z.v.v. 5IrL£ÜfLb ezo ek a^'öïïêT Men wordt 7 n.y.c. t ,Dis Jon .ein S^.J^JjL^Lz~ÊJi liet in Redactie; aqr.A.Sys vogel No. 25"" ledenli.ist; Aanvulling 22 Bedankt ^f^af^eyoerd-; Spartaan U.V.V, O.S.V. roTEaarïjes JrTfïïonJt F.J.Kingma (don) ;T,'o.'g' FfJ,Eingma jun) jE.Kretzschmar (wl). 'W.F c' Map; thans worden__op^e3teld EB e en"TaTsTT" fÖT BALLOTAG^IOgG^JJBN^ J.N.Hannema,wl,2e Schinkelstr,No.9 22._Januari 1948 29-X6 21 25-48 20 jk ïht bu ik 3n - 3rs, in, 3stmas .■els cl sman. Uit "Amsterdamsch Voetbal": Nu staat er geer. kampioenschap pp het - spel .maar wel 't behoud van het tweede-•Ontvinirm +öi^r^om klasêerschap en hot bewaren van een ^Hpi^iU^eCTamj, rijke traditie,de traditie van Schaf Hartelijk gelukgewenst met 53 iaar Scheepens en zooveel andere roemruchte bestaan. Jongens van het eerste laat •A.F.C.-ers. Spelers van het eerste moed niet zakken. Pakt stevi? »-»«> team. met dilTscLopne dool voor oogen Alles zal recht komen STevlS aan* kan het jullie niet te zwaar valleh frv om A.F.C, voor degradatie te behoeden.' Kalfst erman, H.B.S. West Frisia Velox Alc.Victrix A. F. C. Het ligt in de bedoeling van den K.N.V.B.voor Zondag 1 Februari 1948. een INHAAL-programma vast te stellen' den 53sten verjaardag* van A.F.C. Sjsnioren: A.F.C*. - Velox 2-1 A.F.C.2 - Z.F.C.2 1 2 Overige wedstrijden afgelast. g.W.S.2 LV .V. Haarlem 2 Z.F.C.2 Ajax 2 Volewijckers Spartaan 2 Bl.tfit 2 D.O.S.2 K.F.C.2 A. F. C.2 14 8 12 7 11 6 12 5 13 6 14 6 13 5 12 13 11 14 3 2 2 3 3 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 5 6 6 40-22 18 30-23 17 25-20 15 17-18 14 25-19 14 27-19 14 23-30 12 31-29 10 23-34 10 20-26 8 17-38 8 8 afinlelever?1? V°°r de A-F-C.~SCHAESL te zij; f 3r: 3TS- PjtoGRAMMA voor Zondag 25 Januari 1948 Senioren: TZTöCTxaxr: A,F.C. - W.F.C. 11.30 uur: Ajax 2 - A.F.C,2 2.30 uur: Helder 2 - A.F.C,3 2.00 uur: A.F.C.4 - West Frisia 2 tI'50 uur: TJnity 3 - A.F.C.6 12.00 uur: A.F.C.8 - Gold Star 2 Junioren^ Itj;W^uur: A.F.C.2 - Z.3.G.0.2 10.00 uur: A.f!c.5 - Zeeburg?a 3 £gr .oriënteert aft voor 25. Januari^ 13- 4*?;c-3n 12."* 3 1 815-36 7 J.0. Helder 2 14 3 0 11 23-48 6 1, rest FrisTuTFT" 6. A.F.C,4 13 5 2 0 50-14 27 6 18-38 12 4. Unity 3 5. ..'...F.C.6 ,9 3 10 4 2 0 19-21 8 26-25 8 2. A.F.C.7 7. Wilskr.4 LIGGING TIp^Slf SlnK*'*25 ?pciP*f 'n te Dön Helder unity 3: Amstelv .enscheweg 703 gSSÉag.. 2g. Januari 1948 om .12.45. uurj_ A.F.C.ads - ïï.F.C.ads (kajnpioen - N.in-afd.) [Donderdag Ï2~Fëbrüarï~948~na"de ffcraining: VOETBALFILM. 8 6 11 32-16 13 8 3 0 5 20-30 6 1. Gold Star 2 9 8 3. A.F.C.8 8 6 1 0 47-13 17 0 2 26-10 12 4, ZSGO Jun2 7. AFC Jun.2 3 2 2 1 17-16 8 14-36 5 7. AFC Jun. 3 11 2 0 9 18-47 4 3. Zeeb#Jun.3 10 1 1 8 13-51 Donaerdag 29 Januari 1948,om 8.00 uur hersengymnastiek op sportgebied o.l.v. de Heeren v.d.Burg en v.Gessel. terpark 2: liiplex reiken en 20 por. Il Terrein Lux et Libertas. 0 £iing. gey/ez net e mede op het terrein t e nemen. en Zondag 1 Februari^_om~ ?7ÖÖ~uür7 A.F.C. - R.O.H, (vriendschappelijk). 1 3Ï1 1 J- i j->u.j..j._«j.u(J i,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1948 | | pagina 1