Redactie Het'AoPaCo - B.u 1 31 Wi v a n T e u n e n b r o e k H o2 9 i n n n 28 Februari 1951 ÓVEBXEDBN de Heer E* v, dottert iTcTcö' j'ür Cf'., ,?.,C - V.V.A, Tr"'"'ïïe"~ jïïren 1910/12 was de overledene 11I.Ï5 aan C,F,C,2 - OcVcV.0.2 Penningmeester onzer Vereeniging, '10,00 uur;- .¥',0,3 - JeïI.K.2 2 ma, HIJ BUSTE IN VREDE, SOjJWjD^ Hubertus Br ie do dn Diny Verhulsdonk zijn Vrijdag j0la in het Huwelijksboot je ge-stapt. Onze hartelijke gelukwensen o^Q--o--o~o~o--q-o-o-o--0"0-Q--o-o-q-o-o--o-- VERL00FB Jo Voet en Wil Regeling EA.RI'SLTJK GEFELICITEERD- LOfQO uur; Spartaan 4 - A.P.C.4 Zujjmm (jannB. 3_Maart_ 1951^ 3:00 üur's "z^sTg.o. - a.p.c> IllH^I^^lSRRElNENi 2 c f c O ea'7'd' We s t zaner di j k Rapxdfetas; a/d Papelaan te Weesp. Volewijckers:1 Buikslotermeerdijk einde Waddenweg 3!e veld. fbZtMfi Kruislaön b/d Weesperzijde Spartaan? a/d Spaarndammerdijk -0-0--0 -o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o =p=o-- 0=0-0=0=0=0=0=0=0=0=0 =0=0=0=0=0=0 In verband met het 30 jarig bestaan, van JUCoCq op Maandag 4 Maart a.s.» zalf de Clubavond deze keer op fctnsdag 5 Maart a,s, in het Olympisch"Stadion worden, gahoude.no ^gM^&?gSH/*G 300-.War - Ajax Vet0 =0=0=0=0-: C.-0=ü=0=0=0=0=0=0 0=0=0 0:=Os=0 =nje 60 en- n- -tei de, plei ser 2rr. -ten '::2z2::2::2.^9z2zcr2z£z0^0'''0''0'z2'''2^'2"c''''0'^:- 4o UIÏSÏAGKN 24 en' 2.5 Februari 1951 A0R,RR - rierculos Z e e b u r g i a 2 -■ AF C2 Baarn 2 - A«F«C»3 Ac-F^C.n'l - Zeaburg'ia A jax -■ A,?,C 5 Oranje Zwart 3 - Ae"*~ A.?»C.7 ■- S„D..W«5 JUNIOREN-! K«,KcA'pV.„I«C Zoö.GcQ-, - Ao'Fé'0,2 Vclêwijckers AoFoCc A.SoC-.2 - V,V,A,3 A0?,C,-3 HcFcCs2 W a t e r g r aa f s me e r 4 - ZATERDAGMIDDAG; 3 - 2 7 •- 1 1 - I 1 -■ 2 afgekeurd \.C,6 1 - 11 9 - 1 1-4 afgekeurd 3 - 1 0-3 2 - 4 APO 5 afgekeurd Aanvulling. N - d:. Cf'i ësCA'ds'pj SRINGEN2 Oïennl3Tr7"'2'e Jan V. d<,Heijdenstr.41 III L,BobeIdi.jk Brederodestraat 103 hs. .'j,JoVolkers Mariniers II Stamboek Nr. 62.143 Hoofdkwartier Korps Mariniers Westplein 12 Rotterdam. M^_giy;^S SPELENj R .CCuirC /un/overschrijving verkregen van luVCVC naar A.F,Ca I 00! B -j LOT, CE f OE GEL. CÏEN ctzschmaF'ÏJselstraat 52 II -_c--q-o ~-,q -o--o--o-;0"0-o-q-o-o-o-q-o-o-o-o- C'iïfy""zoon van den Heer en Mevrouw A F o IJ 1 WiVI v do Berg - de Vries •■- o™o-o-o-pj o-o-c-o- -o--o--o -o-o- Fen 4~MaarfHT^5a~: -0-0-0-0 2., 30'"uur; Z->C0C ]Ao30 uur'! AcFoCcg - Hilversum 2 Ie 2o00 uurs Rapiditas 2 - A,PeCe3 12 „OC uuri A»F*CW4 - Zaandijk 2 2e v. 2„00 uur* Volewijckers 5 - A.,F,-Ce5 CORSNs 30 uur: acF-,C,2 - Blauwïïit 3 3c v. Onz'3h Hartelijke gelukwenscjien o-c )-c—o-c"-o-o-o-o-o-o-o-o-o- I: 30 uürs T2 - A,F*0. TKOGR.J-.E. il Maart 1951. j iihkwï j kV";;7FTc72-H. V. C2 Si.Rancratius 2-A,F»Co3 Zaandijk 2- A,#.C.4« 2::.9: MC2 ,(C: 9i° 2 z 2~ ~2z2z2z2z°~°~ ..immerman .MeilegersClaus LI...'- nn, Feldmann,Wildschut Bouw::.n.3 RJ.isseIkoen,ColijnyBark. s^VeltemaKappaÏVBotö Geisler. j. u ur o Lei dingEC o :0 b =c de rrr^^ïïaags'maTA^spTBörssenburgpxexti ^j II.Koert Udsp)Volkerakstraat 59 K.Broersraa(Adsp)de Lairessestr149 W.IJsebrands(wl)Spaarndammerstr.66 I LuH.3ouwerUdsp)Hoofdweg 1 II 2 ,1.,^MoSpoorenbergUdsp)Minervalaan 32 0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0- LeidingsE.C. I7R^C73Ti.Molenaar5J.v.d.Voort ,Venema, pTvTd.Hurk,Londering,W.v.d.Hurk, KoStruyvenberg,Groenhuyzen,K.Huysman, J.de Vr.p..lJvdWerf f .Re sBr egman f G,Horns..rnoldus.Leiderj.Kinsbergen Bi.ieenkomstiBuB G7IT"uur.Haarlomm. stat 9H1HHH ■PM 6! T. -0~0-C"0"0-0~0-0-0-0~0~0-0™0-0~0"0~0-0 s-O'. örOvO-OvO-OrOrOrOTOTO-OTOTOTOTOTOr 9 n V7 j.»- o S{ O V G 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1