B^aUswe %j5p».«: ?nneigSGdSriGn V°^ WÏ. lÖ laaf i^S^'rffÏÏS *i«S? van*0, ■■1 JBps tellingen; t yu^ B: A< BI Ac m R: De 01 X' Q .p TT s ft naar Polen «öSSSÜrPïg&Sna pm de trots én de eïo-AV 7n plaats v te meeden in fg ?fe#eèogolfe en bos 1. waarvan geX^ud^orif.--vl^\S ten,alle clubs met eeV^raofL^X tor wereld, die meeleven met cn-e^de" -6 vvhad wj Ik was naar V\T-Jf".' Y?°?sP?onc? Yan TJ.,\\v"r de langs de tribune wandelen; il bcor^ A.F.C, zou wel voer staann^w£?w Want ze hadden alle tro^^"?r 'f' F*1 zou spelen, «font wc wilden A P.C riotV En dnn m^T t,^*. j"..-r«u, nxex IJ. CSÏZ A 2f En dan wordt het een pïand'ao?"^» oen bibborobde Siem de ^aaf ^t? dat he .fendelweg staan uit te staan "l'T 7 v goen borden hoor Zg soJeT^ SnJ u,ycv, blyit zoo vsrschr -;v d ^1P, doel,6jjn m du plotseling wéér 3o kans m ox^en hand hoEb S^ oen leeuw gevochten heeft en nu dó^igeif Maar ais je dan tien minuten 'nffrW nijpt wol even in je,want die si »""n uT+ twee jaar geleden. Én ie denkt iT Wim ndJfarel, '"ik hebJdelans i n X liolaat Ik noot oni m0 waartoe A-* C trainer, die dl: de^'^eS^et^a beslissmgsv/edstri.id tegen Z V ui! +f achter de kerels stnn* til ïc ullJPOE> ffpon A p p raai?ï dle net nu moeten doen goen A,F.Ct-man aan zijn belastingbiljet -op nc aeef di°}%~ren'Sou^ niets - vergeleken ^van oni'ilïên^het1^^?r °?stz!an gKt Lt soizeen^é^Itwilsil^rtigH's3^ duizenden in gJPS «ÜÏ^SïWfe ogon je zegden- »i7of+ n da,n Ioe} 3e de ter' ei. vTiC-k^ la" aü anomaal aan de bibber ik terug;"houdt het geheim, Op s t e 11 ingenj_ raxende overwinning vergooit aan.dG telefoon krijgt en dié'eilt ion, mot zouven-drie, dan ben \t fiïï --19-fena ilLeiiLcn.hindSe^i^Ic^Lt ■n onze ionomonalu opmars" teeen TT T? iaat ik niet ontglippen." J .Jj.u, te behoeden voor een afdalinr naar aar ictrixr'beweze tcrz^de^+^rTel^alcommissieleden, uerzjae stond om er dan althans een '5r ^%nr0t' A^-Crleden, die a! IJS *an J-*wt oF r. z -,r^"T:f^'"-t^ Irï neineman,L.N.l[alsbe( "*"--7-----o-»^»,"vxv«rman,j»,iiaisbeokl A F ^schrijvingen deze week telefoon 215 A F C 8 ?^VReSS ^-tt5n;%ki^2jGgGrs'FlumP^J^^---^JIunrichs,de Groat,Witte, jï^^Sïa^'&S'ÏÏ^Sïr^ ^P^,a.Sierhui3,A„de Jon^ijman, £flfp>™Tx]eZL^ worden we.ens gon niet opgesteld. J ^o-gens „rfc-70 H.E. beboet met PI.1.00 en H da- v,a,Ploeg Srr wordt voo- hof-7PlMn -f-,-;*, v n niet opgesteld.. hetzelfde feit beboet met Fl 1.00 en het verde seizoen ■Ml ■I WËËËÊ -yÊÉËËÊÊÊKÊÊmmtBËf-" >1+. fnl-iin qibnl i^v,,, x --- TT-----------1_

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 2