^i^s^^fligierrde He*ren UI 1 fi-i K Lp-^^~S-s£SSs3!^^^[ SÉST 18 1:88 SE! fe&LJiM-.- fctófcf 18 PrFT^43ï7PS^ - D.O.S.2 A.jf.0,-5 - Ajax 3;Kennemers 5 1 A.P.C.4 CT:tr,--- ^fz 'ïdeSm ei^3 halte feterpav*k 2 m -- -_x_u^^uc^ aan ma met nadruk op" !ül!Lhet t^^in^tenin; fle^Se fZondagT'pebriiafroi'p^ö^gT------- K—^LI R'Ö#H' (vri"0^a"s^appelijk) TM l&MgM&L ,lfr«A.E^svoj^l Igt. A.F.C. - B u U_£ tin No.27 lo^Sf flV™S??ering ?p Yl±3dag 6 Februari 1^40 om ö.OO uur precies. I^^-lJ-Jst_^enz_j_ Adreswi j z igingj Aanvulling^ 24 |£2SS™a_v?or 15 Februari; 5 Februari lg_48_ a.f.c.4 - w.s;?.2. Verloren. 2 - A.F.C.2 cel, ;ers, en Het A.F.C -_/r uil e t i n 26 fedacti eMr1;,ysyao;eï' }t i^ii^^S toegelaten; J.A.J.v.d.Bpré,dJ3n,ie ïïeteringdw. str.45 J,Wi;jers, jun,laanhorn 9 Amstelveen 1 iïisH.Crandeldon, J, J. Crememlein 32 P.J.BielingjHuize Lydia.Roeïbf Hart- plein, ^^PpIJSTl Aanvulling 23 JjA.Eooa veranderd van donTTn'Verk YTd T.r (adres Slaakstraa* 9 hs.w J2 #vAdriaansz verkreeg overschr. naar° P' s^eie-n811 m&S dUS ni^ vóór A.P.C. UïföS&asen van rton.in werk.lidfrna^ st ittWWMS^P^ FlSiffi^f^^thans opgestein!^ 2 - A.P.C.2 L^q^aama voor 1 on 8 Pèbr~l5Ï8 lebr. Spartaan - 2,?." [UJUWI op beide dagen vri,j: 2Sf Jaauari 1948 8°Su?"dTl:LPr.^LJanuar^n Clubhuis om M^-J-gsengvmnas^iek op Sportge- Aanvragen,plaatskaarten bij den Heer |rokri^a^8~iebxuariI ?M»al5 Pebruari: leider 2 rlj[ü.; T*?iö'i - ^est Prisia 2 L.P,C„8 - Goxd §tar 2 Junioren? Q -c 3-6 0-1 J*C,A. van Ooy lste A.P.C.-Ridder Dóór Voorzitter Mets werd ons pPMi^ J.C,A.van Ooy na den wéditrifd 1 I «.ftC.yan we^e 71 in Rn ia-Zit^'** 'z* schap tot fn21^^":^1? lidmaat- Hem werd herFfsfLf^ïaSen' borst ^es-oeld ,~':aaderkïms °P de ™fJ^ïSS® Selnkwenschen. I Spartaan !ïï.;P.C. H.V.C. Yelox lic tietr. ZcV.V, gênioren 6 :2„p0 uur- ÖösterparkV- iWfl junioren* ■"-»-*■.o.u •n c -> y 12-31 7 "2óu uu?; D.V.T 2- v o I"._J" """c Slaüw wTT AfP,C,2 iftfOO uur. 2,00 uur: f^^'-VolQ^gckerspe veld) AJjc.. 2-B1 auw i12 3 e veld II, 2 21-28 9 18-40 8 8 11 8 Helder S XXS: O-P -a r>. 'R<a-nni+. wl nor.-» 4 ff Tri rt /^*rvrr«i—rr~*— r.i'-,tr.-:>■-- 3 s o 2 ^I^irlnten?etógia 3 m r ^J t J, iiUi. Jc Gl o OT

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1