Het A.F.C. -Buil tin Redactie; Mr.A.Ëysvogel Prógr'agpa 26''September; A,F.C.-Hilversum: D.O.S.2 - A.F.C.2: Zeoburgia 2-A«,F,C,3? A.F.C.4-H.R.C.3 No6 Men -no te er es, Telefoon clubavond: 2 9 8 8 8 Adres Ie secretaris Mr.A.Eysvogcl: Privé".:.-Naarden, Jul-.v.'St'ólberglaan 112 - Tel: 02955-7397 Kantoor': %lj"54l; ÏÏITSLAGEN van. 11 en 12 September: Competitie: A.F.C. - Elinkwijk D.W.S.2 - A.F.C,? -Rapiditas 2 - A.F.C,3 A.F.C.4 - West Fraisia 2 Vriondsqhappe lijk s Junioren: A.F.C.3 - D.W.S.3 2-9 AdspiranTan: A.F.C, - D.W.S. 2-2 A.F.C.2 - Swift 0-1 A.F.C.3 - D.W.S.3 5 - 0. A.F.C.4 - D.W.S.'A 0-2. A.F.C.5 - D.W.S.5 '2-1 AcF„C.6 - Swift 6 0-0 AcF-C.7 - Swift 7 0-0 Wolpen: A-.F..C. -D.W.S. 15 September 1948 PROGRAMMA voor 18 en 19 September: Senioren: 2.30 uur: D.W.V. - A.F.C. 11,00 uur: A.F„C.2 - D.W„V.2 12,00 uur: A.F.C.3 - Hilversum 3 2.30 uur: Kennemers 2 - A,F„C.4 2.50 uur:'Shell 2 - A.F.C.5 2.00 uur: Z.S.C.V.2 - A.F„0.6 12,00 uur: A.F.C.7 - N.F.C.4 Junioren: ÏÖ7Ö0 uur: A.F.C. - Z^S.G.0. 11.30 uur:'Zeeburgi'a 2 - A.F.C.2 12;30 uur: A F.Q..4 - Argonaut Adspiranten: To700~üür: Z„S.G.0. -_A.F.C (ie veld) (2e val*) (30 veld) (2e veld) (lèiyeld) 10.00 uur: A.F.C.2 - Blauw Wit ,3 (30 veld) 10.00 uur: Rap - A.F.C.3 12.00 uur: Swift 6 - A.F. CA 10.00 ^^ur: S.C.A.2 - A.F.C.5 .".•■-' Competitie-veteranen: 't Zaterdag om 3.'00 uur: A.F<C-, - A.S.W LIGGING TERREINEN: Shell 2: Valentijnkade (te bereiken met H}n 10 Z,S.C»V«2: weesperzijde terrein No.10 ,g.o: Velserweg terrein No.,22 UITSLA GEN-Dr.NSI. Rap: ZuidvWandélwog oomplex C S -, G »A 2Zuid .Wandelweg comp 1 ex C .De aanvoerders van.de uit-snelcnde s jajlen worden verzocht om des .Zondags tuj >lf- 6 en 7 uur 'den uitslag-van hun wedstrijd telefonisch mode te doelen aan don Heer: E.F,van Teünenbrook (Tel: 85411). Men vor- gete zulks niet. ATTENTIE (bewaren en onthouden). De aanvoerders van het Ie t/m 4e -elftal dienen ervoor te zorgen.dat de wedstrijd- ge- Ledenlijst: Aanvulling No„6 Wie weet hst hui digo adres van: Mevr.A.Keysef-ÏÏobd 5J .GJIis'sink; JC ,M.Lunkónj JJv,d.BergjF.N.R.Keuning. Bedankt of qfgevp rdj_ C.VisserCdony5 'ÏC'Stigterjun)jW.K.A.Menges Medisch goodf/okeurd en mag dus spelen: Fr.Kat (a~d3 J v A^F.de mdcr(o.l.)iiaar Prins Hendriklaan 2( P.WelschLdonj naai- Pretoriusstr 8 J.A.Roos(don) Bolhaarslaan 66 Enschede R.Reinders(wiJ Moreelsestraat 5 bv. Veranderings J,A.Roos van werk.lid in donateur. Tot BALLOTAGE toeffalatnn1 F»Rincküa,vd,KinkersTraat 183 L.Beem,wl, 'Amstel ,332 J.A.Haïtsma.nuTi..3ophiaiaan 51 bv. A«^P,«v'd«Scnil(-len,welp,Jacob Marisstr.31 hs R.V.Mosser,Wülp,Gr6cnondaaïstr,30 I G.J.v.d.Keuken,welp,Raphaülplein 9 C.H.Kuggeleyn5\/elp,H,d5 Keyêerplein 28 I Evt .bezwaren bianan P. dagen schriftelijk in 1G?enJ?ïP §G3Q 'neeï ^.vi.v.'i'eunenbroék, Witte de Withstraat 36 I. Afschrijvingen van Ie t/m 4e elftal bij K.Nesenberend van 8-5 uur, Zaterdags van 8-1 uur. Tel.. 31909 Men wordt dringend verzocht in de kleedkamers met te rooken.zoowel spelers als officials. Nieuwe leden.die nog niet opgesteld zijn, worden verzocht kennis te komen maken op de clubavond of bij de training op vrydagavond. Het meerendeel der spelers van het vierde elftal is nog met op training geweest. Nogmaals wordt er op gewezen dat men overdag individueel kan trainen. De elftalcommissie vertrouwt dat men, yan deze gelegenheid een veelvuldig gebruikt maakt. Militair-spelers worden verzocht op te geven wanneer zij beschikbaar zijn. Scheidsrechter Hoogenbpom,Stalinlaan70 Höbgenboom te verstaan. tflTSLAGEN Victoria Junior onTtournc-6i. A,F.C -Kamtiong 4-0? A.F.C.-Victoria 2-0; Hilversum-A.F.C. 1-2: Ajax-A.F.C 3-1; L F.C. behaalde de 2e prijs. ■tournooi. VIEPBAÏJ^ Lint I.ilo-pt. 1948 kan men zich opgeven voor het viertallen-tournooi. NiG'öQnd blijve achter. _i TT_A Tl n

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1