1:1 im$i \h V 8: SltkI-Irillf!?ISIJI,EN 8:I:ï:ê.ï ±-fcf :*.5 ïf 1(è ffcjl B ii|a.p,c.3lL_LLH_£i:§L 9 «■BW» vervol opstel 3 i n&on Bijeenkomst:StSdtSn ï""l^\L~J l^ae Br^n« L*^r: Stumpf. Jun.2.Molenaar,ArnoldusTTfelohoiö n^4 J±..an3s. Oostorink. Leidfi-r* Rnoi Redactie: Mr .A_.Evs vqgffii UITSLAGEN van 6 en 7 Maarts ..Het A.F.C. - B u 1 1 e t i_n I°» 32 A.F.C.3 A.F.C.4 - W,S.V. '30.2- Sloterdijk 2 A.F.C. Schellmgwoude 3 - A.F.C.7 Junioren; D.W.V. - A.F.C. aspiranten: _„ax A.F.C.2 - S.L.T.0. A.F.C.3 - Ajax 3 2-2 2-| 2 - 3 Engelkos,Lichton- ikke rman, 11 Maart 1943 0-1 1-5 LIGGING TERREINEN: HïSIcl^W^lfelêgM^Sortpark) Blauwe. Vogels 3J Leeuwarderweg. s Volewyckers 2: Buiksloot (vela 4), Heerenmarkt: Velserweg. nemen een aanvang op de LAATSTE LOODJES WEGEN HET ZWAARST EN DUS* "WIJ GAAN ER VOOR" niet alleen met het woord maar ook en veoral met de MM* A.F.C.6 - S.D.Z.4 A.F.C.7 - D.W.S.6 V«öpzêttini~M^^MAÜ3~-ÏÖÜRN55ï lop Maandag 15 Maart om 8,15 uur. pr mm ..-■« 1-------------------------------------------zJJoe; sportief Jrard.veehten rari de de,1ste J;» :feiiafflflt' Aanvulling 29.1gflgp_og^r^l^ M?I IlnVSe%eIii' .puur vaarti HOE BEREIKEN WIJ O.S.V. Met de boot van Reederij PlasaSteige* 1,Damrak, aehfcer de.Beurs,Vertrek »m 1100 uur en §m 1,40, 30 min, dan 10 mi#, gaans. w HOE 3LAAN WIJ O.S^V.0?? §e de^iste^t»* de de volts J0C te -----------------------TVc lande dagen: aan e wed8trl3< JJ'. verhaar(ads)alsnog,goedgekeurd .mag due SUPPORTERS voor A.F.0.«0.S.Vt kunnen A»k met Mi£w«°Tpfer,?Pêes*eSd* 2 Autobussen naa> öistSalhEen bus vfrtrekt «n flXHUy9 tieMei?.v 1.00 uur van A.F.C,-terrein en een bus am 1,00 TÜsJliooseveltlaan 145,18,10^36. uu? van K.L.M7 LêUseheplein. K»s ten^fl?!$6 K vv,oopoexaas4oooumerwaarüe P.Stokvis tads,17.9,37 jfioofddorpwe*, IJ.W,G,D.Wisboom-Ver^tegen,ads.25.ï.36: adionweg 11? III p te geven! Amstelveen, leeft «gegeven, ;na 1|,Ö0 uujm Spartaan 2 P. H, Bakker, d on, A'damsche weg 562 Amstelveen.' 3a P.S.V, 1 T0T*"BlLLÖTlGi~TÖËGËLATÜ7 f11'2' F*' Y' S.Bottelier.adSjPasseêrdërgrf P.C,A,Linschoten,wl,Nassaukac racht 9 ade 3I9 ï?.K,A.Menges,don,Weesperzyde 62 I G.H.Hennuïn,wl,v,W»ustraat 136 III II I tondag a.s, niet. Gaat U gaat IJ 2e en het 3e elftal aan te moedigen. De .jongens rekenen op 1111 8. BI.Wit 2 D.0.S.2 10.K.F.C.2 11.A. F. C.2 de wandeïweg »m het In het Blauw~Wit-Klaverjas-Tournooi behaald*. A.F.C, de derde prijs achter D.W.S. Bl.Wit Maart, mOGRAM£A voor 13 en 14 Ma jiondag 13 Maart, aeniorên: 2.30 uuri 0.5J. -A. F. flT :lJ*fifi ÜSS: 44»P^ *partaan 2, (ie veldj é.QO uur: A.F.C.3 - Hilversum 3 F2e veld 2,pp uur: £,N.F.2 -A.F.C.4 v 2,15 uur: Wilskracht 2 - a7f.C.5 12t0Ó uur: A.F.C.5 - T.D.O.S 2e veld' Junioren: uur uur 10.00 uur Idspiranten: ,,N,P.2 -A.F.C,4 ilskr|chtm2^-rtA|FC5 5 A.F.C.7, 5 (3e veld, Blauw. Wit - A.F.C,m A.F.C,3 - Volewijckers (2e veld] (2« veld] JWog te spelen: A.i'.^.i-bpartaan 2f A.F.C,2-Dc0.S.2 Volew.2-^.F.C.2 en'K*F.C.2 - A.F-5.2: K.|.C.2-I.P.C.2:g.F.Ó.^V.lew.^;K.F.a.2.D,W.S.2; K.P.C,2-Bl.Wit 2 en Z.P.C.2-K.P,C,2, K.F.C.3 10,Helder 2 17 5 0 12 29-53 10 Nog te spelen: A.P.C.3-K.F.C.3; A.F.C.3-Hilversum Stormv.2-A.F.C.3 5 en H.F,C,2-A.F.C Helder 2-K.F.C.3; Alc.Victrix 2 - Helder 2i e^E,D,0,2-Helder 2, Junioren--> ...-..—. 77T7P7CT 15 4 3 8 18-26 11 e. D.W.V. 12 12 6 24-51 10 9. Germaan 13 3 4 5 22-36 10 10.V.V.A. 13 1 3 9 17-46 5 dspiranten: T.Ajax .Bl.Wit 0,00" uur: A.P.C. - Volewyckers (3e veld "i.00 uur: Heerenmarkt - A.P.C.6 J 3-IVoiëw." \.00 uur: A.P.C.7 t JÖ.V.üïM' x (3e veld, 4.D.W.SI 3.00 uur: A.P.C.Vet, - H.B.S.Vet. w 4|z S.G.0. >.A. P« C,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1