1:1 ï--t i s< ;n 'T Het A,F.C. - B u J. J__e Jb i_n Redactie Mr,A «Eysvsgel No, 9 PROGRAMMA-voor- 17' October; vrleiidenscnaar-APCjA.FC2-Blauw Wit A.F*C.3-'t Gooi? K.V.V.3-A.F.C.4. r?:00 uurA.F.C. - Zaandijk £„00 uurs Haarlem 2 - A.P.C,2 UITSTAGEN van 2 en 3 October 1948 Senioren; 7 Ootober 1948 PROGRAMMAvoor ZONDAG 10 October 1948 Senioren: W,,F,C\ '■- A-i'W A-.F,c;2 - ZeF«C.2 A.F.C.3 - Blauw Wit 4 z,F«c.3 - -a.p.c.4 T,0,Ö.3'- A.F.C,, 5 T.D.0,3 -A.,FoC,6 ■<K.B.V,'3 - A,?,C<7' A*P.C.8 - D.V.A.V.3 AoFnCT"- "Volewijokers .D.E.C.2 - A.P.C.2 -A.P.C.3 - C.D.I.W Adapirantens dV-Spartaan""- A.F.C. A.F.C.2 - T,D„.ü,- Swift 2 - .A,F,C.3 AbW.Y.2 - A»F.C,4 - A.F.C.5 - V.vr._;..6 A.P.C,6 - Zeeburgia 6 Vetaranens "A.ï.'e; -"ü.Volr.. 2-2 5 - 2 0-2 6-0 2 - 5 2.00 uur; A.P.C.4 - Zeeburgia 3 (ie veld) 11.30 uurs A.F.C.5 - Ajax 7 (2e veld) 11,50 uurs A.F.C.7 - Zeeburgia 6 (3e veld) uurs M.V.K.V4 - A.F.C.8 jvnoren 2 3 1 6 0 - 8 0 1 - p) - 1 1 - 5 5 - 2 0 - 5 2 - 5 'CTICTGs Men diene er voor te zorgen, IïT.ÜU nurs De Spartaan - A.P.C, 2,00 uurs A.F.5.2 - D.W.V.2 10,00 uur; A.S.V. - A.P.C,3 Ad spiranten; TÏÏTööuuFs A.P.C. - Zeeburgia (ie veld) 4.0,30 uurs Neerlandia - A.F.C.2 10,00 uurs A.F.C.3 - Blauw Wi£ 4(2e veld) A.F.C.4 - Aalsmeer 3 C3e veld) 10.00 uur 1,00 uur Swift 8 - A.F.C.5 LIGGING TERREINEN; M,V,K,,V,s Leeuwarderweg naast D..W.V, ii,b,v„Jun. s Zuid. Y/and e ïwcg. Complex C. Meerlandlas Duivendrechtschekade naast Rath Doodohoefver ïïaT TSij wedstrijden geen kinderen binnen het 1ste veld zich Ie omrastering bevinden -DRINGEND VERZOEK den Heer v.Teunehbr~ek niet b vcor allerlei futiliteiten op kantoor pp te ba] Ier;,» In de eerstkomende weken zullen de diverse DIPLOMA'S bij de leden ter'betaling worden aangebeden. De Penningmeester vertrouwt er op,dat de diploma's bij de eerste aanbieding zullen worden voldaan. coocooooooooooooooooooooooooóooooooooooóoo o ER KOMT EEN GROOT FEEST 8 VOOR ALLE A.F.C./ERS !'!1 8 o £g£st do byzpndcrhedon in de a.s, Seha- HOUDT IN IEDER GEVAL ZATERDAG 30 OCTOBER V R IJ o o LEDENLIJST. Aanvulling No.9 Ver overschrijving en'mag dus spelen; A, y.-Prins.,wl. Medisch goedgekeurd en mag dus spelen; A.P,Beekman,ads. Bedankt 'of afg -vo.er.dj_ ÏÏ7W7S^Dusónadsl'fvFlink(don) 5 P.J,'-Bieling(wl). Verandering - A.Kraal van. wl. in b.lid. 'Adreswijziging; WVGey8endounaar Ceintuurbaan 288 III J.A„Roos.,don, J,W.Siwer*str.'69 Ensol H?C0Rie'chelmann,dooi,naar Kerkstraat "^3 Nieuwe Leden; A.F.C, 4 3 1 DCW(VS 4 3 0 Do Spartaan 3 2 0 V' londam 4 2 '.7„F,C.. 4 I Vr 'schaar Zaandijk 3 11 H.V.C. 4 11 Eli.nkvd.jk 3 10 Velox 4 0 2 Hilversum 4 1 0 0 1 1 1 1 2 13-5 8 - 4 - 5 -14 2 Resultaten; .-n A.K'C 4 Chr.Crasborn.wel .lp, 12..5.39- Beethovenstr.66 Chr .Klompwl2216Böetnovens traat 34 J,J,Jonker,welpJ15.7,37 Krammerstr.46 I J.W,Hquthuys,wöip,-24,4.37 Burg.Tellogenstr. 3ï> h- M.y.Bliidenstein,don,'v;Baerlestraat 96 P.Roelofsen,aon_,Frans y.Mierisstraat 76 H,Kappol,don, Sluisstraat 4 hs TÖT BALLÖTA-GFTOjÏGELAJiiï J t Blokaij1d coEMarisstraat 32 D. v.. ei'. Schilder, don, .Jacob Lferis straat 31 E.A.M.Luk.et,don,Orionlaan 31 Hilversum R»J,Pfister,ads, Patroclosstraat 12 hs„ ndolsohn,\vI, Stadionv/eg 214 III Qc 1948 om 3.30 uxxtj A.P.Ot-rVet. A,S„C„ Juni< 5* C,2§ '.C.3:". i pirantens L.-, F0,2; A.F.C,3i AJ?0C«4i A,F,C,6s 2 2 3 3 3 2 1 VIPRBA.LLENT0URN00I Vanwege een nog loopend klaverjas-tour-- nooi waren verscheidene inschrijvers Dinsdag 0.1. afwezig. Dinsdag 12'October'worden eek- ter alle inschrijvers tijdig op de club avond verwacht om het tournooi vlot te doen verloopcn0 o o 00000000000000000000000000000000000000009 L. - 1 - -j :j H 7 o

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1