■1: l 15: m& ^Be alHBHNHI Het A.F.C. -Bulletin Redaotie Mr.A.Eysvogel No. 18 Op 26 Dec'48 2de Kerstdag geen K.N.V.B.--wed- LEDENLIJST: strijden. Indien de A.V.B.-competitie ook stil!Adreswijziging; staat, zal geen Bulletin verschijnen. 16 December 1948 Aanvulling No.18 Programma voor 2 Januari 1949* A.F.C.-W.F.C.jZ.F.C.2-A.F.C,2;Bl.Wit 4 - AFC 3 A.F.C.4 - Z.F.C.3. BESTUURSVERGADERIHG op Zaterdag 18 December 1948 om 2,30 uur. UITSLAGEN van Zondag 12 Deoeaber 1948; Senioren; A.F.l'. -D.W.V. D.W.V.2 - A.F.C.2 Hilversum 3 - A.F.C.3 A-F.C.4 - Kennemers 2 A.F.C.6 - Madjoe 3 2 - 0 - Junioren: A,F.C. - Ajax D.W.S.3 - A.F.C.2 A.F.C.3 - A.S.V. Adspiranten: Z.F.C. - A.Vj-C. A.P.C.5 - Swlft 9 5 - 1 - o - 2 - o - 2 - Een beste dag voor de A.F.C. Het eerste bleef door zijn fraaie overwinning VOLLEDIG IN DE BAAN. Het tweede handhaafde zich in de hoog ste regionen en het derde wist zoowaar weder om te winnen en is thans werkelijk op het goede pad. Als het vierde nu maar niet het zorgen-kindje wordt. Het 3© en het 4e krij gen het Zondag a.s. zwaar te verduren en Eet eerste mag de outsider niet onderschat ten. DRINGEND VERZOEK. Men gelieve den 2den Pen- ningmeester, den Heer O.J.v.d.Heul, niet meer te zijnen kantore op te bellen. Tijdens de thuiswedstrijden en op de clubavonden kunnen alle dringende zaken mondeling met hem be handeld worden. VOETBALSCHOENEN MAAT fo&43# ter overneming aangeboden door R.J.B,Koopman Roelof Hart- straat 84 I. 4 4 D.W.V. 12 8 2 A. F. C 12 7 3 Spartaan 12 Elinkwijk 12 Velox 12 W.F.C. 12 Vr'schaar 11 Volendam 12 j 0 9é H.V.C. 12 2 5 10.Zaandijk 11 2 2 11.Hilversum 12 1 2 Zondag 19 Pees Elinkwijk 1. 2. 3. 4. 7. 2 2 2 4 4 2 3 22 - 15 - 19 - 23 - 13 - 13 - 15 - D.W.V. 8 17 14 16 20 15 24 25 19 25 38 18 17 17 15 12 12 10 10 12 6 4 Tot BALLOTAGE toegelaten: E.R.Pais,ads, Herm.Heyermansweg 2 H.Pevrier,ads,Hoofdweg 2 hs. Bob Baarda,ads, Marathonweg 64 II R0P«Westra,ads, Maasstraat 117 G.Stallmann.wl,Joh.Keplerstr.61 hs.(54832; Prof.Dr.H.M.J.Scheffer.wl,Vijverplein 6 te Sleeuwiïk(N.Br.) B.Tromp(thans buitenlid)Prins Willem III Kazerne Nieuwe Kaderschool Kamer 15 te Amersfoort. Bedankt of afgevoerdt J.R.Stroobach(jun)jJ.J.v.d.Berg (voor 't seizoen 1949/1950). Adreswijziging; J.J.v.d.Berg,don,naar Koninginneweg 34 te Zandvoort Verandering; F.J.v.Dijk van werk.lid in donateur. Medisch goedgekeurd en mag dus opgesteld worden; Ë.v.d.Brink (adsj. PROGRAMMA VOOR ZONDAG 19 DECEMBER: 2.00 uur: 2,00 uur: 12.00 uur: 12.00 uur: 12.00 uur: 2.00 uur: 12.00 uur: Junioren: (ie (Ie Hilversum - A.F.C. A.F.C.2 - D.O.S.2 A.F.C.3 - Zeeburgia H.R.C.3 - A.F.C.4 Ajax 7 - A.F.C.5 - A.F.C.7 - S.D.Z.5 (3e Oosterpark 3 - A.F.C.8 veld) veld) ve ld) 10,00 UUT! 11.30 uur: Z.S.G.0. - A.F.C. A.F.C.2 - Zeeburgia 2 Adspiranten: 10.00 uur: A.F.C. - de Spartaan 10.00 uur: T.D.W. - A.F.C.2 11.30 uur: A.F.C.3 -- Aalsmeer 10.00 uur: A.F.C.4 - Swift 7 Zaterdag 18 December: 10.00 uur; Ahrends 3 - A.F.C.5 18 December: A.M.V.J.2 - A,F.C.Adsp,6. (2e veld) (3e veld) (3e (2e veld veld 2.30 uurs LIGGING TERREINEN: Ajax 7.s Middenweg (veld 3) Ooa LdTpark 3: Terrein Lux et Liberitas -üudérkerkérd"ijk 175 even voor bij 't Kalfje met overhaal. Z.S.G.0.Velserweg terrein 25 T.D.W. s Plataanstr. en Burg.v.Darastraat te Duivendrecht. AhrendsZuid.Wandelweg, Complex C. A.M.V.J.2: Nieuwe Kalfjeslaan eindpunt Bus H. Het TWEEDE op de EERSTE PLAATS 1. A.F.C,2 cK.F.C2. Spartaan Ajax 2 D.W.V.2 BI.Wit 2 D.W.S.2 Volew. 2 Haarlem 10.D.0.S.2 11.Z.F.C.2 9. 3 0 2 1 5 4 5 2 2 Woensdag 22 December 1948 om 8.00 uur LICHTWEDSTRIJD: A.F.C. - P.S.V. De spelers ontvangen een afzonderlijke aanschrijving. Vroolijk Kerstfeest. Gelukkig Nieuwjaar, A.F.C, leeft mee. Donarstraat 6 o 3.de Waal Donarstraat b §000000000000000000000000000000000000000000© uusc jwiigcuö In xuuiftl i^i

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1