'm wmm Mi Het A.F.C. - B Re dac t i eEWvan T eu nen b r o e k N o^ Alle wedstrijden werden Zondag j,-l, afgelast £E £ê£§™S§„ 2 o n dag_14_ J a nu ar i_ _1951 2,30 uur; Elinkwijk - A,F,C0 2.30 uur: Elinkwijk 2 -A-F-C.2 12.30 uur: de Germaan 3 - A.F,C,4 2,00 uur: A.FeC.5 - Vespucci 2 11.30 uur: A,F«C86 - ACS»R,3 2.00 uur: A»F„C.7 - Gold Star 2 Junior e n_? I0„00 uur? A,.F,C.2 - Spartaan 2 !l d. s_p 1 r a n t e ru Ï0"70Ö uur: A.F.C.3 - T,0,GC3 ?Si§£i^I2ii^£_l3_jJ^nuari I951 3c00 uur: A.P.C, - sV-Mnkelhaven jjIGGING TERREINEN <L Elinkwijk: a/d Amst.Straatweg te Zuile Jermaan: a/d Spaarndammerdijk naast de Revisieloods der N.S. u 1 ,1 e t 1 22 tl iQ-iSS!3^li-Ü51 Onze Oudejaarsavond, 17 Januari Êus, sullen wij dit jaar vieren met Dames in Café v-Tuyll.Amstelveensche- tfeg. Onder leiding van den Heer J.H ïilkens zullen wij Bridges-drives'hou- den terwijl de niet bridgers met an dere spelen respectievelijk door mu ziek van onze eigen Band beziggehouden worden. Be bridgers verzoeken w?j Sicl ft Partner telefonisch of schriftelijk kPn^qt^inn1?^ bU 5S Heer J.H.Gil- kens,Stadionplem 37.Tel. 90063 met het oog op de organisatie van deze avond. Nog verzoeken wij de Bridgers dien avond uiterlijk 7.45 uur bij v^Tuyll aanwezig te zijn* Om een goede gang van zaken^mögëïïjk Je maken,wordt een ieder die in ons ^ïubhuis interlocaal opEelt.verzocht de kosten daarvoor terstond aan de ieer J.v.d.Pijl te voldoen, Eventu- eeie en laste van onze vereeniging ..mende telefoonkosten worden dtn later Root de Penningmeester aan de aanvra- er gerestitueerd. TOT BALLOTAGE TOEGELATEN: E.O.M.Schaap?wljZaanweg 112 Wormerveer J»W.Engelkes(wl)Herculesstraat 46 J.CoBoswijk(wl) 9*5=31, Amstelveen Amsterdamscheweg 427 G,v,Avezaath(don)0orn.Schuytstr.36 AfArens(wl)Rijpgracht 26 I H,8cherhage(wl)Kwakerstraat 18 I F,Reuvecamp(wl)Berkelstraat 5 IIH G0C.Hans-:n(wl)v«Baerlestraat 83 II J0Venker(don)Dongestraat 9 M.v.Minos(wl)Keizersgracht 295 gedankt als lid: G,S,VcNeck(jün)„ G.Peters(don) Afvoeren ale/lidj_ H.B.Groenhuyzen(jun) ii^£2 s v e ran de r i ng e nj_ t M.Berendsen(jun) Marathonweg 64 III A-GalmanCwl) Leger No,291015059 Reg. Prjno Maurits,Staf L.B.Oe 't Harde Aanvulling; 0.1;/,Loningachter militair adres: Post Katwijk a/d Rijn] Opstellingen; %*£*?,\ï±i zlïme™anClausKappe 1 Geluk,Stallmann,Feldmann,Wildschut Colijn,Bouwens,Lisselkoen,Velt erna. ffci£p.«.&ai Bote Geisler.-Bobeldijk, Meilegers,Janssen,linschoten,ter Horst Euwes,Bark,Janbroers,Hennuin}v.d.Berg, geseües voor Ie en 2e elftal: Poelemeijer.Griek,Bookelman. Leiding: E0CS MIlënF?mst2 Nassaukade hoek Overtoom 12,30 uur. A.Sc Donderdag wordt de normale veld- training weer hervat. Vriendschappelijk A,F,C.-terrein: A.F7Ü73 - D^7sTJ~Il.öó uurT--- T^^e'^'d;7Voo^t^-d°Wei'«JT.v.d.Hurk, Lendering,¥ve.d.Kurk,Venema,Huisman, de Waal v.Stuyvenberg,Groenhuyzen. Re o;. Kerker,H.v.d.Berg, Akkerman. zoz v,A vezaat.111 conuorn acnuysstr.jo A A renew1Rijpgracht 26 I H,Scherhage.(wl)-£wakerstraat 18 I F«Reuve"eamp(wl)Berkelstraat 5 IIH G< C Kanson(v/I) vBaer lest raat 83 II JVenkerd onDong estraat 9 Me vêMinos(wl)I£eizersgraeht 295 Bovenstaande nieuwe werkende Leden hebben allo nog overschrijving noodig en mogen djs niet opgesteld worden, èËpSVB^KDEHTNGSN IL H_ Bakker 't Lans 'Over boom 184 III P.Meijer thans Legerno 3-00214150 Kamer 15','2e nete Haarlem, ■Qc, J woudehorn Eazer- 'Z e e ge r sI mini g vD i j 'k Ho og e n s t r i j d Wille ..Brand, v.Tiel HesvKasseltZelierer Leiding^ E.C. A.|Vürg"7T_8 Bakker,Horn3Wilmink,vd. Zejjst Albers,Nijman,de Jong,Weverink,3eem, v s S w e 3 de n vRu y v e n Res i Gs.lmanvRi j n s o e v e r L'e iHi ng_: E .Cr 2aterda|;Buys.Kerker?Bogaart,Wiggeman- sen.Kramer v c EmdenSierhuis ;Nauta,Bijl vRijnStallmanno Res?FernhoutGipon MJcenkQmgt?l4,10 uur Berlagebrug hoek ü(:.ie 'Victoria met auco's i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1