&Jk .A l i 10 Januari 1951 Het ft.ff.C'. - B u.let j< n Re dac t i ej__Ej.Wvan_T eu ne n broek Nca 2 2 totballotage toegelaten S«OuM.Schaap(wl)Zaanweg 112 Wormerveer Alle wedstrijden werden Zondag j9l, afgelast Programma Zondag JL4 Januari 1951 2,30 uur: Elinkwijk - A.P,C, 2.30 uur: Elinkwijk 2 - AoF„C.2 JoW*Engelkeswl)Hercule sst raat 46 J.C.Boswijk(wl) 9*5.31, Amstelveen Amsterdamscheweg 427 Cx, v,Avezaath(don)Corn„Schuytstr,36 Het A.l?a.C.f,__-_j ge dac t ie 31!AW v c T eu ne nb roek lla De Red-actie wenscht alle A„?;.ö,-erg een voorspoedig nieuw^sajo Wederom werden alle wedstrijden van 22 n i.Januari I95f Zond; i?ro^ramma_ 2 o 00 uur 11.30 uur 2,00 uur JimiÜHEN i To"'00"uiïr e last 3 o g dart y__ J agi u ari_ _19J51, Germaan 3 - A,PaCv4 A..F.C.5 - Vespucci 2 A F,C.6 - A.,S,R.. 3 A,F.-C,7 - Gold Star 2 A.P.-0.2 AdspJ.-rante it TÖ.OG' uurTX.F.C^ 5nartaan 2 0,G,3 Zaterdagmiddag 6 Januari 1951^ "*'J7üÖ'"uarT' ™::"~Schfn!celHavën LIGGING TSSREIgENj Gei maanSp\aarn'dammerdi jk naast de Revisielooda Ho dilSJPaal RrV4Moager,K(lWoüdstra,B., v.Ma- nen.R, v d,.Bor ,.Mf Koster ,A. van Rooy t £e Graafï1HermcasKo,FKauf f mann M.M,de BruinCJv.Haaltéh. MS.I M*c -■ M»Buinker,R.A.Cohen, L-, S* Bouwman, I^oidinj?;^ p, C- ^aterdagni ddagolf taJU Buys,Kerker";GÏ^Ö"n',Wiggemansen,Kramer, v;Emdcn,>Sierhuis,Nauta,Bijl,v8Ri3n, otalimann. Leiding E„C0 RessPernhout v»döHeijden~ ----- Onze Oudejaarsavond zullen wij dit jaar vieren met Dames in Café v.Tuyll iunstelvcenseheweg, Onder leiding van ons Lid, den Heer J.H. Gilkc-ns, zullen wij i3rie.gc-drives houden, terwijl de niet bridgers met andere spelen bezig gehouden worden, en onze eigen Band zorg, voor het muzikale gedeelte. De Brldgers verzoeken wij zich met |£ït:£or telefonisch of schriftel-' jk™~ HJlig_t« melden bij den Heer J.H.Gil- eens, Stadionplem 37, Tel, 90063, met üpjs oïenaa.rP -" Ka5.*&beek., SteensmrCLelüux,.N, KalsbeekIleinêman Leid-i ng i E* C 3 èaïL.'- Moosbergsn^Arnoldus?Wöijers, GaTavazi, v.,Teu,nenbrÈek}Carq,Hendriks, de Graaf,Kloets7*Someren5Hulsman Pee; P.risch^v.Zutphen. deiuia)or:k.Stekiink;) v d:,Ven. g« v0Dijk.,Hoogenstrljdj indien des Zondags op ons terrein geen wedstrijden plaats vinden, zal ons Clubhuis t :>ch geopend en de fami lie Pijl aanwezig zijn. Wille „Brand, v 'Piel., vd, V olden Erdbrink; v.Rijnsoever Res^ v 3 ing p Pa P. 2ikker-jHornWilmink Vod,Zeijst piloerGjKljmande Jo:ig,We- verink,3eem;vSwoeden,v-Euyven. Hes? 'f*Hasselt jZellerer. Leidingi E,! Gedurende de vorstperiode zal er op ons terrein des avonds niet meer getraind worden Uitsluitend door indoortraining willen wij trachten de spelers in con ditie te houden, en hebben hiervoor de volgende regeling getroffen: 2i"2^SSëavSJ?JiB trainen Ie en 2e elf tal en Junioren 1, ?.i*L. A;de J or<g Jurr j.aans v/J r, Pe^ch y$&9.£, ^onds 3e, 4e en 5e elftal WcV'*HGlm,B.ïDoStork,E.P,W;Klei3nl 1 zoöais bekend.in de recreatiezaal van MoBerendsen;E( vc d, 3riak,J. Jj^Huisinan, de 1J" V.Hestelroi jiigang Trompeiburg- „Stuurman ,p. Laten Zate,. straat, 6 ster-,H,vcd.,Ploeg, ——.--. --------------------- De Adspiranten den Hengst.Hermans, van lalstjAbbink, hebben tot nu toe verzuimd, hun oorkonde voor het beha- lcn_ van hot Kunpioenschap van het 5e -.. °n oc elftal,af te halen bij de Sec- a retaris,ae Heer vcTeunenbroek, Witte de Vit hst raat 36 beét, Wij verzoeken Sgge aspiranten dit alsnog te doen, H,. o P e s wa iGiJer.? c Heer JcYoerneveld, i 1 p V( Hf ■M i n ,<v o n ±11

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1951 | | pagina 1