UI Ll_?i fêJteS.ties Mr. A.Eysvogel lüIÏSLAGEj; van 20 en 21 Maart Senioren: H.F.C.2 - A.F.C.3 A<,FcCc4 - W.F.C.3 Adspiranten: FTauw Wit o - AoF.G.6 kMad.ioe 2 - a.f.c.7 23 Maart 1948 Het A.F.C. -Bul 1 e t. 1 n £1.Maart 1?48. Lente-dag. I Toor'A.f.C. breekt de zon door. Alle iC,N.v.B.-elftallen wonnen en: het s - EM^q^BmCJTOJ^o^rde__2e Jclas^ Capfain Msseiköen speelde "als"nooit tevoren en scoort zeven mooie Soelpunten. Een der A.F.C .-enthousiasten liet zich na de wedstriid de uitdrukking ontvallen: Deze weds+.r-Ha t« a< 0-1 4-1 l -9 Fut A.FcC, 53 v l7» co MJ^ort 1940 an 2 *C„5 - A*P,C.7 L .?,C2 i jokers 3 ir'óiewijokers AjFjC.6 0-3 5 i 2-0 afgel, 2 - 1 1-1 2 - 1 1 - 5 2-1 1-0 1 _l_e t 1 - tê Maart 1948 - ZONDAG 21 IQ 1*3 Via TWEE UÜIt E \-te 3in,Spanjaardslaan te pede, - toegang voor de A'*ï\Cv-lédén; Ie laatste loodjes zwaar vreten bleek niet s 11 maar ook in Zaandam,maar de .tste lood, ?gen net allerzwaarst aan de Sp dslaan Dus een nieuwe,maar nog groote- eXqdus naar jöKTWffisfede, -ERSÏ'E nog één keer de tanden met het woord 0:1 de daad: 7 G .AN ER VOO e Club- [eerenmarkt - I.fIcTö - V; uitreiking op d 'tbAlbroekje met 2 geblokte I *wna.- te bekomen: --■---------- :1 1 wonnen,de return-majen -•----• •..-■■- - ------------------------ yeg met niet minder dan 4771 punten testr.42, bv» heeft, ter-, i L9,e. '708 punten; en,wisten,dös^met överr ce; .- ;-a4n, voetbalschoenenTmaat 44) $o« K'.i.nsT, var r-79 punten beslag te x ie -F te prijs* n een yoe sbSkbro ~A~F '[■- enheid om mét Autobussen naar ro '-.: 10 en 2] Maart'1 i-T A F C ?VC2 van de Autobussen «heid om Zater- 'G Maar| <»it 6 - A.PiC.6 a 3 - AoP.0,7 ;n.j In heT'üTlïïï- rciekte Fl; 0-90, 'ge achW.het doüx Fl„ C 70 en Jongenspi C 55) te Irc Dpen fï.-'- ben z: ■11 bii i opkor verant- Do spel - t-ólaan" tusschen 0.V..V.0, en ZeeburglS j Zondag 21 Maart. ;elieven ÜYU Spartaan - AaF»C psd: 0*0' uui -1 ii'..EeC -■ DA¥,S. (veld 2) te betalen rog 1 o i ch~ nen niet j s i e e veld) J3 V. e veld3 S - F«-Cï ..toianon. Z67*V Evt ï'iLi teli ik ov m 5grol -T - e TH fl TT ff V' T? p 5 let UJ.l«v?Xi i •■o e

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1