1! i G Het A.Ï.C, 3actiej_ ''Vir.A.Evs vogel Pr o.gra mma IJ. December: §partaan-A.F.CorA.P.C.2-Blauw Wit 2? A.I >C,3-Alcm.Victrix 2;ZeÏ.C.3-A.ï,C 4, Programma 21 December^ A.Ï,C0-Z,V,f".E.TF"o.2-AeF.C.3; :Iii.l.^.lin S^i-J--2 Dec^mh er_J-iL4JLs. 2o.ovog1 jnp,ge lij ]c b il gowak t ü_jsjbandenj_ Ajax 8-12 iBl.Wit 8-12 !DWS 6-11 'Volew. 8-9 iZSGO 0-9 Volew„2 7-11 -DWV3 9-16 DWV,2 6-10 lvolowi'3 6-10 ZSG02 6-6 IIWB3 7-8 BI,Wit 2 6-6 ZSGO 3 7-8 Redactie Mr.A.Eysvogel Het A .ï,C... - JUSLi il JL in Ho. 18 UIT DE OUDE DOOS. 27 November I54J Uijfent/mtig jaar geleden verkeerde A.Ï.C, in dezelfde positie als, [nu. Toen verscheen m de "SCH'lKEL" onderstaand versje,dat nu helaas (weer actueel is geworden, en dat wij daarom nog eens afdrukken. Wanneer wij s'Zondags 't veld op stappen Om even nog oen.bal,te trappen Voor dat het spel begint, Dan vaart er bij 't naar buiten treden Een bange rilling door elks leden; "Als A.F.'J. maar wint!" Want dan bedenken wij heel even, Dat haast een .dertigjarig leven Die club tezamen bindt En dat wij elven -thans vermogen Haar naam, haar plaats wser te vernoegen, maar wint Dan denken v/ij niet aan onszelven. Dan zijn wij, samen met ons elven, &4n lichaam, eensgezind, wij kennen dan gevaar nrch klachten Maar ons bezielt slechts de gedachte: "ALS A..P-.C. MAR WIFT!" Bij God, wij laten niet verscheuren Die oude rood-en-zwarte kleuren Die elk van ons bemint. Vooruit, zetopelkaar,je tanden; Haar toekomst ligt m onze handen! - DAT A.F.C/ WEER WINT!" Fico. -0-0-0-0-0-0- Programma vcor 7 December 19-47. De K,¥.V\D.-élf'taTlen zijn'vrij. De A.V.B.-elftallen zijn niet vrij, UjLt3la°^en van 22 en^ 2j ï^vamber""' Senioren.; T r.ï/CT -"H.T.C. Spartaan 2 - A.Ï.C.2 Hilversum 3 - A.F..C.3 A.Ï.C.4 - G.F.F.2 Fokke 2 - A.F.0.5 A.F.C.6 - VI.Hollanders 2 J.O.S.4 - A.Ï.C.7 V.V.A.fe - A.F.C.Ö Junioreiy A.PYCY"- Ajax B, -.y.3 - 1.F.G.3 AdsjDjLrantsnj A.F.C."-' "d*o "Spartaan Volewijckers 2 - A. FC.2 A.F.C.4 - Vplewijcr ;rs 6 A.F.C.5 - Blauw fit 5 Programma..voor .29 en }Q Jpvembex .^.41* C 1 1 2 2 0 \-\ 0 '3 Seniprejfrs 2.3o uur 2.00 uur 2,00 uur 10,50 uur 12.00 uur 2,00 uur 12.00 uur Junioren: j 10', 00 'uur' 1 11.30 uur Adsnirant i lU7uü""üur 10,00 uur i 10.00 uur j 12.00 uur i 10,00 uur Zaterda_g_s i.OO uur ,00 uur 5 Alcm.Victrix - A.F.C, s A.Ï.C.2 - K.Ï.C,2 s Lï?5»! - H.F.G.2 s w.f'Q.i - a.f.0.4 5 Unity 3 - A.F.C.6 A.Ï.C.7 - R.K.V.V.A.4 A.F.C.3 - Roda 3 A.Ï.C.2 - Z,S.3,0.2 5 A.F.C.3 - Zseburgia 3 en: TÏÏ.V.V. - A.F.C. s A.F.C.2.- Ajax 2 s Zeefcurgia 5 - A.F.C.3 s D,''V,S.4 - A.P.C.4 Z.S.G.0.4 - A.Ï.C.5 s Blauw Fit 6 - A.P.C.6 i A.F.C.7 i-Madjoe 2 Hebt UUw.contributie al overgemaakt naar postrekening: 2 4 10 0-2, ten name van d« 2e penningmeester A.F.C., O.JVv.d.Heul. Holendrechtstraat F I Zoo neen, doet het dan OMIDDELIJE 'Tot BADLOTAGË'toë^ïatênj G.Horn v/l. Churchilï-laan 214 I J.Dichtenveld. jun, Soendastraat .LGTJlJFuIJoï NiëuwV "Ted ejn i F7F, Ye'ol'ü meye rw 1- J J 35 II Aanrull ing_ 14. 7oustr.55 Illfoyerschr. e jong Unity 3Amgtelveenscheweg 703 D.W.v. s Leeuv/arderv/eg Zeeburgia: Kruislaan D,W>S,4s Velserweg Z.q.G.ö.4: Velserweg (terrein 11) Zgc.Vo'.öI. mp^olljk bijgewerkte^ standenjT »^tt'axumuJM?* >wxiv« ;"UÖ i-rop 1111pye i.B.Diemer,ads,P,Gyzenbrugstr,32 II(t r.Spoelstra.ads,Westlandgracht 57 IIl(" ^LS_0£SP_§."';G1 morden; G.Bode ,ads7~* ldc,wl,naar Westerstr.46,Rotterdam, Adres WTvTWëe Laandag 24 Nov. werd door 10 koppels fel gevochten om de beste resultateft te bereiken voorloopig staan de koppelss Jungorius-Walthftr, v.Gsssel-Bessem F.v.Fek - Scheepens £nn VKor 3ev/°™Gn part-jen uit vijf aan den Kop. Maandag 1 December a.s. tweede en laatste ronde van dit kwartetfestijn. Aanvang uiterlijk 8.30 uur. Spartaan Velcx T.C.G. U.V.V. H.'V.C. o.s.v. West Frisia Z'iV.V. Alc.Victrix 12 11 10 9 ii.F.y.2 Haarlem 2 Z.F.C.2 4 4 3 Ajax 2 D.0.3.2 Volewij ckers Blauw"Wit 2 D.W.S-.2 K.Ï.Ö.2 Spartaan 2 Fa den wedstrijd tegen Vjlewijckers 2 heeft Jan Bregman, Valoriusstraat 300, een blauw voetbalbroekje verloren, A,P',C.-kousen verkrijgbaar bij: K.Fesonberend. 0

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1