3:1 5:f ^M^^HHHMH^HMB Het A.F.C. -Bulletin Redactie Mr.A.Eysvogel No, 18 oofd-i Op 26 Dec'48 2de_Kerstdag geen K.N.V.B.-wed- LEDENLIJST: 16 December 1948 en is op '*er rs, r; Redactie Mr.A.Eysvogel. 'Het A.F.C. -Bulletin No. 17 A.F.C. - D.W.V. 9 December 1948 »n- record belangstelling van da zijde Bestuur van de volgende punten goede an, ukade. t, In verband met het feit dat voor a.s. Zonda van het publiek verwacht mag worden, verzoekt he nota' te nemen! Ie. Junioren en Adspiranten hebben slechts plaats op het kleine tr3.bunetje naast de- overdekte tribune. 2e. wordt vriendelijk verzocht op de overdekte tribune zooveel mogelink. in te schuivenrHonderden zitplaatsen kunnen wij meer verkoopen indien ieder niet meer plaats inneemt dan noodlg is. 3. Na 1 uur worden geen fietsen meer op het terrein toegelaten. Verhalen omtrent de uitstekende staat van de fiets zullen op de controleurs geen invloed hebben. Spelers van elftallen welke om twee uur thuis spelen kunnen hun fiets meenemen en onder de "overdekte" plaatsen. Spelers welke 's ochtends uit gespeeld hebben moeten, ook wanneer zij in clubverband op. het terrein aankomen, hun fiets in de stalling zetten. 4e. Een vlotte gang aan het ledenloket wordt bevorderd indien U, wanneer dit eenigzina mogelijk is, tijdig komt. - 5g. Hot Bestuur zal het byzonder op prijs stollen indien uit de leden vrijwillegers beschikbaar .zouden zijn voor loketwerkzaamheden enz» Willen zij, die willen helpen, zich'om e*e*n uur bij 66n van de penningmeesters melden N, ken, gh, Tor voorkoming van vertraging in de afwikkeling van correspondentie met den Ie Penningmeester wordt men verzocht brieven enz. uitsluitend te adresseeren aan het particuliere adres van den Heer J.F.R.Nestelroij. Dit adres is* Keizer Karelweg 468, Amsterdam.Zuid II. NIET Amstelveen vermelden. n- ..00 o 8 o o o Programma voor 19 December 194Qs 2.00 uursHilversum-A.F.C. 2.00 uursA.F.C.2-D.O.S.2 '12.00 uursA.FoC.3-Zeeburgia 2 12.00 uursH.R.C.3-A.F,C.4 Terroinafkeuringen- 'van de buiten de stad 'spelende K.1-1 .VTBy-elf tallen van A.F.C, Voor informatie kan men zich des Zondagmorgens v/enden tot don' Heer E.W.v.Tcunenbroek, Telefoon 85411. UITSLAGEN van 5 December 1948i Seniorens Elinkwijk: - A.F.C. A.F.C.2 - D.W.S.2 A.F.C.3 - Rapiditas 2 West Frisia 2 - A.F.C.4 A.F.C.5 - Shell 2 Fokke 4 - A.F.C.6 N.F.C.4 - A.F.C.7 A.F.C.6 - Fokke 5 Junioren Volewijokors - A.F.C. A.F.C.2 - Spartaan 2 K.B.V. - A.F.C.3 Adspiranten; A.F.C. - Z.S.G.0. A.F.C.3 - Swift 2 V.V.A.3 - A.F.C.4 0-0 Afgok. 2-2 2-1 12-0 - 1 0 - INDIEyfcOMMISSIE Postgiros 8 5 0 8 6 S.do Waal Donarstraat 6 Denkt U nog eens aan deze commissie ;Programma voor 11 Senioren; 2.00 uur; on 12 December 1948? A. F. C, - D. W. -V, D.W.V.2 - A.F.C.2 Hilversum .3 - A.F.C.; A.F.C,4 - Kennemer.8 A.F.C.6 - Madjoe 3 A.F.C. - A;1ax D.W.S.3 - A.F.C.2 A.F.C.3 - A.S.V. '10.30 uurs 12.00 uur: —12.00 uurs 2.00 uur? Junioren; lö.öö uur; 10.00 uur; 11.30 uurs Adspirantens' 11.00 uur; Z.F.C. - A.FtC, !10.00 uurs A.F.C.5 - Swift 9 (5e veld) Zaterdag 11 December; 3.00 uur; Lijnden 2 - A.F.CJidsp.ö (2e .vold) (2e veld) (Ze veia) (3e veld) LIGGING TERREINEN; 'D.W.S.Jun.3: Spaarndaramerdijk Lijnden 2s Badhoevelaan, Badhocvedorp. NOGMAALS het dringend verzoek aan de CAPTAINS van de uit-spolonde elftallen om des Zondags tusschen 6 en 7 uur de uitslagen door te ge ven aan den Heer E.W.v.Teunenbroek (854HJ» Hot eerste heeft het tegen het vurj.g spelende Elinkwijk niet verder dgn eon gelyk spel kun nen brengen, Het tweede,met 5 invallers uit komende .verloor van DWS.2.;dooh behield eijn plaats,daar do concurrenten ook verloren. Het 'dorde behaalde eon klinkende overwinning en heeft do ondorsto plaats verlaton. Zondag a.s, voor de K.N.V.B.-elftallen over de geheoÏQ linie eon zeor belangrijke dag. A.F.C.-ers WIJ REKENEN OP JULLIE J! i\ anirnl 1 -ï n re fin T O

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1