl "'JlcmdrTa'Y'löTrTx "- A-P, C ^cüu uur? ftTfötHz Elinkwijk 2 2,30 uur; Z.SoG-O, 2 - A,P,Cc3 12o00 uurs A,F.C=4 - T,0.G.2 10.00 uurs D.W;S.5 - A'Vf.C.5 10 o 00 uur s T .- D, W» 4 - A PC6 2.00 uur; A,p,G,7 - Ontwaakt JUNIOREN8 10,00 uur; A.PcCc - Zeeburgia 12,00 uur; aalsmeer - A.P.C-2 10,00 uurs S,D»C.:2 - A.F.C.3 ADSPIixNTEPj 100*0 uur VV o A - AFC 11,30 uur; A«,F«C«2 - J,0-Sr.2 10,30 uur; N.F,C-.2 - A.F.C.3 6 6e v 2e 10=00 uur: ASF,Ca4 - B„W»V 10,00 uurs Z,S'oG,^3 ZAÏBHE^GMlKg'iG CTOO üurY'lfiram - A,P,C« AF 2e Vc 2e vc Ie v. 3e vr 3e v» 2e v, 3e v, Ie v„ 5e vt LIGGING TERREINEN? AÏcnicVictrTx; Ti veld Alkm,Boys,achter Prins Hendriklaan Alkmaar Z«/So'G*0*>s Velserweg L\W„S<. Velserweg Aalsmeer; Sport laan Aalsmeer S,D=C0; Ouderkerkerdijk,met pont over b/d Gasfabriek a/d Amsteldrjk V V A - t Ma r k t ha Hen '.n SohePnRnrwr] einde HepnrnnHnr>v, laan. Amsterdam GJram: Velserv Nog eenmaal doen wij Tën~ö^roQv~na,ïr leden die m staat zijn bij voorkomende" gelegenheden op een of andere wijze 'do r een artistieke bijdrage de feestvreugd-' -ue verhoogen-..Alles is welkom;Imitator buikspreker,goochelaar enz Voor aan-' vulling van een te vormen dubbelmanne kwartet (zullen het er 7 of 10 worden)'' zien wij gaarne aanmeldingen tegemoet, Weest met 'te bang,wat we reeds hebbe zijn ook geen Caruso's zelfs geen Bay] maar wel zoo driftig,Overwint Uw schroom en geeft U op bij de Clubavond-commis; Zonder slechte bijbedoelingen;OOk 8 Kieis- sies zijn zeer gewenscht(voor een priria dans nummer) |Q» 34 4_A..pril 1951. ÉkZ^S^iS-Ü* 1 ^g_ e wedstrijd ~"ZêeTurj?ia_~ AoFeC» op Dinsdag~ÏO" April a«,s7iïn het Olympisch Stadion, Deelnemers ge lieve zich met partner zoo spoedig mogelijk te melden bij de Heer J,Gilkens, Stadionplein 37.Tel.90063 10 April verzoeken wij de deelnemers uiterlijk 7=45 uur in her restaurant v/h Olymp,Stadion aanwezig te zijn. Vriendelijk verzoeka/h Corps Diplo- moblle Voor de laatste maal doen wij een beroep op de volgende Heerens JAF-R-Nestelroi j -A,C, van Wijlen, G»IIauber,JaHurwits,SnR9K:insbergen, J.Scheepstra,v„Veen Wiggemansen, Quint,Jan W.Mei jer f Joh„Mei jer Jb rass Nek-i...EysvogeI,V:fteseker Hou tmanGlasHoffmannvdMare1 Dr,Eofstee,Alandt,DreStallmann met hun auto Zondag a„s, om 1230 uur hoek Nassaukade - Overtoom aanwezig te zijn,om het Ie elftal voor z'n laatste wedstrijd naar Alkmaar te brengen. Bij verhindering s.v3p, voor Vrijdag T=vEVeen berichten. /tpREbTER^NJ3Ei^GEN7~ ET, en B.Wiïdeboèr Diezestraat 92 CF ,W„Boszhard NiccWitsenstraat 12 i"'.§s*L opvoeren aIs_lidj_ C p/: H„ Bakker (wTTAalsmeerweg 15 Zondag jd-,speelde het vijfde senioren elftal om 10 uur "uit" te gen W.M6S.2( W0MeS. Speelde met 10 man, bij A,F3C, bleek nog minder eiangstelling te zijn; 8 spelers. Hulde voor hen want ondanks deze nummerieke minderheid werd in een modderballet-voetbalpartijtje ge wonnen met 2 - Oc Zwarte lijst? v,d,Ven,de Groot, v-Soomeren.Hulsman,vsSweedenc Op_s t e 11 i ng en im ■:t '7:SÏ. '2 ^fle rmanMe 11 e ge r s a b lu K,b,;ai ima n nF e 1 dma n n Wi IdschutSouwens,Kappe 1Coli jn Pisselkoen, Res_s Velt erna, Tromp, Rosberg.. Bijeenkomst? 12,30 uur 0 ve r t o om-Na' s sau kacTe éusiUSiSii, 3ote Geisler,Bobeldijk, Llnschoten.P.Meijer,Bark,ter Horst, Bookelman,Euwes?Janssen,Griek, Perton* ResjJanbroersv,d,Berg, lGJ.4e.rJ "v'-Nigtevegt, C- 3 Briede.v.d:Voort, V Twerfi0p,vLd„IIurk0Lendering, w vd, i-iur k, Gr oenewoud, Js de Waal, Huismanv StuyvenbergfVenema. Ress v,Soomeren,Hulsman, ld* S.de Waal z, osz, Vc

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1