Het A.F.C. -Bul 1 e tin. Redacties Mr.A.Eysvogel NEDERLAND - ZHDEff. Deze wedstrijd wordt gespeeld in het Olym pisch Stadion op Woensdagavond Juni 1943» Aanvragen voor plaatskaarten.per briefkaart te richten tot en met 30 April 1948 aan "den" .Penningmeester, den Heer J.F.R.Nestelrcij Keizer Karelweg 468, Amsterdam.Zuid II. Prijzen; l 21 April 19A8. 1. Logep laatsen r Eeretribune en Marathontribune Open Zitplaatsen beneden boven Staanplaatsen. Jongensplaatsen. Iet heeft geen zin meer dan twee plaatsen per lid aan te vragen» jbonne mentent A.F.C, - Schakel. 7.35 5.85 4.10 2.85 1.85 1.00 van het TWEEDE ELFTAL. Zij, die nog Q,een abonnement op de Schakel heb ken, kunnen zich voor de nieuwe jaargang, welke aanvangt in Mei 1948, thans opgeven bij den eer J.F,Sakker, 2e Jan v.d, Heijdenstraat 21,héLoor ee^ 7-1 overwinning op R.K.K.V.V.A.4, Het Tweede Elftal moet derhalve degradatie wedstrijden spelen en wel in een dubbele competitie mets Stormvogels 2; V.S.V.2 en 't Gooi 2. Hot jprogramma luidt voorloopig; 25/4: A.F.C.2-V.S.V.2 en Sormv,2-Gooi 2 2/5s Gooi 2-A.F.C.2 en V.S.V.2-Stormv.2. 6/5s Stormv.2-A.F.C.2 en Gooi/2-V.S.V.2. Het spreekt vanzelf,dat een groot aantal A.F.C.-ers de verrichtingen van het tweede elftal met veel interesse zal volgen. In den strijd om het behoud van de plaats in de re serve eerste klasse hebben de spelers van het tweede echter den moreelen steun van heel A.F.C, noodig, welke steun slechts ge geven kan worden door de aanwezigheid van zooveel mogelijk supporters, Lus A.F.C.-erst ALLEN PRESENT bij de degradatie-wedstrijden Iras terdarnZuid Het abonnementsgeld ad.Fl, 3«00 per jaar, voor adspiranten Fl. 1,00) gelieve men gelijk tijdig over te maken op den der volgende wijzen; 1. por gemeente-giro B.2096 ten name van J.F. Ba Meer 2. per Ned.Handel Maatschappij.bijkantoor Minervaplcin(postgiro 3756OÓ) ten gunste van J.F.3akker,qq."A.F.C -Schakel.». per Postwissel, IEDERE A.F.C.-ER BEHOORT TOCH ZEKER DE A.F.C.-SCHAKEL TE LEZEN EN IN ZIJN BEZIT TE HEBBEN. KNSDAG 4 MEI 1948; öm'6'.OO uur Krans legging bij het Gedenkteeken voor de gevaTTënën" op het A.F.C.-terrein. behaalde het ZEVENDE ELFTAL het KAMPIOEN^ SCHAP van de reserve 4e klasse P van den A.V.B, Proficiat Heeren! Tot BALLOTAGE toegelaten; fcagjL K.X».Y »B-jbels&r fetergraafsmeer 4 Z.F.C, Zeeburgia ilcmaria Victix 1. F. C. 4 ie Kennemers 3 J,Scholte,ads, Roosevoltlaan 236 II H.v.Rijn,ads, Rooseveltlaan 268 II A.hagelen,ads, v.Breestraat 124 J.G,Hagelen,aas, v.Breestraat 124 W,Reddering,ads, Rooseveltlaan 127 III Th.Kies,jun, Rem.Vinkeleskade 15 hs. R.J,Wit,ads, Turnerstraat 27 II [H.H.Zeelen.wl, Uiterwaardenstraat 141 ;H,C.Riechelmann,don,Trompenbugerstr,105 A. F/Vt, beswaren schriftelijk en binnen 8 dagen iin te dienen bij den lsten Secretaris, Mr.A.Eysvogel, Valeriusstraat 6,A.dam,Z.I, 1 1 1 0 0 0 o o o o o o 2 3 3 3 12- 8 7-10 7-12 6-17 2 0 30NDERDAG 22 APRIL 1948 cm ACHT UUR A.F.C.. - Zeeburffia iPmpQ.titie-staj^RgjJ1-J^JclaH^fij .3. yw.v.2 ijax 2 iaarlem 2 Spartaan 2 nlewij okers Z.F.C.2 f,F,C,2 1,0- S, 2 Jlauw Wit 2 J, F. C. 2 MBSSMM. ledenlijstAanvulling 33. Bedankt* J.Verkuijl(jun)jJ.v.d.Marel(ads)j C.Hcoring(don); G.W.Oosterink(jun) J:*N.Holtzappel{ads)} H.J.v,Eijck(don), Adroswijziging; A.Donkerdon.Sarphatipark 129 hs. A,Donker,jun,Sarphatipark 129 hs. Weer opvoeren; 'G,J.ïr.Wijnand,wl,5.7.25! Roerstraat 52 bv. Veranderingen; P.G.Worm veranderd van wl, in donateur. UITSLAGEN 18 April; Z*F.C.-A.F,.C. 4-2 A.F.C.7-Unity 4 7-2 V0I0W.2-A.F.C.2 1-5 Ahrends-AFC Ads.0-4 .a.F.C.7-R.K.K.V.V.A.4 7-1-AFC.Vet.-Groningen3-2 A.F.C.ads.,-BI.wit 0-2 AFC.Vet.-Ajax 2-3 Zoeb,5-A.F.C.ads.5 1-0 A5. April; «j'A.F.C.-W.veer 1-3 Penn ni.rig&&eÊr£er msterdarn-Zui* d fbnhna'] r\a Via+. 'ZWRÏNm'CT TTÏT.TPTifl T. Via iTAMDTricv/

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1