UI d h I Algemeene led ber 1947, om MkW.!.,-. 3u .1, I e_t i n No. 12 M .Ooto'ber 1947 ...-.---, 10 uTco&erJ.J?42 7?iSeSSdbïf« £SS 2° Octo-i^pu»„voc^ 18_enJVitober 194Z Senioren; 2£*fi2&fiSS v&n 11 en 12 October" Senioren; 2.V.TT-A.F.o. Haarlem 2 - A.F.C,2 A.F-C,3 - Zeeburgia 2 A.F.C.4 - zeeüuxgia 5 tRR uurs a.f.c. - o.s.v. j 11.00 uur; A.F.C.2 - f>Br,t.2 1 2OÖ uur s I10,30 uur; i 2,00 uur; Blauw i^it 3 -*AlF p 55 Q.S.C.2 - A.F.C 4*°*3 A.F.C A 1? n .6 - Unitj; 3 14. C -■ .ft. V 11 9 October 1947 Eedact i ejr. r.k,.lys v 0 ge 1 Be in artikel 73.a. v;;n het Huish.Re U .B.de Vilder eerelid naar; glenent bedoelde ALGBïBGBNB L]3BBN~V3Ri~ I Apollolaan 79 A I SAPgaiIfc zal plaats'" vinden op HOJTDBSf IJpjillejns,wl,naar Hoofdweg 275 I 2~0 October 1947,des avonds om 7.30 uu.iilBieuwe leden; -recies in ©afé van Tuyii KT.T»ü"s'ohTaïïs,2.g.36, e agenda voor dese vergadering luie 'uiterwaardenstraat 400 1. Opening 1 ag opgesteld worden; J.Cv.Veen ads 2. Notulen ;edankt; B.ï). J, Lever ingt on, ads. 3 3vt .tyinnengekoiaen stukken 4. Verkiezing Reclame-Reclamecont eolr -,- allftt,m;,)t,i.- oo^r^ir"' f -'--i ciie zien wenaensn oe acoiuieeryn Be er o o tin'* 3947/48 i°P ae A.E.C,-Schakel gelieven zich Voorstel va?, het Bestuur om in het Iten spoedigste' schriftelijk op te geven seizoen 1943/1949 de bijdra.ee vooi J||n j»YyffAë5^g|a»^a^^?^Sh§ifeti op "het bulletin." voor werk.leden en* tèg* I, üTTOTJ^ff_en donateurs M.^.00 donateurs te brengen op El. 2.00 junioren en Afcapir**n*en -■!. 1.0e). 5. 6. en voor junioren en adspiranten op Fl, 1.00 7Rondvraag 8. Sluiting Candidaten voor de E. en R.controle- c ómm s J.F. 'LiN 3 s t e Ir o i i arib t shal v e G.J.Bosch, L"Cvan Br igt s AL'BSne 1 B. Jungerius ni< ks r.« gadering met ei .'de agenda uitge schreven te&en .ae nclas 20 October iPEOGRAlaliA voor 2Te_iiTöre ïï7 "2 .00' uur 12 .00 uurs 11.00 uur;. 2.00 uurs 2uO uur 11,30 uurs 11 en 12 October; IT.V.V. -■ A.E.C. Haarlem 2 - A.F.C.2 A.F.C. 5 Zeeburgia 2 AFC4 - Z eeburgia 3 A.F.C.3 - 3.P.C.2 A.B.C.7 ünity 4 .C. Blauwe Vogels 3 A.F.C.8 le Germaan A.F.C.2 ,1c preoies bij"'v-,ruyii; fflTöM ëfi 5 October,. oehïoreii; A..E.C» est Frisia Y.3.V.3 - A.B.C.4 Bilskracht 4-A.P.C7 Junioren; YolewBcksre-A.P.C A F C 3 - V3 Adspirant t Spartaan--A.E.C Vc .G.2-Volew.2 Volew.3 - A.F.C.3 S-:ift 4 - A.F.C.4 ■Spartaan 5-A.E.C.5 A.F.CG-Zeeburgia 5 Veteranen; A.F.C. -- Ajax" Prqgjr &iar-1 a v oor 19 0 c t o b s r r.F.C.-9'fSjtV. A.F.C.2-D.B ,V.2 Blau-'V ?-;it 3--a .F.C .3 ;Q .3.0 .2- -A.J:' BESïUURS-vergadering op Vrijdag 10 October 1947. ïie de nli jjet^ Nb ,6 "e'crtïficai'ie; rt .r Jd e V o e wo on bC ourbe101r13 I 2-0 0-2 6-1 1-2 0-6 2-3 4-4 11.30 uur; D.B.V.2 Ad s pir an t en s.., ï'"0,'ö'Ö""üu'.i'B'* A.B.C - Z.;. .G.C. - BC. 00 uur; A.F.C.4 - B. .B.4 1000 uurAj &X 5 - BFC5 IVeteranenj jVo'6rwed'bxrijdU.V.V. - A.F.C, [Adspiranten Zaterda- 11 October; |T.'0u*uurl G'.B.^BT -; i.".'F.C'.*6 .;.00 uur.; A.F.C.7 2eebur;,ia 5 f .B il>IGGII:J"G ÏERBJINBN; IIT.TÏVV";ïuinïïorp(Iftrochtvanaf CS, met bus-lijn 1 tot .halte Adriaan Beyerkade (dan 5 min) 'Baarlem; 1'envin lilevorlaan iUnitys Amstclveenschewe'g 703 SBVLe. ,,u- 'arderr eg S,l,ï.0.Yeloerr.'ög, terrein 7. jAjax; Voorland jS .D.2 t Velserweg. ■'■■■•-—-"----■■"' 1'öt ballotage toegelaten; jl.riv.DeldVn7adv3 "Jekerstraat 77 III |l!.Gr.Turk,adsJekerstraat 104 II J.OverDergyads, v.T.v.Seroosk.xe.g 24 Verhuizing. J,J .Bille, junjj tar; J.Claus ,rs p/a Boddery, inlaan 31 II Be/ierenlaan 12;.: j Vanwege het uitkomen in andere compe- t iti.e s zijn G-ïhonus en KGPrior [niet moer gerechtigd om voor A.F.C lit te komen. naa: 11 on 10 A»4-»x2 .Of) mi-r; i f n n c< tr n 11 i^O 131] I1 J, il ei. o A X- v/ C. 1> x3 c- o--. o A HMMMi

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Bulletins (vnl. opstellingen) | 1947 | | pagina 1