Het A^C, 3;u 'T t i ri UITSIAGEB 24 en 26 Maart 1951. "T."" T -fr—-----r-,- ?^U~ Nieuwe Leden jden Senioren, Junioren en (E,E0ÏCretzècEmar Cwl)IJselstraat52' ÏI ifgekeurd, Bedankt als lid: 28 Maart 1951 A^ajiv^ling Adspiranten zijn afg< PI^OGKAMMA. ,l_ipr:;i_ ;j951o E-.H,CC - A.F.G, Ac^C.3 - V9V»A.3 1 de Spartaan 3 - AFCf'4"" T7,MiS..3 A,F.C,5 W'meer 6 - A,R,C, 6 Rap 4 Ae-F.C,7 I.V.V ïeer ian, 'rein ii •ug, :er 2,30 uur; 1200 uurs 12..00 aurt 10,00 uur: 2,00 uurs 12.00 uur; JUNIOR 10 00'uur; 10c00 uur?BlR,it 3 12,30 uurs VolsWc4 AESPIRANggN: lü.'00 uurBI 1-00 uur 11,30 uur; A.P,C63 A«W.Vo2 10,.00 uurs 4. R.C,4 Ajax 5 SRIa_G 1 Maart _195_1 3; 00 uur; a.Rr ADSPI =te=««===Prd« ferTwTrï Pr-.Bruggink(adsp) ¥i,S.£®Ël e r a n de r i nge_ru p -'.i't:ig".Mar7lll StambNr,47538 V,B, I .ïï7R,Mo Doorn (Utrecht) Je V,Disselkoen Reit diepst raat 9 hs •■v.u:jk- Tint ore t tost raat 5 v. IVERRpO;^; ïeun van Veen en Marty Bouw A .-. C a 2 A.?,C,3 Wit - A.FcC, ^vR.c,': - TROcG.3 2e v, _^il^jMrt.Qlilke f elicitat ies fee tranche Bridge-wedstri jd Zeeburgïa"-" 5a,RrJ, op Dinsdag 10 April a.s. in het Olympisch Stadion, Deelnemers met part- 2£__v~ ;ri('r? &elieve zich zoo spoedig mogelijk Te 77 l0? t0 geven aan JohcGilkens.Stadion- j|~ tplein y/aol.90063. a Ë3J2 2TSnermansMellegers,Claus, ''17oö"'uV P,CR5 - SoliinkeDh, 3e v !^üjUk' S^ailmann^Feldraann,Wildschut ^ssss^waaBaw^^a^^ Coli j n ,Disselkoen. LIGGIRO TBREjSlNEg s v it Bark., Mo Ie naar H^GIRR, TERHB1KE R~- .0, s Spe 5's den Helder de Spartaans Spaarndammerdijk t,MoS»s.Yelserwegvveld 12 WatergraafsemeErs."Voorland, veld 2 RAPs<£uid%Wandelweg, Complex C* BlauwWitj Bijvelu üiymp.Stadion V o 15 uur hoek Nassaukade Venems, I rnoldus,Hamer, o. R, Rijsbergen ór, rein ld, g. r\Hg. ort. circulaire over Den Kelder parten ge- ^ej '•"-■' óor Vrijdag 20 uur, speeld heeft* rn deze circulaire was jCommisaie, Subcommissies A.'B.C. Ver- sprake van de "eerste Klas" hetgeen gade ring in Clubhuis op Dinsdag 3 «Dril moest zijn "eerate Klap», ja..s~ on. 20 uur e J Aprix èSövaiiifig jv.deVen-, ^^euncnb.roek,Galava?i,n n. axcivükii Hendriks A SaJC3n..- 2SSJ,v.d„He«de0str,932 )R?:^^-2-S-'sR^?s^"w?&and Zatei-dagjiiddaKi 0»\ï-H-Bakker r.rt., ^Sï0^ v"^jn, a-^rêérêg2!,!3n -J-VP" ^^.3-rIocstr^ 71 ha, lel.96360 v«r Vrijdag- ld 3. s t n .ebbe";. Ba^ weest niet 'te bai zijn ook Caruso's zelfs geu naar wel zoo drift'g,Overwint Uw schr en geeft U op bij de Clubavond-coinnisr Zonder slechte bijbedoelingen:OOk 8 meis- sies zijn zeer gewenscht(voor een prL 'a dansnummer), ,v' v ÏJ ■n,-i''a j^-r-oötJtiwOUCJjJ'.ae "/aai, Huismanv StuyvenbergfVenema. «SIvcSoomerenHulsmanr ode Waal zo 8 z '~:- ;-' 2. JU- Q Q g j, rüx' 'M""1' T T"T,': 1. M 0

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1