18 11 Het A.F.C. -Bulleti n Het A.F.C. Buil x 3. n Redactie: .Mr *AEysvogel PROGBAIffiA voor 10 October: 7T7F~,C-Saanaijk; Haarlem 2-A.F.C,2 A.F.C,4-Zeeburgia 3« UITSLA GE^ van 25 en 26 September: Seniorenf .„8 29 September 1948 vQo- 2 en 3 October 1948 Senioren: A.F.C. A.FcC - Hilversum D.0.S.2 - A,F.C«2 Zeeburgia 2 - A.F.C.3 A.F.C.4 - H.R.C.3 A.F.C,5 - DiJ.K.2 A.F.C.6 - T.D,W.4 Ontwaakt 5 - A.F.C =,8 Junioren 07072"^ Blauw Wit 3, Blauw Wit 4 - Ü.F.C. 3 d s piranteni A .b «o Z<x:.-rüa Zeeburgia 2 - A.F.C.2 Ü.F.C.3 - Ahr-eaöe 7et era.leitcompj i ïïcEöTTingwSuHe - Ü.F.C. 6-0 2-0 3 - 8 ÜFC n.o. TVltTurr: W.F.C, .1 2,00 uur: A.F.C.2 - Z.F.C.2 (ie .veld) T12.00 uur: A.F.C.3 - Blauw Wit 4 (2e veld) ].:-..oo uur: Z,F«C,3 - Ü.F.C,4 2,00 uur: I\0.G.3 - üeF.C.5 11«30 uur: T,Dr0.3 - Ü.F.C.6 112.00 uur: K.B.V.3 - A.F.C.7 2.00 uur: A„F.C.8 - D.V.A.V.3 (3° veld) jJunioren: Ti;57J"uuf: A.F.C, - de, Volewijckers (Ie veld) 12,00 uur: D.E.C.2 - A.F.C.2 N 11.30 uur: Ü.F.C.3 - 0.D.I.V, (3e veld) üdspiranten: 10.00 uur: De Spartaan - Ü.F.C, 10,00 uur: A,F.C.2 -, T,D0Y.r. (2e veld) 10,00 uur: Swift 2 - A.F.C.3 ÏO.00 uur: A/.7.V.2 - Ü.F.C.4 10.00 uur: A.F.C.5 - V.V.A.6 (3e veld) Zate rda g-vot.e ranen: 3.00 uur: Ü.F.C. V,V,A. (3e veld) Tijdons A,F»C.-Hilversum werd een paar glacé nanonchoouen gevonden, dat is terug te belcomeïi ooj den pacnter. A*F.C. - Black Dovils 6-1 Zatordag October 3 uurjA.F.C.-U.Y.V.Yét. LIGGING TERffËIKElfc. T"D.0»3' Voortand, terrein 3 £«1.7,3: Terrein Jaagpad (ook te bereiken vanaf btadicn via weg naar sluis over de Fieuwe Moor, daarna linksaf), D sECVoorland .achter Ajax. A,.7,V.2; Jaagpad (sie K.B.v.3) s cnuwing Het ia ten .strengste verboden tijdens de pauze op ipt .iotè veld een.balletje to trappen. Da jongelui aie zien daaraan nog- I maals bezondigen,sullen gestraft worden. Ü.F,Ci Se Spartaan Sjliiitcwijk Yelox Hilvc rsuta 0 0 2 I 1 1 *0 1 ge£ Zaterdag 2 Ootober 1948 om 3,00 uur BESTOURSVERGADERING in het CLUBHUIS. Bodarlrt voerd: E E.Brandt] ,3randt(ads);¥.J,Klinkhamer - (don} 5 J.G tRoóya&rds (ads) jR.B.Rooyaards jun). Fr.vorh' - •;;- VolooMokers 2 ).'Vrt;"\'-'!3Q 2 Aanvulling Ho. 3 T 2 ÜJax 2 Blauw 7it 2 A. F, C, 2 vih V-e. j D"7 "oratour in werk.lid Mftfl the .s spel Ë.,cj'fï3o" YCou./;\ Nieuwe Levens Eaarlem 2 2.F.0.2 D,ü*S32 2 2 2 0 1 1 0 0 o lerstr.13 I (map' spelen' F,Rinokos,\Vl,22.12.22 Kinkerstroat 183 II T -n -1 n A-. x -, (nog overschr.) «I L,Boem,wl, 14,2.23 /imstelvt32 (nog overéchr)' J.A,Haitsn-a,ads,31.12,32 .Sóphialaan 51 Iïl (nog opg.) Ai)vdS ohi ld onwe lp1410 3 8 "arisstraat 31 hs, tr.30 sin 9 De hoor J -. o\Klumpor (tel»3302l) heeft de be- over 1 paar kousen,lpaar echoenen en eenige oh^rts en voetbalbroekjes. Toovo. o-ig Vootbalregel 2. - ennr5de iieysorplem zü 1 Chr,Jüor;;p,nl.. 2.2„16,Beethovenstr.34 v (mag spelen) H.Kappel,donySluisstraat 4 hs, achter da lijn blijft. op A«i)»v»4 ,-r- Laifl$ «lo p TT -- 3 ''.O- rC, 9 n O P o

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1