I f: ■■■■MMMBK! Het A.F.C. - B u 1 1 e t_i_ n p^^tie Mr.A.Eysvogel, No» 7 22 September 1943 ppoctammA voor 3 October 1948» WX/cTXf.C; A.F.C.2-Z.F.C.2 A.F.C.3-Blauw Wit 4; Z.F.C.3-A.F.C.4. UITSLAGEN van 18 en 19 September: "Senioren! D.W.V. - A.F.C. A.F.C.2 - J.W.V.2 A.F.C.3 - Hilversum 3 de Kennemers .2 - A.i.o.4 Shell 2 - A.F.C.5 Z.S.C.V.2 - A.F.C.6 A.F.C.7 - N.F.C.4 Junioren; Zeeburgia 2 - A.F.C.2 Adspirantenj 2.S.G.Ö."~-"T.F.C. A.F.C.2 - Blauw Wit 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - LIGGING TERREINEN: D.O.S.2: Thorbeckelaan te Utrecht Ontwaakt:Voorland, terrein 22 Sch.woudeSchellmgwouderdijk tegenover No.207. Te bereiken met Schellingw.boot vanaf Centraal Station. LEDENLIJST: Rap - A.F.C.3 n t Swift 6 - A.F.C.4 S.C.A.2 - A.F.C.5 Veteranen: A.F.C. - A.S.V. 2 0 3 0 1 2 1 1 0 2 2 1-4 UITSLAGEN-DIENST. De aanvoerders van de uitspelende elftallen worden-dringend verzocht des Zondags tus- schen 6 en 7 den uitslag door te geven oï te laten doorgeven aan den heer E.W.van Teunenbroek (Telefoon 85411). Aanvulling No.7 Adreswijzigingen:. m MevrA.Keizer-Rooddon,naar Iul^|n|J^n*" G,E.van Neck,wl, Onderlangs 17 hv. Bï5vFïSsï'ffl9nsfbïÏ5=Ni©ttw©=S4nö«nweg=i4o Re±*«da«. D.J.F.Hermans,b.1. ,0kegheinstraat 28 Xspeelt niet). H.J.v.Weelde,b.1., Nieuwe Binnenweg 146 Rotterdam. W. van Weelde,b.1.,Nieuwe Binnenweg I46 Rotterdam J.C.M.Lungon,o.l. 65 Drax Avenue Wimbledon Trainer Booth, Argonautenstraat 75 NiJ.Lelox,wl, moot zijn N.Leloux F.W.Hoineraan van werk.lid m b.lid. J.Zwaag,wl,spoelt niet. Mo d i s chgu ^-^ITiL-giL-MP dus s^elent- ooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooo SCOPY voor de A.F.C.-SCHAKEL. g 8Êe aanvoerders van alle elftallen worden o Smet' klem verzocht een overzicnx van de odoor hun elftal gespeeldeftredstrijden ©uiterlijk 30 September '48'in te zenden g oaan den heer J.H.Wijnand,R.oerstraat 52 byo oA.dam.Z. Getypt in nieuwe spelling. g H,P.Horn,ads. Verkroop ovarschri.iving en mag dus spoien. R,Rcindors,w.l. Nageniet spelen daar nog overschrijving verkrogen moot worden; A..H.v.d.GGÏn5H.B.Buipa^ads);N.de Vries(ads) Do volgende jongelui wordon verzocht zoo spoedig mogelijk hun.medische keuring in orde te maken,daar zij anders niet in .wed strijden mogen uitkomen: T.Beekman(ads PROGRAMMA voor 25 en 26 September: Senioren7 A.F.C. - Hilversum D.O.S.2 - A.F.C.2 Zeeburgia 2 - A.F.C,3 A.F.C.4 - H.R.C.3 A.F.C.5 - D.J.K.2 A.F.C.6 - T.D.W.4 Ontwaakt 5 - A.F.C.8 2.00 uur: 2.00 uur: 2.00 urn-: .12.00 uur) 2.15 UUT! 10.00 uur: ie veld, 2e veld 2e veld A.D.Isaac(jun);H.Leliê(ads);P.Ouwehand(ads) F.O.Pfister(ads); Jan Spoelstra(adsH G.Av .Wulfften Palthe (adsE. Zeemans (ads ll.JO uur: Junioren: 12.00 uur: Spartaan -A.F.C, v 2.30 uur: A.F.C.2 - BlauwWit 3 (3e veld) uur: BlauwWit 4 - A.F.C.3 (2e ve 10.00 uur: BlauwWit 4 - A.F.C. Adspirantons 12.50lx5rTT.F.C. - Z.F.C. 12.00 uur: Zeeburgia -2 - A.F.C.c, 10.00 uur: A.F.C'4 - Blauwwit 5 (3e ve Veteranen: f Zaterdag"T ururt-Schellingwoude - A.F.C, I Vriendschappelijk: Zeeburgia - A=F.9-.-welpen 3-0 Zeeburgia 6 - A.F.O.-Adsp.ö 3-0 ld) ld) Het VIERBALLEN-tournooi begint pp 5 Ootober a.s. inschrijvingen a Fl. 1.00 p. persoon Dinsdagavond a.s. bij de clubavond-commissie. Sinds Dinsdag 21 September is de inventaris uitgebreid met 2 ping-pongtafels. Tot de BALLOTAGE toegelaten: E.H.Linscheer Lakstr.75 III, 6.2.34 Adsp. H.v.d.Bosch Joz.Israelskade 78 I (don). A.W.v.Eemraen ?.C.Hooftstr.78 24.3.26 Speler Chr.Crasborn Beethovenstr.66.12.5.39^12 0«* CHÊ.Exömp Beethovenstr,34T «f?8.,2^ bPeie* J.j.Jonker Krammerstr.46 I» 1547o7 Welp J.W.IIouthuvs Burg.Tellegenstr.35 hf.24.4,37 Welp ';!.v.Bliideiu:rtoin v.Baerlestr.96 I (don) ?.Ro,:3-cf^en Fr.v.Mierisstr.76 (don). OCappel Sluisstraat_4>hs. (don). A.J.Scheper Stadionweg 148 B.<5. (speelt niet) Adresverandering: J.B.Hissink Merellaan 35 Bentveld-Aerdenhout. - 2ö - GJir„iLJOTiip,\/l, 2 .2„l6,Beethovoustr.34 -, (mag Dooien) H.KappeljdonjSluisstraat 4 hs, 0000000000000000000000000000000000000000000

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1