pp ^.^(Ar^ «pv 2 V I V t.JALJfe.. A.Eysvogel 'UITSLAGEN van 20 en 21 Maarts 3. oren s H.F.C.2 - A.F.C.3 A,FtC,4 - W.F.C,3 Adspirantenj Blauw ITTt TT- AFC6 IMadjoe 2 - A.F.C.7 Veteranen; 0\C. -"v.o.o, v.B.-s er ie-we d s tr i ,i d ens iófên; de "Spartaan - A.F.C, Adspirantens A.F-0.2 - Swift A,F„C,5 - Aalsmeer 3 Ledenli.lst; 2j Maart 1948. Het A.F.C. - B u 1 1 e t. i n gl Maart 1?48^ Lente-dag. tr v v p°0Si£t?l9» breekt de zon door. Alle a.^.v.B.-elftallen wonnen ens het - EERSTE BEHÓÜpEg,.voor de Pa klas. Captain Dfsselköen "speelde "aTsÜëöit tevoren en scoort zeven mooie,loelpynlen. Een der A.FcC.-enthousiasten liet zich na de wedstriid de uitdrukking ontvallen; Deze wedstriid is de bespotting yag de heele compelitie. J Heeren van het eerste toont in de komende Siï0jandstrljden» dat A«p«c« het heusch nog 0-1 4-1 3-0 1-2 5 - 0 gJLp. .Afgevoerd i Z.F.C.2 Het $l^K0E en het DERDE hebben thans DE UW WEER IN EIGEN HAND. iAjax 2 -----THaarlem 2 'TnsTdorT^lf^vdTEkav (wl) '/IE WEE* HEl' HüiDIGi] ADftÈS VAN; Lnkjan(wl) voorheen Valeriusstr.146 boordwerkkugkundige K.L.H. 4' Nieuwe Leden; ennuSwl2 592 5yWous tr13 8 iLinschoten, wlll.è^f, gïIsIStoA Blauw Wit 2 D.O.S.2 K,F,C,2 A. F. C.2 A,Menges,don,Wees H,Bottelier,ads,15,9, sper 3fe>g. te spelen; "T" 3.22f,Nassaukadé 319 I AFC2-D0S2 en Vol3wiiokers2-AFC2tTr!?f,?-.Vrtlow 5. fe?&2v85a?hr«' tKFC2-DV/S2;KPC2-Bl.Wit2 en ZFC^KFclj #2; rzinde 62 I 'AFC2--n0R? on ma,™ sk+o -nnoo xu-^^> 7,Passeerdergracht 9 ij AFC2-D0S2 en Blauw Wit2-D0S2. {te i°lglJs^ormvogels 2 IQ "Ti ~?Ajax 3 19 11 jiA-Sjrechters-hérlo^eaT iA1 v, ^S^FB^l^iHiSlPS1, A*Y>B. Ortelius- Blauw Wit 3 IfïaSShfo 2?e?°!£ few||§haEakenl|l?^fïï f ril!ena§v^fóln^eerenSe "geflareohlirS^ll^f0 Proggjamma, voor 27. 28 en 29 Maart HMfl iK'S 'T srda.g 2Z Maart: ;^"f F"¥*I'7et,v-T ^?^puwbank 18 19 18 A.F,Co |Helder 2 16 18 18 uur? Alcmaria Victrix - A.F»C. •idog 2? Maart,, 2e Paaschdag; |||^^£ÏÏ31I^ c,3 KFC3;AlcVict2-Helder 25 >2-Hölder 2;KFC3-Hilversum3;KFC3-Alc.Vict2| ui oren; 0 uurs Stormvogels 2 - A.E.C3 f? 00 uur; A F,C„4 - V.S.V.rfzeveld) 0 utuf* A.F.C.5 - Fokke 2 (2e veld) 12.00 uur; A.F.C.7 - WilskracHt 4 (3eWeid) irantens w 'P ^rfl-P^F 3.-J^F.C.3 (ge veld) lu,00 uur! D,Y.V,5 - A.F.C.5 (3e veld) KFC3-Ajax3 en AFC3-KFC3.' SJffiSjj^gj^er-WedstriMenT District I, Groep T. A.F.C,? Zeeburgia'.; Alcmaria VictrixsKennemerss Z.F^C, en Watergraafsmeer, rmvogels 2j EDO-terrein te Haarlem. |Sj?°atSS4S5~SSWi58le 4 to,* dusverre opge-ijr ons ie elftal op 21 tEartll prestatie van Kennemera 2 [r.Liedigheidshalve wordt nog medegedeeld dat C<IT«F*2 .ndhaa?d7 -eia.üat J.l. -og m< gehandhaafd. Sub-Commissie A. :West Frisia .'3.V.3 03V3 Zeeburgia 3 Z.f.C.f A.F.C,4 t.S.Y.ïO 2 '■elen, ;er ge m iü

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1