f mt 1 l 3* l s|ne ^4^^Wa*è_22 FehrJIëT n f'^C.-AlcmMctri^; XKcTfcO.Si 33&22&&1- ife^JEïÉ^c^. No «2? S?S^^a?Qa2-pSfe&ÏÏÏHB la het-Clubhuis op il de Donderdag 19 FelrpW om 8.30 uur. A,F«C.3-A.jax 3. ■iffot BALLOTAGtf tnfl^aa. t2.en- AOefesaêsLi248 Spelers-devies "WIJ GAAN ER VOOR" Leden-deviess WIJ' ZIJN ER BIJ7WIJ ZIJN PRESENT" KLAVERJAS ku, /^fedaotie: Mr.A.EvsvogelT Ledenlijst "^4 Nieuwe Leden; Het A.F.C. -Buil No. 28 e t i n ng, an- Aanvulling 25 P.J.Togneri,wl,4.3.88,p/a Lindetevis ■n t t». J.^.Brouwersplein P.J.Bieling.wl,31.8.21,Huize Lydla, Roelof Hartplein 1 (nog overschr.) J.J.Weyers,wl.6l,28,Laanhprn 6, Buitenveldert (nog overschr.) Wijziging; D.Aartse Tuyn van werk.lid in donateur. TOT BALLOTAGE TOEGELATEN; H.E.Mulder,ads,Saenredamstraat 49 III J*h.Lub,ads,Jasonstraat 30 III Programma voor 22 Februari; H.V.C.-A.F.C.jA.F.C.2-Spartaan 2; A.F.C.3-Hilversura 35 C.N.F.2-A.F.C.4. Programma voor 29 Februari? A.F.C.-Alcm.Victrj K.F.C.2-A.F.C.2; H.F.C.2-A.F.C.3;A.F.C.4-W.F.C.4. 12 Februari 1948. SE* bliJkt n?odig $e zijn nog eens de aandacht «°p te vestigen,dat des Zondags tijdens de wedstrijden het verbod geldt om in het Club huis te kaarten en te domineeren, ?eViaise:lkskrant" bi;) het overzicht vai* de "in de staart heeft A.F.C, haar groote suppor- tersschare met enkele fraaie overwinningen nieuwe hoop gegeven. Maar niet alleen de eigen aanhang volgt de vertwijfelde worsteling tegen de ondergang,over het heele land verspreid er belangstelling voor deze oude Club met rijke en schoone historie." is een I^TBAIMLM na de training op Donderdag avond iz j^sbruari in het Clubhuis. Zondag a.s. neemt de ZWARE EINDSPURT een aan vang. De eerstkomende weken zullen beslissend £iin,v2orue2kS}e onzer elftallen. Jongens van het.lste,het 2de en het 3de, Junioren I. Junioren II en Junioren III thans geldt voor jullie allen zonder uitzondering: "WIJ GAAN ER VOOR" en voor de geheele familie der A.F.C.: "WIJ ZIJN ER BIJ,WIJ ZIJN PRESENT"!! KIENAVOND: ■üonaeraag 19 Februari, 8.00 uur in het Clubhuis: KIENEN Maandag 16 Februari '48 om 8.30 uur bi.1 Van Tuyll aanvang MIZE-MÏTJS-TDURNOOI UITSLAGEN van Zondag 8 Februari lQAfi. Senioren: A.F.C. - H.F.C. 4- - 2 Overige wedstrijden afgelast. Traineraafspraken. Voor- afzonderlijke training pp byzondere uren,belle men 90617 en trainer Dougal staat tot Uw dienst. met attracties. wJPL^f+Jï*0*-*^**' dat in de afgeloopen week de elftalcomm^ssie vc r groote zorgen kwam te staan doordat liefst 12 jpfleré afscI?£v£nT t*w. Meilegers - Gerrits - likkert - Stehman - Heineman - v.d.Hurk - Jurriuans - Volgt - on derman - Moesbergen - Houtman - Alberf, Wij weten dat dit deels gemotiveerd is doch moeten met de meeste aandrang verzoeken, dit 12+ £f «V^SF*0 n42ifflu? te beperken in verband met de slechte positie der lagere elftall Programma voor Zondag 15 Februari: Senioren: 2.00 uur: A.F.C. - T.O.G. Junioren: 10.00 uur: A.F.C. - D.W.S. 11.00 uur: V.V.A.2 - A.F.C.2 10.00 uur: A.F.C.3 - Z.S.G.O.5 (5e veld) (2e veld) (3e veld) (2e veld) Len. Ter J^Jnteerin££ 1. D.¥.S. 8»- Germaan 9. A.F.C. 10. V.V.A. 12 10 LIGGING TERREINEN: ülympus 5: Veleerweg,terrein 12 v.V.A.2: Jan van Galenstraat Toor de serie-wedstrijden van den A.V.B, is thans ook ingeschreven door: Junioren I en Adspiranten 1,11 en V. 6. 'Z.S.G.0. 2 11 7. A.F.C.2 11 8. V?Vv?r.2 10 0.3 10 Swift 2 10 Zeeburgia3 11 A.F.C.3 12 1 1 1 8 8 S y-iö 7 17-40 8 12-52 6 2 2 0 0 1 8 0 10 4 36-22 7 15-35 20- 21 8. D.O.S.2 14 9. BI.Wit 2 15 10. K.F.C.2 13 11. A.F.C.2 16 4 3 3 2 3 5 3 5 7 7 7 9 24-55 34-56 22-29 19-41 11 11 9 9

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1