I f: -I iHnHSfflnsSB&RI ES? -■«■^■H er e- n ge- at It facties Ife .A^Ëvs vogel JP U^T" J Het A-F.C. - B u 1 l e t No, 16 M. 1-f.y:-••'-"" i Het A.F.C. -Bulletin 2 December 1QAR. •icties Mr.A.Eysvogel ramma voor 5 December 1948 s I~uursElinkwijk-A.F.C.,} 2 uursA.F,C.2-D»W.S.2 12 uursA.F.Co-Rapidltas 2. 2,30 uursWest Frisia 2-A.F.C.4 Ho.15 25 November 1948 PROGRAMMA voor 2? en 28 November 1948. sr3 'man, >t 2 2 1 0 2 ÜIT5IAGEN van 13,14,20 21 Nov.'48 Lorens A F e C D.2 - K.F.C.,2 :,2 - A.F.C.3 C.4 - Assendelft 2 D.J.1T.2 -~"A«F<,C«5 %C.7 - K.B.V.3 5 ïuV.A-.7,3--,- A.F.6*8 - Junioren? -~"de Spartaan jS, A:F,C,2 - D„E:C5 Adspiranten? ±<vFir~J'~ AeF,C2 ührends - A F, C',3 Aalsmeer 3 - A;F,C„4 l> .F.C.5 - 0.D.I.V.2 \X,,b - ZtS.G.0.5 feeranen PTïïc - 31auvrJ.it uia Vriendschappalijks OFTcTTün. - rtk.'a.v.i.c, A.FcC.3 - Schinkelhaven A F o C- Ajax 2 - A.F.*Cf3 Volendam A.F..C.2 - Ajax 2 0 2 do Me^eoor^0- A.P.C.4 A.F.C.5 - Z.S.G.Ö.3 A.F.C.6 - T.D.0.3 Zeeburgia 6 - A.F.C,7 A.F.C.8 - Ontwaakt 5 gens 2 2 0 3 2 1 2 1 1 Il.E.C.4 - Amstel E.P.C.6 - O.C.8 1 0 2 2 - 0 - 2 - 0 iSenioren 2.0Ö üurs 2,00 uur! 12 o 00 uurs 2.00 uur; 2.00 uurs 2 o 00 uur s 12c00 uur? 10c00 uurs Junioren^ iOTöü"uurs Zeeburgia - A.P.C. 12.00-uurs Blauw Wit 3 - A.F.C.2 [12.00 uurs AcFoC.3 - Aalsmeer i Adspirantens 12700" uürs JD.W.V. -A.F.C. 10o00 uurs A.F.C.2 - Zeeburgia'2 1.00 uurs V*V.A,6 - A.P.C.5 Zaterdag 27 November 1948. 3t00 uurs Lijnden 3 -A.F.C.6" (ie veld) 2e veld) (3e veld) (2e veld) (3e (3e veld) veld) De fraaiste prestatie werd verricht door AFC.2 dat er in slaagde K,,F.C.2 met 2-0 te -verslaan. 4-F..C3 heeft den goeden weg blijkbaar gevon den, maar net 4e begint thans gevaarlijk af tê zakken^ De junioren boekten eindelijk weer eens 'n,overwinning welke dubbel telt omdat as Spartaan onderaan bengelt, Aas.2 werden de eerste plaats verdrongen. Ads. 3 kwam echter op de Ie plaats en ads. 5 vergrootte zijn voor sprong. 10NALIA. Onze sympathieke en actieve speler i 'KëTTtweedeN.Dumker, slaagde onlangs zijn semi-arts-examen, waarmede wij hem il van harte geluk wens enen'. Men wordt er nogmaals met na- 4.§:!L<i?_l?<i?5 .?95e-,loge vrij :;--loge te lat id veer. de. bestuursleden en genoodigden. Spelers, die in"'n wedstrijd joefsïiirfgen gewond worden, moeten'bin- .1 hun ongeval melden bij den ester. Doktersre bij niet voldoen aan door do A.P.C, en de Ve: goed kunnen worden. rekeningen enz. ~n deze bepalm erzekermgs Mi lontributi 3Op Jiï word' December a.s.verva b dringend verzocht de con- uuie voor de ie termijn ten spoedigste -te voldoen door storting of overschrijving op Postgiro ^41002 t.n.v. 2e Penningmeester AFC, 0„J.v.d,Heul,HoJendreohtstr«15 Amsterdam.Z. Ontstellend groot is het aantal diploma's dat na vrahFïöïïïng 7a00r ae Bank terugkwam met de LIGGING TERREINEN!. fëïëoo~r"^s"'üornTI7ouwesweg AmsterdamfNoord eeburgia 62 Kruislaan Ag veld van Zeeburgia Zeeb„Juri-s a »- 11 ir w V.V.Ac os Terrein Markthallen. Lijnden? Badhoevelaan te Badhoevedorp (te bereiken met .bus G. IëÈSS?Jjgts Aanvulling No.15 Bedankt of afgevoerd? B.C, v'J d 7 fa te rtads"5 J.F» Twint (don) HoA.M»Eykholt(wl)ó Ve rand e ring J HTvIaTFloeg Sra van werk.lid in donateur Nieuwe Ledent vani G.M.L\//iumper,ads,31.3.34?L.Leidschedwars- H.AcM.Winkeler,ads,28«l,36 (nog opg,/-. 2e Helmerstraat 89 I N R.P-Kamphuis,ad.s, 25.12.36 (nog opg.) Rhijnvis Feithstraat 58 I Jrv,d.Vuurst,don. Overtoom 468 Chr.Kdk.vrolp,9.11,37 Jekerstraat 69 B.P,A.Wósterhuls,ads,23,4.38 - Rooseveltlaan 237 III AaE.v/esterhuis,welp, 16.9.39 Rooseveltlaan 237 UI R.r.ïIuSchr ouder, welp ,25,4.38 Aöhilïesstraat 65 III H<,H,v.dt,Ploeg,welp,30.6.38 Frans van Mierisstraat 89 hs. J«.Stokvis,ads, 11.5.33 {n°ë opg.) Botticollistraat 22 Adro- gingen s UIHoês'b'tj 17 thans 2e K.S.1, III B.Comp. N0 |7e Pel, kazerne te "Yfeert. ---------- E6Zeeman(ads;Nnaar Verhulstlaan 7 Bussum. valt de 3e jTsBeekman(adsJ Vossiusstraat 44 :ig verkregen doors TJ PTc.Hooftstraat 78 (mag dus spelen) [TOT BALLOTAGE TOEGELATEN ;R:, adsRoe-r straat 106 III ut overbodige werk moet worden, dringt het Bestuur er op aan de verschuldigde contributieten spoedigste te voldoen, Togen leaen.aie m gebreke ,,-li.iven CüSlot^ads, v^Hogendorpstraat 168 I ,aas. Kroinmertstraat 7 II tïZ R- ,'ada. Baarsjesweg 292 II l1 Lée,«Uan,le Const,Huygonstr.92 II ef>j rson,ads, Merwedeülein 8 bv at hiervoor "verricht .'Dekker, don. ZeehnTwrdï -ik A* ._gen - hun contributies tijd ig ti gebreKe ;;iijven voldoen,zullen eventueel maatregelen genomen worden K.Dekker,don, Zeeburgerdijk A? Th Ac Brink.don, Vechtstraat I04 Jc,H..Kuhiwilm Jr^don, 's Gravelandscheweg 31 Wio weet het ADRES van H,.E,Mulder(aSs!^"1* voorheen Saenredamstraat 39 III. RaMH^^HBI^HMi '.e,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1