tl 7-0 v4. mm Het A.F.C. - Bulletin. JL°^il jgda et ie 2 MrA,. Ey sv qgel NEDERLAND - ZWBDEfey Deze v«3dc:trijd wordt gespeeld in het Olym pisch Stadion op woensdagavond. 0 Juni 1948» Aanvragen voor plaatskaarten,per briefkaart [te richten tot en met JO April 1948 aan den" Penningmeester, den. lieer J.F.R.Nestelroij 21 April 1948. Het Tweede Elftal moet derhalve degradatie wedstrijden spelen en wel in een dubbele competitie mets Stormvogels 2; V.S.V.2 en 't Gooi 2. Hot_£rogramma luidt voorloopig: Êfc^" "Redactie; Mr.A.Eysvogel UITSLAGEN 5 en 4 April 1948 K.N. V.B. -beker :Kennemers-A ."F.C, Competitie-wedstrijden: Senioren; A.Jf'.C.a - D.O.S.2 A.F.C.3 - K.F.C.3 Kennemers 2 - A.F.C,4 Roda 3 - A.F.C.8 Adspiranten: A.F.C.5 - Spartaan 4 A.V.B.-geaie-wedstri.iden: Senioren: S^'.u.b - Eland 3 Rap 5 - A.F.C.7 Junioren: rj'.c. - v.v.a. Adspiranten: Volewijckers - A.F.C. Z.S.GA2 - A.F.C.5 Veteranen: A.F.C. - A.S.C. Het A.F.C. - B No 3-4 2-2 3-2 4-0 1-2 2-1 2-4 3-0 u. JL 1 e_ t_ i j. W.Frisia 2 Q.S.C. 2 V.S.V.3 Zeeburgia 3 O.S.V.3 Z.F.C.3 A.F.C.4 W.S.V.2 K.F.C.4 W.F.C.3 Kennemers 2 C.N.F.2 21 19 21 16 22 14 20 10 20 10 22 9 21 7 22 6 1? 6 22 6 21 1 1 4 2 3 3 8 April I948 1 85-16 39 1 69-23 36 6 51-37 30 7 52-40 23 7 44-J3 b-58 i6-48 Ze 11 1É 11 12 3 10 30-38 15 0 14 43-51 14 2 14 41-58 14 1 19 ^3-94 3 Het DERDE ELFTAL heeft zich door zijn 3-2 overwinning op K.F.C.3 in de reserve 2e klas se gehandhaafd. GESCHORST VOOR OMBEPAALDE»" TIJD; J.Schouten,wlf wegens het zonder reden ver laten van het veld en het niet uitspelen van een wedstrijd. AFC8 A.D.E.3 Gold Star 2 V.V.A.6 Roda 3 Energia 4 EÖsterpark 2 Unity 4 14 12 11 9 14 6 11 4 11 1 0 2 47-I6 2 5 42-23 1 22-1! 1 6 26-22 0 10 23-56 0 9 16-60 1 9 17-42 19 13 6 3 PROGRtVMJ.il voor Zondag 1TAjtM 1 1948. K.N.V.B.-Bekert' ------ 2.30 uur: Z.F.C. - A.F.C, Competitie: T27T LKDENLIJ3T: H.Hertzberger (ads) bedankt. 18 April: NEDERLAND - BEIflljB,, Zij, die in aanmerking kotnen voor een plaats kaar t (dat zijn er helaas niet veel) krijgen nog bericht, waar en wanneer de kaart kan worden afgehaald. Het heeft derhalve geen penningmeester of secretaris op te bellen, De toewizmg is nog geringer dan andere. ;een zin P.W.S.2 D.Y.V.2 Ajax 2 Haarlem 2 Spartaan 2 Volewijckers 2 Z.F.C.2 K.F.C.2 Blauw Wit 2 D.O.S.2 A.F.C.2 jax 3 ,-tormvogQls ilcm.Vict.2 "lauw Wit 3 Eeeburgia 2 jiïilversum 3 f.D.0.2 E.F.c.3 .Helder 2 |J»F»C2 P.F.c.3 00 uur: Volewijckers 2 - A.F.C.2 2.30 uur: 0.S.V.3 - A.F.C.4 '12.00 uur: A.F.C.7 - R.K.K.V.A.4 (2e veld) Adspiranten: 10.00 uur: A.F.C. - Blauw Wit (2e veld) A.V.B,-serie-wedstri jden_: Adspiranten: 10.00 uur: A.F.C.2 - Swift 2 (3e veld) Zaterdag 10 April. 3.15" uur: A.F.C.Jun.comb.- V.O.C.Jun.comb. ---------------------------1 Voor CABARET-AYONDEN op 20,21 en 22 April '48 (aanvang 8 uur), te geven in het Minerva- Payiljoen door het Paul Ostra-gezelschap,met medewerking van Mr,Doodle,Paul Ostra, Kittv van Emden,Wim van Herk e.a. (Muzikale omlMs- ting Wouter Denijs) kunnen A.F.C.-leden vóór dO April 1948, op vertoon van hun diploma, voor zichzelf en voor introducés.plaatskaarten verkrijgen tegen sterk verminderde prijs Fl. I.50 plus 20% belasting) aan de kassa van het Minerva-paviljoen. Rijwielstalling aanwezig. Het is niet uitgesloten dat het A.F.C. - BULLETIN voorloopie niet meer althans niet regelmatig zal verschijnen. De. spelers zullen dan de ge bruikelijke aanschrijvmgskaarten ontvangen? HerTwiËDË~ËLFTALTêSfrthanrdrkInË~nïit èn eiëen hand. Zondag moet van Volewiic- ker3 2 gewonnen worden,dan kan op zijn gun stigst gelijk gekomen worden met D.O.S.2 of Blauw Wit 2. Nog te spelen: Volewijckers 2 - A.F.C.2 |lauw l?1! 2-D.0.S.2J K.F.C.2-Blauw Wit 2 en

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1