pprtflntie Mr.A.Eysvogel 8 September 1948 o£a+.* A.R.O.L.-tournooi: ÏÏIffSUlWH 'van cWaiubdr» K.F.C. - Blauw Wit H.B.S. - Volendam Finale: ?Blauw'VWit"wÏAt met strafschoppen), Ie prijsBlauw Wit §e lllfsl IS± en Volendam. Het A.F.C. - B uJJ^J..l-£ 1 IAff^ing Terreinen: Ra-DidHas* aan do Papelaan te Weesp. Vanaf station langs do Ileerensingel ca. 10 min.gaans. 2-3 7 - 4 2 -,2 OPSTSILllSGEtT: it^'blïr Si:pcjraan,Claus,Sonnevelt,ter Horst, SïaiTiiann,Celijn,Geluk,Heinsman,v.Weelde, ^^TOen.Veltema. Res: Stuurman,Jacobs, GfM#; Xtidiflg H.Scheepstra,Grensrechte. m blagen oefenwedstri.jden; U.V.S.o- A.F.C. Z 5 Het' "iers-te" kwam uit met 7 invallers .waar door het oefenkarakter van dezen wedstrijd volkomen illusoir werd. Lodónïils^ Aanvulling HO., Nieuwe leden:. Fr.Pfisterads,8.6.34 Patroclosstr.12 J.Egberink,ads,13..6.38 Le«mff£sfe^ H„Lelie,ads,13.8.34 Veerstraat 25 T.Beekman,ads,21,8.35 da Costaplein 5 III H.B.Bu^Wds, 18.8.33 Sta.dionwfg°|l7shs.;) N.de Vries,ads,21.1.33 KeiZ|rs|racht 529#) ^ïMïAﻩi^Sf^e»?¥ïi,?,FïS®ïeesk*w*s=sa Bedankt of afgevoerd: P.G.Y/orm(don); R.de Jong Valeriusstr. (jun) adreswijziging: H.J.v.Weeide Nieuwe Binnenweg 146 Rotterdam Nieuwe leden. G.H.Elserman,don,v.T.v.Seroosk.weg 22 I J.M.Arnoldus,don, Stadionkade 106 hs. «èagsis^-T*.i 2 r^-~g p.^ofins+.rft - Grehsrechter l3fcIl' Eskos .v.d.Voort.Wemer.P .Mei j er SuinkorMo 1 lo ger svdBerg^osxmaaHennuin wïdTJonge.Altera! ^s: Steensma-Bregman Leiding:'Jb.van Nek Breen KroonenbT? ,Kuyer. Inv:J.ÏÏ-.Mel- Het Bestuur wenscht de cricket?] van harte" geluk met deze fraaie prestatio, zich hiervoor tot den Heer J.W.Klumper L.Leidschedwarsstraat 17. Tex: 55U^x L.Leidschedwars Cpmpetitie: Be A.V.B.-competities beginnen op 25 en <^b September 194". .....nn. PROGRAMMA voor ZONDAG 12 SEPTEMBER:. 2.00 uur: A.P.C. - Elinkwink 2.00 uur: D.f.S.2 - A.F.C.2 2.30 uurs Rapiditas2 - A.F.C.3 12.00 uur: A.P.C.4 - West Fnsia 2 üreon mouhuuuui e«i^x "-^ -- - legers,7/oordeman. Leider: J.Betz. Afschrijvingen 1 t/m 4 K.Nesenberend, Tel:31909 van 8 tot 5 uur. Spelers met edn onderstreeping zijn aanvoer- 1 dors,mot dubbele streep res.aanvoerders. Spelers die geregeld willen voetballen en X Set opjsjeïa zijn. gelieven zich op te geven aan JrWXlumperTul.35021^ nV2Jj^_f^:^^ VAN A.P.C. Iodpre v/eek zal in het bulletin een spel- regü of b^aling behandeld worden, die iedere -jpelör behoort te kennen. bui b; vraarüïtgésöhrëvên^Biiet vele prijzon, waar onder vootbalschoen3n,kouson,shirts enz. Ieder voetballend A.F.C.-er kan mee doen, dus ook do veteranen. Clubavonden. .n.D. ---Kon noteer© hot telefoonnummer 29868. TRAÏNIITS» Msn êtordt er met nadruk op gewezen,dat non sioh tijdens do training^onvoorwaarde- liik heeft te onderwerpen aan de leiding van den hoer Booth. Tegen spelers, die zich Merkan niet houden, zullen maatregelen worden genomen. Het Bestuur, V1EJ tournooi. Eitisd2T 'Sept .1948 kan men zich opgeven voor hot viertallen-tournooi. STioiaönd blijve achter. nu/w uu y»x uuts oraa"G 50 l,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1