Het A.F.C» -, B.u 1 1 e t i n Redactie; Mr-Ayllys vogel BjiliDRSl^GApjilllTG op MAANDAG 3 MEI om 8 UIT 28 April 1948 OLYMPISCHE DAG prcies bij van Tuyll. De leden van de E.C. T 10/in >,p+ niwmm^ qtajn'n„ worden uitgenoodigd om 11 uur aanwezig te a^ Sterdam, Olympisch Stadion m ---------—-—————————•———-.—.—— "ooals U bekend is wordt de Olympische Bag Dinsdag 4 Mei 1948 Om 6 uur KRANSLEGGING bij het Gedenkteekei voor de gevallenen op het A.F.C.-terrein. GjVQNDEN door paCi.üer van het Clubhuiss 1 bruine portemonnaie 1 shawl (hoofdzakelijk bruin) 1 regenjas UITSLAGEN van 24 en 25 April 1948? Promotie-degradaties A .FC2* -"VS~. V ".2 K.N.V.B.-Bekers A.P.C. - Zeeburgia Veteranens ~Cf7c7 1 - 3 1-1 4-4 2-2 1-2 3 - 0 H.P.C. ^Bj^-se ri e-wedetri 1 den Junioren s' 'Germaan - A.P.C". Vjriendscha poe1ijk 1 a*P.c.i"-' h.bïs. S,P,-GrI - Leeuwarden i.P.C.'.; 3s plaats Frisia-tournooi .C.ads.3 - Swift 3 1-2 A.F.C,Jun.2 - D.C.G. 3- 0 Juni mormaan - A.F.C. 2-2 A.F.C. - DjDff.V. 1-4 Zeeburgia' 2 - A.P.C.2 3-0 Zeeburgia 6 - A.F.C,7 0-0 Adsp, promotie-degradaties Zondag 2 Mei om 2 uur "in het Sportpark te Hilversums 't Gooi 2 - A.F.C.2 Ledenlijst* Aanvulling 34 Bedankt i ITiT.Bruyns (don) en W.Coltof (jun) A dr eawijzi g ingj, ïT«,'Ro"oaj h./..r Julianalaan 199 Bilthoven. S.Breedveld, naar Poerwakartaweg 33 Batavia. Ve randerings W"JP"stf,vr."<fiSToot van werk.lid in donateur Proirotie-Degradatie 6 Mei 194B"TTóWlWartsdagfj 2,00 uurs Stornvogels 2 - A.F.C.2 Terrein Scaoonenberg, 6 minuten van station Velsen-IJrauiden-Öost. openingcRi ei ^iQÖi~Yan*'^cTcT"" op Zaterdag 1 :Tei"op" heT Olympisch Stadion om drie uur. De reportage van den heer P.J.Lindner kan Zondagmiddag om 4,30 uur beluisterd worde: over A.V.R.0,(Sportflitsen) en ',it jaar gehouden op 20 Juni a.s., 's middags :'orn I.30 uur, O.a. zal in het programma plaats .^ingeruimd werden voor de voetbalwedstrijd isschen een Nederlandsen en een Engelsch amateurs-eif tal, pa prijzen der plaatsen zijns I Ecre-loge Fl. 5,35 ;- Eere-tribune - Marathon-tribune" 4.35 Open zitplaatsen beneden 3.35 Open zitplaatsen boven 2.35 Staanplaatsen 1,20 Kaarten kunnen aangevraagd worden bij den rsten Penningmeesters n. Heer J-.F.R.Ncstelroij Keizer Karelweg Ho. 468 Buitenveldert, Amsterdam (ZIl) •1 7Ó<55 5 üGi 1948i, Aanvragen welke niet per l^rïërTcaart"géslïnreven, worden terzijde gelegd. N. Programma uurs 't Gooi 2 - A.F.C.2 '^,00 uurs A,-FaC.5 - Fokke 2 Adspirantens il ^tTuurs"Zeeburgia - A.F.C. 11.00 uur, A.P.C42 - Z.S.G.0.2 12,00 uurs D.;W.S.4 - A.F.C.4 A,.V/3;-bekers T2\tI0*uiïrY Aüstol Zwaluwen - A.F.C,7 Vri e n_d schap p e 1 ijk s 11.00 uurs A.P.C.Jun.II - T.I.t.Jun.l ardag 1 Mei 1948 s T» ÖO uur f A,F.CAdsp6 - S.D.W.Adsp .4 Zondag_2 Mei J£4J3s 11.00 uurs A*>F«C.Jun.l - Zeeburgia Jun.1. 12„30 uurs AcP.C,Adsp,5 - Aalsmeer Adsp,2, Hemelyaarjjsdag_ 6 Meis 2' 00 uur 3 Stormvogels 2 - A.F.C.2 LIGGING TERREINPJÏS *Tmstai-"2wïluwenI "ouderkerkerdijk "Bui een Centrum" s bij Nieuwe vrandelweg over- varón en rechtsaf 5 min, loopen. Opstollingen2 ATFTCY^ s wordt aangeschreven Poelome ij erKerkerImmigvdWerf ,1 ..ra morSlag, Scha tonsv .Ruy ven, Brand KuyonRos s vd .VenMortier Beets A.F, 0v].,s Pasma.v.Tiol, Wilmink, Caro.Zeogers, TI-.'FiYWoerdeman.de Groot,v.d.Ploeg,Wille,Loning. Ress Steenweg,Donk,v.Zutphon. de Boer,Bobeldijk,Stokkink,v,Klinken, rvTl'eunenbrookjKuggeleijnjBofekelmanjPostmaa, TJansson,Ruckort,de Jong, Ressv.d.Hurk, v.d.feltZi Leiders Stumpf. Jun<,_2( z. o,z. De volgende Junioren worden voor dit tournooi uitgenoodigds de Boer,Bobeldiok,Stokkink, Y,Klinken,v.Teunenbroek/Kuggeleyn,v.d.Hurk,Bookelman,de Jong?P.Moinèr,Ruckert,Postmaa, BJanssen,MolenaarDenkerHulsman, Opstellingen welpen-elftallen 16 Meis den Dekker,Bloemkolk,W,Kels,Fehmers,Reddering, L.C.M,de Bruin,B.Neseker.J.M.¥eijér,J,Diemer,R.Duis,C,Kuggeleyn, Ress W,Kniese,B,de Graaf - 3ierbrauwer,Filarski,BctTelier, Opstelling 17 Meis W.ICniese,Bloemkolk.W,Kels,Filarski,Btde Graaf Bierbrauwer,B.Ss&ultsz, 5StokvfsyFTBöTsTiardt,POuwehandIgn.GalavaziJSpoel-traRess H.J,Moritz,P.v.d,Broek, D.Duson,B,A.Bregman. )e v/elpen moeten zorgen een half uur voor het begin van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dus 16 Mei om 2 uur en 17 Mei om 12,30 uur. JaB. De uitnoodiging voor de boottocht geldt niet voor de welpen 1

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1